Rešitve za posamezno kodo napake

Če se tiskanje ne konča kot običajno, se na zaslonu s podrobnostmi za dnevnik opravil ali poročilo o upravljanju komuniciranja (Tiskanje poročil in seznamov) prikaže številka, ki se začne z znakom »#« (koda napake). Ukrepajte, kot je zahtevano za kodo napake.
Nekatere kode napak morda ne bodo prikazane, kar je odvisno od naprave.

Od #001 do #800

Od #801 do #999

#009

Zmanjkalo je papirja.
Vložite papir.
Nalaganje papirja
Kaseta ni pravilno vstavljena.
Kaseto za papir potisnite do konca navznoter.
Osnovni način nalaganja papirja

#010

Zmanjkalo je papirja.
Vložite papir.
Nalaganje papirja

#037

Prejeti so bili podatki, ki vsebujejo več kot 1000 strani.
Naprava izbriše vse strani po 999. strani in natisne preostalih 999 strani. Prejemniku sporočite, naj znova pošlje 1000. stran in naslednje strani.

#099

Postopek je bil preklican, preden se je dokončal.
Ponovno izvedite postopek.

#701

ID oddelka ne obstaja ali pa je bila koda PIN spremenjena.
Če uporabljate preverjanje pristnosti uporabnikov, uporabnikom dodelitev ID-je oddelkov. Če uporabljate preverjanje pristnosti z ID-jem oddelka, vnesite nov ID oddelka in kodo PIN, da se znova prijavite.
Nastavitev prejemanja v možnosti [Printer Jobs with Unknown IDs] je nastavljena na [Reject].
Nastavite [Printer Jobs with Unknown IDs] v [Kontrolna ID oddelka] na [Allow].
Nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov

#749

Postopka ni bilo mogoče izvesti, ker je prikazano sporočilo s pozivom za servis.
Izklopite glavno napajanje in ga nato znova vklopite. Če delovanje še vedno ni pravilno, izklopite glavno napajalno stikalo, izvlecite električni vtikač iz omrežne vtičnice in se obrnite na prodajalca ali servis.
Izklop naprave
Vklop naprave

#752

Strežnik ne deluje ali pa je povezava z omrežjem prekinjena.
Preverite, ali strežnik SMTP normalno deluje.
Preverite status mreže.
Nastavitev imena strežnika SMTP za e-pošto ni pravilna oziroma e-poštni naslov ali ime domene ni nastavljeno.
Preverite ime strežnika SMTP, e-poštni naslov in nastavitve imena domene v <Nastavitve komuniciranja>.
Konfiguriranje nastavitev tiskanja e-pošte

#753

Pri prejemanju e-pošte je prišlo do napake TCP/IP (napaka v vtičnici ali pri izbiranju itd.).
Preverite stanje omrežnega kabla in priključka. Če težava ni odpravljena, znova zaženite napravo.
Vklop naprave

#755

IP naslov ni nastavljen.
Preverite <Nastavitve TCP/IP> v <Izbirne nastavitve>.
<Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Če ste izbrali <Ožičeni LAN + Brezžični LAN> ali <Ožičeni LAN + Brezžični LAN> v razdelku <Izbira vmesnika>, preverite tudi <Nastavitve sekundarne linije> v <Izbirne nastavitve>.
Ko je bila naprava vklopljena, ji DHCP ali samodejni IP ni dodelil naslova IP.
<Mreža> <Nastavitve sekundarne linije>
Ko je bila naprava vklopljena, ji DHCP ali Avto IP ni dodelil naslova IP.
Preverite <Nastavitve TCP/IP> v <Izbirne nastavitve>.
<Mreža> <Nastavitve TCP/IP>
Če ste izbrali <Ožičeni LAN + Brezžični LAN> ali <Ožičeni LAN + Brezžični LAN> v razdelku <Izbira vmesnika>, preverite tudi <Nastavitve sekundarne linije> v <Izbirne nastavitve>.
Ko je bila naprava vklopljena, ji DHCP ali samodejni IP ni dodelil naslova IP.
<Mreža> <Nastavitve sekundarne linije>

#772

Povezava z omrežjem je prekinjena.
Preverite status mreže.

#801

Med komunikacijo s strežnikom SMTP za pošiljanje e-poštnega sporočila je prišlo do napake časovne omejitve zaradi težave na strani poštnega strežnika.
Preverite, ali strežnik SMTP normalno deluje.
Preverite status mreže.
Strežnik SMTP je pri vzpostavljanju povezave s SMTP vrnil napako. Nastavitev naslova ni pravilna. Do napake je prišlo zaradi težave s strežnikom pri pošiljanju datotečnemu strežniku.
Preverite, ali SMTP normalno deluje, in preverite stanje omrežja, nastavitve prejemnika ter stanje in nastavitve datotečnega strežnika.

#802

Ime strežnika SMTP, navedeno v <Nastavitve komuniciranja>, ni pravilno.
Preverite ime strežnika SMTP, nastavljeno v <Nastavitve komuniciranja>.
Konfiguriranje nastavitev tiskanja e-pošte
Naslov strežnika DNS, naveden v <Nastavitve DNS>, ni pravilen.
Preverite naslov strežnika DNS, naveden v nastavitvah DNS.
Izbira nastavitev za DNS
Zveza z DNS strežnikom ni bila vzpostavljena.
Preverite, ali SMTP strežnik funkcionira pravilno.

#810

Ob prejemu e-poštnega sporočila je prišlo do napake pri povezavi strežnika POP.
Preverite nastavitve strežnika POP v <Nastavitve komuniciranja>.
Konfiguriranje nastavitev tiskanja e-pošte
Preverite, ali strežnik POP pravilno deluje. Preverite stanje omrežja.

Pri vzpostavljanju povezave s strežnikom POP je strežnik POP vrnil napako ali pa je v strežniku prišlo do napake časovne omejitve.
Preverite nastavitve strežnika POP v <Nastavitve komuniciranja>.
Konfiguriranje nastavitev tiskanja e-pošte
Preverite, ali strežnik POP pravilno deluje. Preverite status mreže.

#813

Ob prejemu e-poštnega sporočila je prišlo do napake pri preverjanju pristnosti strežnika POP (napaka pri uporabniškem računu ali pri geslu).
Preverite nastavitve strežnika POP v <Nastavitve komuniciranja>.
Konfiguriranje nastavitev tiskanja e-pošte

#816

Tiskanja ni mogoče izvesti, ker je bilo največje dovoljeno število izpisov, nastavljeno v upravljanju ID-jev oddelkov, preseženo.
Posvetujte se s sistemskim administratorjem/nadzornikom.

#818

Prejeti podatki so v obliki zapisa datoteke, ki je ni mogoče natisniti.
Prejemniku sporočite, naj spremeni obliko zapisa datoteke in znova pošlje podatke.

#819

Prejeti so bili podatki, ki jih ni mogoče obdelati. Podatki MIME niso veljavni.
Prejemniku sporočite, naj preveri nastavitve in znova pošlje podatke.

#820

Prejeti so bili podatki, ki jih ni mogoče obdelati. Podatki BASE64 ali uuencode niso veljavni.
Prejemniku sporočite, naj preveri nastavitve in znova pošlje podatke.

#821

Prejeti so bili podatki, ki jih ni mogoče obdelati. Prišlo je do napake pri analizi TIFF.
Prejemniku sporočite, naj preveri nastavitve in znova pošlje podatke.

#822

Prejeti so bili podatki, ki jih ni mogoče obdelati. Slike ni mogoče dekodirati.
Prejemniku sporočite, naj preveri nastavitve in znova pošlje podatke.

#825

ID oddelka in koda PIN opravila, ki se izvaja, ali rezerviranega opravila sta bila izbrisana oziroma je bila koda PIN spremenjena.
Znova izvedite opravilo s spremenjenima ID-jem oddelka in kodo PIN.

#827

Prejeti so bili podatki, ki jih ni mogoče obdelati. Vključeni so bili nepodprti podatki MIME.
Prejemniku sporočite, naj preveri nastavitve in znova pošlje podatke.

#828

Prejeti so bili podatki HTML.
Prejemniku sporočite, naj uporabi obliko zapisa, ki ni HTML, in znova pošlje podatke.

#829

Prejeti so bili podatki, ki vsebujejo več kot 1000 strani.
Naprava izbriše vse strani po 999. strani in natisne preostalih 999 strani. Prejemniku sporočite, naj znova pošlje 1000. stran in naslednje strani.

#831

E-poštnega dokumenta ni bilo mogoče prejeti prek SMTP zaradi nastavitve Filter prejemanja v nastavitvah požarnega zidu.
Ponastavite nastavitev Filter prejemanja v nastavitvah požarnega zidu.
Določanje naslovov IP v nastavitvah požarnega zidu

#837

Od gostitelja, čigar povezavo omejujejo nastavitve Filter prejemanja v nastavitvah požarnega zidu, je bila prejeta zahteva za povezavo.
Preverite nastavitve Filter prejemanja v nastavitvah požarnega zidu. To lahko predstavlja tudi poskus vdora prek nepooblaščenega dostopa.
Določanje naslovov IP v nastavitvah požarnega zidu

#843

Med uro strežnika KDC (center za distribucijo ključev) in uro, nastavljeno v napravi, je velika razlika.
Prilagodite trenutni datum in uro v <Date/Time Settings>.
Nastavitev datuma in ure
Prilagodite nastavitev trenutne ure v strežniku KDC (center za distribucijo ključev).

#844

Pošiljanja ni bilo mogoče izvesti, ker je pri preverjanju potrdila strežnika TLS ob komunikaciji s strežnikom POP prišlo do napake pri preverjanju, ker je možnost <Potrditev TLS certifikata za POP SPR> nastavljena na <Vkl.>.
Z vmesnikom Daljinski UI preverite, ali je potrdilo overitelja potrdil, ki se uporablja za podpisovanje potrdila strežnika TLS v strežniku POP, registrirano v napravi.
Preverite, ali je potrdilo strežnika TLS v strežniku POP pravilno.
Preverite, ali je potrdilo strežnika TLS samopodpisano.

#851

Opravila tiskalnika ni mogoče shraniti, ker je pomnilnik poln.
Preverite količino razpoložljivega pomnilnika in znova izvedite opravilo.

#852

Med izvajanjem opravila je bila naprava izklopljena.
Preverite, ali sta napajalni kabel in vtič trdno priključena, ter znova zaženite opravilo.

#853

Spomin je poln.
Zmanjšajte število strani ali preverite, ali se je število opravil, ki čakajo na obdelavo, zmanjšalo, ter znova zaženite opravilo.

#856

Izveden postopek je bil preklican, ker se je del pomnilnika za začasno shranjevanje podatkov napolnil.
Obrnite se na skrbnika.

#857

Tiskanje je bilo preklicano, ker je bilo opravilo preklicano med prejemanjem ali ker je prišlo do časovne omejitve.
Če je prišlo do časovne omejitve, preverite stanje omrežja.

#858

Prikazani podatki niso veljavni.
Preverite, ali naprava podpira protokol tiskanja, in preverite nastavitve tiskanja.

#860

Obnovitev po zagozdenju papirja ni uspela oziroma je bil vključen nezdružljiv opisni jezik strani ali nastavitve, ki jih ni mogoče uporabljati skupaj.
Preverite nastavitve papirja ali opravila.

#861

Med obdelavo podatkov za tiskanje ali slikovnih podatkov je prišlo do napake.
Preverite nastavitve, na primer velikost slike in papirja.

#862

Vključene so nastavitve, ki niso podprte, jih ni mogoče uporabljati skupaj ali kako drugače presegajo omejitve naprave.
Preverite nastavitve opravila.

#863

Opravilo je bilo preklicano, ker so bili med obdelavo podatkov za tiskanje izvedeni postopki inicializacije.
Znova izvedite opravilo.

#865

Zahtevane funkcije za tiskanje so trenutno omejene.
Preverite napravo in nastavitve opravila.

#866

Opravilo je bilo preklicano zaradi nastavitev, povezanih z varnostjo.
Če opravilo izvajate iz gonilnika tiskalnika, uporabite uporabniške podatke z ustreznimi pravicami.
Če opravilo izvajate iz nadzorne plošče, se prijavite kot uporabnik z ustreznimi pravicami.
Nastavitve, povezane z varnostjo, so navedene spodaj.
Možnost [Restrict Job from Remote Device w/out User Authent.] je izbrana.
Možnost <Prohibit Authentication Using Department ID and PIN> je nastavljena na <Vkl.>

#919

Zaznana je bila napaka v sintaksi ali napaka PostScript, ki presega omejitve naprave.
Možnost <Print PS Errors> (Nastavitev) nastavite na <Vkl.>, znova pošljite opravilo, preverite vsebino napake PostScript, nato pa znova zaženite opravilo, ko je napaka odpravljena. Če želite več podrobnosti, glejte Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavitev naprave (Tiskalnik PS/PCL/UFR II)) na spletnem mestu s priročnikom.

#923

Tiskanje na določeno stran platnice ali na glavni del knjižice ni mogoče.
Izberite vrsto papirja, ki je združljiva z dvostranskim tiskanjem, in znova izvedite opravilo.

#934

Pri opravilu tiskanja je prišlo do napake, opravilo pa je bilo izbrisano, ker je določeno časovno obdobje poteklo.
Odpravite napako in znova izvedite opravilo.
Lahko tudi spremenite časovno obdobje pred brisanjem ali onemogočite samodejno brisanje v možnosti <Samodejni izbris ustavljenih opravil> (Nastavitev).
<Samodejni izbris ustavljenih opravil>

#939

Tiskanje je bilo preklicano zaradi napake, ki se je pojavila med obdelavo slikovnih podatkov.
Znova izvedite opravilo.

#995

Rezervirani postopki komuniciranja so bili izbrisani.
Po potrebi znova izvedite postopek.
95H3-091