Solucions per a cada missatge

Si es produeix un error durant la lectura o la impressió, o si es produeix un problema de connexió de xarxa o de configuració, apareixerà un missatge a la pantalla de l'equip o a la pantalla de Remote UI (IU remota). Per obtenir informació detallada sobre cada missatge i solucions als problemes, consulteu els missatges següents. A més, si es mostra un número de sis dígits quan inicieu la sessió, vegeu Si es mostra un número de sis dígits quan inicieu la sessió.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
La informació de lloc d'Active Directory no és vàlida. Consulteu l'administrador del sistema.
No s'ha pogut verificar la CRL.
Traieu el paper de l'àrea d'apilament de la unitat plegadora CZ.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
Error D0-nn (nn són dos caràcters alfanumèrics)
No s'ha pogut enviar el PIN nou per correu electrònic. Comproveu les opcions.
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n és un caràcter alfanumèric)
FM DL SCALE ERROR n (n és un caràcter alfanumèric)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n és un caràcter alfanumèric)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
Error d'IEEE 802.1X. Establiu la informació d'autenticació correcta.
Error d'IEEE 802.1X. Sense resposta de la destinació.
Error d'IEEE 802.1X. No es pot analitzar el certificat.
Error d'IEEE 802.1X. Certificat incorrecte.
Error d'IEEE 802.1X. El certificat ha caducat.
Error d'IEEE 802.1X. Canvieu la contrasenya d'autenticació.
Error d'IEEE 802.1X. Comproveu les opcions d'autenticació.
Establiu l'adreça IP.
No es pot establir PDF (Format a PDF/A) com a predeterminat. S'ha establert la resta d'opcions.
Reviseu el nom de servidor a Opcions de servidor SMB.
Error TLS
No es pot eliminar la clau predeterminada perquè l'usa TLS o altres opcions. Reviseu les opcions.
Error TCP/IP
Falta de recursos. Espereu-vos un moment i intenteu-ho de nou.
Comproveu el TCP/IP.
Comproveu el TCP/IP. (Línia principal)
Comproveu el TCP/IP. (Sublínia)
Universal Print: Error de comunicació al servidor.
Universal Print: Impossible autenticar amb servidor.
Universal Print: El certificat ha caducat.
Universal Print: S'ha produït un error intern.
Universal Print: La impressora no s'ha desat.
Reviseu l'adaptador de xarxa de fil connectat al port USB.
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
No teniu privilegis d'accés a la pàgina XXX.
El compte ha caducat. Consulteu l'administrador del sistema.
Error de connexió punt d'accés. Comproveu info. xarxa sense fil.
Mode AP: finalitzat degut a un error.
Mode AP: finalitzat perquè no s'ha trobat cap altre dispositiu.
Mode AP: assolit nombre màx. dispos. que es poden connectar.
Mode AP: connectat a altres dispositius.
Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be available. <Resources>
Cannot download application logs because application logs do not exist.
The contents of the file for the application to install are incorrect or information is missing. Check the file.
The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the file.
Could not delete application logs because an error occurred.
Could not download application logs because an error occurred.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
S'ha produït un error. Consulteu l'administrador del sistema.
Sense resposta.
Canvieu el dipòsit de tòner residual.
No es poden recuperar les opcions perquè la funció del botó no existeix.
No es poden recuperar les opcions perquè la funció del botó està desactivada. Activeu la funció i proveu de nou.
Sincronitzar opcions personalitzades: Rein. sessió per sincronitzar.
Sincronitzar opcs. personalitzades: Algunes opcions restringides.
Sincronitzar opcions personalitzades: S'ha produït un error.
Sincronitzar opcions personalitzades: Activant la sincronització...
Sincronitzar opcs. personalitzades: Error autenticació del servidor.
Sincronitzar opcions personalitzades: No es troba el servidor.
Sincronitzar opcs. personalitzades: No es pot identificar servidor.
Reviseu les tapes.
An error occurred when auto exporting the audit log.
No s'ha pogut generar la clau de signatura de dispositiu. Establiu l'adreça de correu electrònic a Opcions de comunicació.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Error en desar el camí. Reviseu les opcions de camí estàtic.
Traieu l'original del vidre.
L'àrea de lectura de l'original (alimentador) està bruta.
Àrea lectura original (banda estreta vidre) bruta.
Col·loqueu de nou els originals en l'ordre correcte i premeu la tecla [Inici].
Col·loqueu de nou els originals en l'ordre correcte i premeu la tecla [Inici]. (La mida de les dades de l'original llegit supera el límit. Es corregiran automàticament les opcions i es llegiran de nou els originals.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
El nombre de resultats de la cerca supera el límit. Canvieu les condicions de cerca i intenteu-ho de nou.
La condició de cerca inclou caràcters que no es poden usar amb el servidor seleccionat.
S'ha produït un error en verificar.
Aquesta CRL no és vàlida.
Aquesta CRL ha caducat.
This application does not support the security policy function.
No es pot desar perquè no s'admet l'algorisme d'aquesta clau.
Aquesta clau no es pot establir com a clau predeterminada perquè està danyada o no és vàlida.
S'ha revocat aquest certificat.
Aquest certificat no és vàlid.
Aquest certificat ha caducat.
No es pot imprimir aquest treball.
The specified application cannot be installed on this device.
El servidor no respon. Reviseu les opcions.
No es pot iniciar la cerca perquè les opcions de versió del servidor són incorrectes. Reviseu les opcions.
Comproveu el servidor.
La mida de paper adequada, A4, no està disponible.
Sublínia desconnectada per conflicte màscara de subxarxa.
Hi ha massa subdirectoris.
Traieu tot el paper d'impressió.
Cannot install this application because an applet included in the specified application has exceeded the area that can be displayed in the device panel.
The following information is missing in file for the specified application. Check the file. <Missing information>
The specified application does not support this device.
The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.
Cannot find the specified application. It may have been uninstalled by another user.
The contents of the specified file may be incorrect.
The specified license does not match this device. Specify an installable license.
Clau predeterminada no establerta. Comproveu Opcions de TLS.
Clau predeterminada no establerta. Comproveu les opcions de Llista de claus i certificats, a Opcions de certificat.
La combinació de la versió permesa i l'algorisme seleccionat no és apropiada. Introduïu de nou les opcions.
S'ha connectat un adaptador de xarxa de fil que no es pot usar.
No s'ha pogut verificar certificat.
S'ha de canviar l'emmagatzematge intern. (Truq. serv. tècnic.)
No s'ha pogut realitzar el treball perquè tots els originals llegits eren pàgines en blanc.
Traieu el paper de la safata de quaderns.
No es pot connectar.
No es pot editar/eliminar el paper perquè l'està usant una altra opció de Configuració.
Reviseu el Nom de l'ordinador a Configuració.
És possible que s'hagi inserit un cartutx de tòner del color equivocat. Si s'usa, podria produir-se una avaria. Comproveu el cartutx de tòner inserit.
No es poden canviar les opcions perquè s'està usant la clau seleccionada.
No es troba el servidor seleccionat. Reviseu les opcions.
No es pot connectar amb el servidor seleccionat. Reviseu les opcions.
L'element de configuració especificat des del menú Opcions no es pot usar ara. Consulteu l'administrador del sistema.
Pot ser que el botó seleccionat no estigui disponible. Consulteu l'administrador del sistema.
No s'ha pogut enviar.
Temps de sessió esgotat. Espereu un moment i intenteu accedir de nou a la base de dades.
S'ha superat el temps per realitzar la cerca. Reviseu les opcions.
No es pot executar perquè el fitxer conté dades no admeses.
Connexió directa: Finalitzat degut a un error.
Connexió directa: Finalit. perquè no s'ha trobat cap més dispositiu.
Ajustant la gradació... Espereu-vos un moment.
No s'ha pogut accedir a la base de dades. Reinicieu l'equip.
Error accés cert. sig. digital
Error de caducitat de certificat
No es pot iniciar sessió perquè hi ha diversos usuaris desats amb el mateix nom d'usuari. Consulteu l'administrador del sistema.
No es pot desar cap botó nou perquè el nombre de botons desats ha arribat al límit. Es poden sobreescriure els botons ja desats.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
No s'ha pogut desat perquè el nombre d'usuaris desats ha arribat al límit.
No s'han pogut recuperar detalls d'informació del dispositiu. Voleu desar-ho com a destinació?
Canvieu el cartutx de tòner. (XXXX)
No es pot reconèixer el cartutx de tòner. Traieu el cartutx de tòner i torneu a introduir-lo o no es podrà detectar correctament la informació de tòner restant.
Buideu la safata de restes de la cisalla.
Introduïu la safata de restes de la cisalla.
Traieu el paper de l'àrea d'apilament de la cisalla.
La tapa davantera de la cisalla està oberta.
Carregueu grapes a unit. grapadora quadern.
El PIN introduït és incorrecte.
El servidor d'autenticació no s'està executant. Consulteu l'administrador del sistema.
No es pot trobar el servidor d'autenticació. Consulteu l'administrador del sistema.
No s'ha establert cap contrasenya al servidor d'autenticació. Consulteu l'administrador del sistema.
No es pot iniciar sessió perquè no està permès l'accés anònim al servidor d'autenticació. Consulteu l'administrador del sistema.
La informació del compte necessària per iniciar sessió al servidor d'autenticació no és vàlida. Consulteu l'administrador del sistema.
Un altre dispositiu de la xarxa té aquesta adreça IP.
Detectat un conflicte amb l'adreça IP a la xarxa (Línia principal).
S'ha detectat un conflicte amb l'adreça IP a la xarxa (Sublínia).
No es pot realitzar l'operació perquè s'ha produït un error de xarxa.
Reviseu la connexió de xarxa.
Reviseu la connexió de xarxa. (Línia principal)
Reviseu la connexió de xarxa. (Sublínia)
Eco (sense grapes) no disponible en aquest moment.
S'ha cancel·lat el treball perquè s'han establit funcions que no es poden usar alhora, com ara Eco (sense grapes). Canvieu les opcions i intenteu-ho de nou. Si canvieu la posició de grapat o el tipus de paper potser es podrà utilitzar Eco (sense grapes).
Reviseu safata restes perforació.
S'ha cancel·lat la lectura perquè els originals no s'han alimentat correctament.
Traieu els originals encallats de l'alimentador i tots els els que hagin quedat a la seva safata, col·loqueu de nou a la safata de l'alimentador i premeu la tecla [Inici].
Traieu l'original de l'alimentador.
S'ha de revisar la funció d'alineació de la unitat d'acabat. Truqueu al servei tècnic. Es pot continuar imprimint.
Les safat. sortida unit. acab. no poden pujar ni baixar.
La tapa davantera de la unitat d'acabat està oberta.
No es poden desar més figures.
Fent diversos treballs...
No es pot iniciar sessió perquè s'ha produït un error d'autenticació a la gestió d'ID de departaments. Consulteu l'administrador del sistema.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
Error de conversió nn PDL (on "nn" és un nom de mòdul)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
No es poden recuperar les opcions del botó perquè s'estan realitzant altres operacions.
L'operació de Desar en inici es cancel·larà i tornareu a la pantalla de la funció perquè no teniu permís per desar botons. Inicieu sessió com a administrador i torneu a intentar-ho.
Carregueu grapes a la unitat grapadora.
La contrasenya no compleix els requisits de la directiva. Canvieu-la.
És possible que les opcions de temporitzador d'aquest dispositiu i el servidor d'autenticació no coincideixin. Consulteu l'administrador del sistema.
Error canvi xarxa sense fil. Apag. i engeg. alim. ppal.
Error comunic. xarxa sense fil. Comproveu info. xarxa sense fil.
No es pot enviar perquè la memòria està plena. Espereu-vos un moment i intenteu-ho de nou.
No s'ha pogut realitzar l'operació perquè la memòria està plena.
Es cancel·larà la lectura perquè la memòria està plena. Voleu imprimir les pàgines llegides?
Es cancel·larà la lectura perquè la memòria està plena. Espereu-vos un moment i intenteu-ho de nou.
Es cancel·larà la lectura perquè la memòria està plena. Voleu enviar les pàgines llegides?
Es cancel·larà la lectura perquè la memòria és plena. Voleu desar les pàgines llegides?
El volum de dades desades per als usuaris desats ha arribat al límit. Podeu fer operacions, però en aquest moment no es desarà cap dada (registres d'opcions de treballs, contingut d'opcions personals, etc.). Per a poder desar dades la propera vegada que inicieu sessió, cal suprimir les dades innecessàries d'altres usuaris. Consulteu l'administrador del sistema o el manual per a obtenir més informació.
L'operació de Desar en inici es cancel·larà perquè no heu iniciat sessió. Torneu a la pantalla de la funció, inicieu sessió i proveu de nou.
Comproveu el nom d'usuari, la contrasenya o les opcions.
Carregueu paper.
S'ha cancel·lat la lectura perquè la mida de les dades de l'original llegit supera el límit. Es pot llegir si es redueix la nitidesa o s'elegeix Text com a Tipus d'original.
Some applications require license confirmation.
No es desarà info. establerta per l'usuari d'inici de sessió actual.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
No es pot iniciar sessió. Comproveu la destinació d'inici de sessió.
No s'ha pogut desar la contrasenya perquè el nombre de contrasenyes desades per usuari ha arribat al límit.

Si es mostra un número de sis dígits quan inicieu la sessió

Si es produeix un error quan inicieu sessió, pot ser que es mostri un número de sis dígits a sota del missatge. Preneu les mesures necessàries en funció del número de sis dígits que s'ha mostrat.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322014
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
9HKS-0Y2