Begränsa utskrift från en dator

Du kan begränsa utskrift från en dator (Skriva ut från en dator) så att bara vissa typer av dokument kan skrivas ut. Du kan också konfigurera maskinen så att dokument inte skrivs ut förrän användaren är behörig på maskinen (Skriva ut dokument som mellanlagrats i maskinen). Du kan också begränsa maskinen så att den bara kan skriva ut dokument med krypterad säker utskrift, vilket kan hindra informationsläckage på grund av obevakade utskrifter eller oskyddade utskriftsdata. Administratörsbehörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.

Förhindra utskrift från en dator

Du kan hindra användare från att skriva ut dokument från en dator.
<Ställ in>  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>  <Begränsa skrivarjobb>  <På>  Välj undantag för begränsningen

Konfigurera inställningar för tvingad parkering

 
När du skriver ut från en dator kan du parkera utskriftsdata i maskinen och förhindra att dokument skrivs ut omedelbart (Skriva ut dokument som mellanlagrats i maskinen). Du kan ställa in så att utskriften inte utförs förrän användaren är behörig på maskinen, vilket ger ökad säkerhet och minskar risken för att andra visar eller oavsiktligt hämtar känsliga dokument. Administratörsbehörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.
1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Skrivare] [Utskrift].
4
Välj [Tvinga parkering], ställ in nödvändiga villkor och klicka på [OK].
Du kan ange detaljerade villkor för parkering av utskriftsjobb, t.ex. användare eller IP-adress. Om inga villkor anges parkeras alla utskriftsjobb förutom jobb från oidentifierade användare. Om inga villkor ställs in och ett utskriftsjobb från en oidentifierad användare tas emot avbryts det utan att parkeras.
Ställa in villkor för parkering av dokument
Konfigurering av detaljerade inställningar för tvingad parkering av utskrift
Du kan göra detaljerade inställningar för dokument som parkerats, t.ex. hur länge de ska sparas och hur de ska visas. <Utskrift>
Satsvis import/satsvis export
Inställningen kan importeras/exporteras med modeller som har stöd för satsvis import av den här inställningen. Importera/exportera inställningsdata
Inställningen ingår i [Grundläggande information om Inställningar/Registrering] vid satsexport. Importera/exportera alla inställningar

Inställning av övriga begränsningar

1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Skrivare]  [Utskrift].
4
Ställ in de övriga begränsningarna.
[Ta bort jobb efter utskrift]
Markera den här kryssrutan för att radera jobb efter att de skrivits ut.
[Tillåt endast krypterade utskriftsjobb]
Markera den här kryssrutan för att endast ta emot krypterade säkra utskriftsjobb från datorer.
[Kräv domännamn för att fastställa mina jobb]
Markera den här kryssrutan för att bestämma utskriftsjobb för inloggade användare som ”användarnamn + domännamn.”
[Visa andra användarjobb]
Markera den här kryssrutan för att visa jobb för andra användare än den autentiserade användaren.
[Begränsa borttagning av andra användarjobb]
Markera denna kryssruta om du vill förhindra att jobb från andra användare raderas än den autentiserade användarens jobb när jobb från andra användare än den autentiserade användaren visas.
[Skiftlägeskänsligt användarnamn]
Markera den här kryssrutan för att göra användarnamn skiftlägeskänsliga.
[Aktivera automatisk utskriftsfunktion vid inloggning]
Markera den här kryssrutan om du vill tillåta att tvångsparkerade utskriftsjobb ska skrivas ut automatiskt när en användare loggar in.
[Kräv PIN för jobbradering]
Markera den här kryssrutan för att uppmana användaren att ange en PIN-kod när säkra utskriftsjobb ska raderas.
Satsvis import/satsvis export
Inställningen kan importeras/exporteras med modeller som har stöd för satsvis import av den här inställningen. Importera/exportera inställningsdata
Inställningen ingår i [Grundläggande information om Inställningar/Registrering] vid satsexport. Importera/exportera alla inställningar
93X2-04X