Gestió dels fitxers desats

Podeu utilitzar Remote UI (IU remota) per imprimir, enviar o eliminar fitxers desats a la bústia o faxos i I-faxos temporalment desats a la bústia de fax/I-fax.

Gestió dels fitxers emmagatzemats en una bústia

Podeu imprimir o enviar documents desats en una bústia. També podeu editar documents desats per eliminar pàgines específiques.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Access Received/Stored Files] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
A la pàgina [Mail Box], feu clic al número de la bústia que vulgueu.
Si apareix la pàgina per introduir un PIN, introduïu el PIN i feu clic a [OK].
També podeu especificar una bústia introduint-ne el número a [Box Number (00-99)] i fent clic a [Open...].
4
Especifiqueu el fitxer que cal gestionar i porteu a terme l'operació que vulgueu.
Podeu fer clic a la icona [Type] o al nom del fitxer per visualitzar els detalls del fitxer.
Podeu fer clic a [Print List] per imprimir una llista dels fitxers de la bústia.
Impressió d'un fitxer
Enviament d'un fitxer
Fusió de diversos fitxers en un
Inserir un fitxer en un altre fitxer
Duplicació d'un fitxer en una altra bústia
Canvi del nom d'un fitxer
Eliminació de pàgines d'un fitxer
Eliminació d'un fitxer
Per canviar les opcions d'una bústia
Podeu fer clic a [Settings...] a la pantalla que es mostra al pas 4 per canviar el nom i el PIN per a la bústia seleccionada. Especificació de les opcions de bústia de correu

Gestió de documents temporalment emmagatzemats en la bústia RX en memòria

Podeu imprimir o enviar faxos i I-faxos temporalment desats a la bústia de recepció en memòria utilitzant el bloqueig en Memòria.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Access Received/Stored Files] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Seleccioneu [Memory RX Inbox] i feu clic a [Memory RX Inbox].
Si apareix la pàgina per introduir un PIN, introduïu el PIN i feu clic a [OK].
4
Seleccioneu el document i porteu a terme l'operació que vulgueu.
Feu clic a la icona [Type] per visualitzar informació detallada sobre el document.
Impressió d'un document
Reenviament d'un document
Eliminació d'un fitxer
Per comprovar I-faxos que estaven dividits quan es van rebre
Feu clic a [Divided Data RX Inbox] a la pantalla que es mostra al pas 3 per visualitzar una llista d'I-faxos que estaven dividits quan es van rebre. Recepció d'I-faxos
Per establir un PIN per a la bústia de recepció en memòria
Podeu canviar el PIN per a la bústia de recepció en memòria fent clic a [Settings...] a la pantalla que es mostra al pas 4 i afegint una marca a [Set PIN].
Per configurar opcions de bloqueig de memòria
Podeu establir si els faxos i els I-faxos s'han de rebre a la bústia de recepció en memòria fent clic a [Memory Lock Settings...] a la pantalla que es mostra al pas 4.

Gestió de documents temporalment emmagatzemats en la bústia de fax confidencial

Podeu imprimir o eliminar enviar faxos i I-faxos temporalment desats a la bústia de fax confidencial.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Access Received/Stored Files] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Seleccioneu [Confidential Fax Inbox] i feu clic al número de la bústia de fax confidencial que vulgueu.
Si apareix la pàgina per introduir un PIN, introduïu el PIN i feu clic a [OK].
Per especificar una bústia de fax confidencial, també podeu introduir-ne el número a [Box Number (00-49)] i fer clic a [Open...].
4
Seleccioneu el document i porteu a terme l'operació que vulgueu.
Feu clic a la icona [Type] per visualitzar informació detallada sobre el document.
Impressió d'un document
Eliminació d'un fitxer
Per canviar les opcions d'una bústia de fax confidencial
Podeu canviar el nom i el PIN de la bústia de fax confidencial fent clic a [Settings...] a la pantalla que es mostra al pas 4.
9HKS-0K4