Fax nelze přijmout

Problém vyřešte kontrolou s následujícím postupem:

Krok 1: Kontrola zbývajícího množství toneru v tonerové kazetě

Pokud je zbývající množství toneru v tonerové kazetě nízké, mohou být data uložena do paměti zařízení bez tisku, aby se zabránilo tisku obtížně čitelného textu nebo špatně viditelných obrázků.
Zkontrolujte zbývající množství toneru v tonerové kazetě a podle potřeby tonerovou kazetu vyměňte.
Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu
Výměna tonerové kazety
Chcete-li tisknout přijatá data i v případě malého množství zbývajícího toneru v tonerové kazetě, povolte možnost [Pokračovat v tisku, pokud je málo inkoustu v kazetě].
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní [Nastavení/Uložení] [Nastavení příjmu/přesměrování] nebo [Nastavení příjmu] [Běžná nastavení] [Editovat] v části [Běžná nastavení] zaškrtněte políčko [Pokračovat v tisku, pokud je málo inkoustu v kazetě] [OK]
Na ovládacím panelu vyberte položku [Nabídka] na obrazovce [Domů] a pak vyberte položku [Nastavení funkcí] a nakonfigurujte nastavení. [Pokrač. v tisku při nízkém stavu kazety]
* Pokud je toto nastavení povoleno, mohou být výsledky tisku světlé nebo vybledlé. Přijatá data nejsou uložena do paměti, pokud je proto vytištěný obsah nečitelný, budete možná muset požádat odesílatele, aby data odeslal znovu.

Krok 2: Kontrola nastavení režimu PŘ

Je režim RX správně nastaven?
Zkontrolujte, zda je režim RX nastaven podle účelu faxu, a podle potřeby nastavení změňte. Změna režimu příjmu faxu a nastavení akce při příjmu faxu
Je režim RX nastaven na hodnotu [Záznamník]?
Pokud ano, zkontrolujte následující položky a připojte správně telefon:
K přístroji je připojen záznamník.
Napájení je zapnuto a zpráva je zaznamenána správně.
Je režim RX nastaven na hodnotu [Ruční]?
Pokud ano, před zavěšením a příjmem faxu stiskněte tlačítko [Spustit příjem]. Pokud zavěsíte dříve, může dojít k předčasnému ukončení hovoru.
Pokud je k zařízení připojen telefon, můžete přijímat faxy použitím telefonu bez používání zařízení. Příjem faxů přes telefon (vzdálený příjem)

Krok 3: Kontrola prostředí příjmu faxu

Přijímáte fax pomocí optické linky?
Zařízení je v souladu se standardy analogových linek, úspěšnost přijímání faxů prostřednictvím optických linek nelze proto garantovat. Možná však můžete provádět operace pomocí optických linek, přečtěte si proto následující text:
Nelze odeslat ani přijmout fax pomocí optické linky
Přijímáte fax z informačních služeb faxu?
Pokud ano, proveďte následující operace a zohledněte typ telefonní linky, která je připojena k zařízení.
Při použití linky s tónovou volbou
Nakonfigurujte ručně typ telefonní linky a poté zavolejte svému poskytovateli služeb.
Přihlaste se ke Vzdálenému uživatelskému rozhraní [Nastavení/Uložení] [Nastavení vysílání] [Nastavení vysílání faxu] [Editovat] v části [Vybrat typ linky] vyberte [Ruční] , v části [Linka], vyberte [Tónová] [OK]
Na ovládacím panelu vyberte položku [Nabídka] na obrazovce [Domů] a pak vyberte položku [Nastavení funkcí] a nakonfigurujte nastavení. [Vybrat typ linky]
Při použití linky s impulzní volbou
Zavolejte svému poskytovateli služeb a stiskněte volbu „“ (Tónová) na numerických klávesách, poté zadejte číslo pro přijetí služby.
* Pokud neznáte typ telefonní linky, obraťte se na telefonní společnost.

Krok 4: Uvolnění paměti na zařízení

Zkontrolujte přijaté faxy v paměti přístroje a podle potřeby je vytiskněte nebo přepošlete a odstraňte nepotřebné faxy. Zobrazení a tisk faxů uložených v paměti.
99L1-0CX