Om maskinen inte fungerar

Om ett problem uppstår när du använder maskinen kontrollerar du följande innan du kontaktar din återförsäljare eller servicerepresentant.

Kontrollera detta först

Visas ett meddelande på skärmen?

Ett meddelande visas på skärmen om ett fel uppstår medan du använder maskinen.
Ett meddelande eller en siffra som börjar med "#" (felkod) visas

Lyser Is  (Energispar)?

Om den lyser trycker du på   (Energispar) för att avbryta viloläget.

Är maskinen korrekt ansluten till en dator?

Kontrollera nätverksanslutningen mellan enheten och datorn.
Konfigurera nätverksmiljön

Om maskinen inte svarar på datorkommandon

Starta om maskinen.

Om maskinen inte svarar även om strömbrytaren är påslagen, slå av strömbrytaren (Stänga av maskinen). Kontrollera att nätsladden är ansluten på rätt sätt, vänta minst 10 sekunder efter att huvudströmindikatorn slås AV och slå sedan PÅ strömmen igen (Slå på maskinen).

Kontrollera att drivrutinen är korrekt installerad.

För mer information om att installera drivrutinen, se Installera drivrutiner.

Kontrollera att maskinens IP-adress stämmer.

Kontrollera IP-adressinställningarna och ändra dem om de inte stämmer. Mer information om inställningarna finns i Inställning med hjälp av installationsguiden.

När autentiseringsskärmen (inloggningsskärmen) visas

Logga in som registrerad användare.

När autentiseringsskärmen (inloggningsskärmen) visas måste du logga in som en registrerad användare för att fortsätta att använda maskinen.
Logga in på maskinen
93X2-08K