Còpia

Pantalla de funcions bàsiques de còpia

(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).

Opcions

(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).
91K7-0YR