No es pot imprimir o copiar

Solucioneu el problema comprovant els elements següents.
S'ha produït un error?
Comproveu l'estat i el registre del procés d'impressió o de còpia i, si apareix un número de tres dígits que comença per "#" (codi d'error), comproveu com solucionar el problema en funció del codi d'error.
Visualització de l'estat i el registre del treball d'impressió
Comprovació de l'estat de còpia
Es mostra un codi d'error
Podeu imprimir una pàgina de prova?
Si podeu imprimir una pàgina de prova, comproveu si les opcions d'impressió de l'aplicació són correctes.
Impressió d'una pàgina de prova
Comproveu l'estat i la configuració de la xarxa.
Comproveu els elements necessaris segons l'entorn d'ús.
No es pot imprimir (LAN sense fil)
No es pot imprimir (LAN per cable)
No es pot imprimir (connexió USB)
No es pot imprimir (a través del servidor d'impressió)
99L0-0CE