Ændringer i ver. 3,12

Ændringerne af platformversion version 3.12 vises herunder. De funktioner og indstillinger, der er angivet her, er muligvis ikke tilgængelige på visse modeller. Få flere oplysninger ved at se beskrivelserne i linkene til hver ændring.

Ændringer af funktioner

Juster den sekundære overførselsspænding (den spænding, som overfører toneren til papiret) for den registrerede brugerdefineret papirtype
Ændring af antallet af ark i Eco-tilstanden (uden hæfteklammer)
Fremgangsmåde til afhjælpning af papirstop, når indvendig finisher er monteret
Ændring af specifikationer (Sendefunktioner/Printerfunktioner)

Ændringer af Indstillinger/Registrering

<Justér for. kant sek. overf.spænd.> og <Korrigér tonerbrug i bunden> tilføjet
<Tillad, at job udføres fra mobil enhed> tilføjet
843L-00J