[TCP/IP postavke]

Odredite postavke za upotrebu uređaja na TCP/IP mreži.
* Vrijednosti otisnute podebljanim crvenim tekstom zadane su postavke za svaku stavku.

[IPv4 postavke]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]
Odredite postavke za upotrebu uređaja u IPv4 okruženju.
[Postavke IP adrese]
[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke] [IPv4 postavke]
Postavite IPv4 adresu bilo automatski ili ručno. Postavljanje IPv4 adresa
[Autom. pribavljanje]
[Odabir protokola]
[Isključeno]
[DHCP]
[Auto. IP]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Pribavi ručno]*1
[IP adresa]: 0.0.0.0
[Maska podmreže]: 0.0.0.0
[Adresa pristupnika]: 0.0.0.0
[Provjera postavki]
*1 Možda se neće prikazati, ovisno o modelu, instaliranim mogućnostima i drugim postavkama.
[Naredba PING]
[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke] [IPv4 postavke]
Izvršite PING naredbu da biste provjerili može li se uređaj povezati s uređajima na mreži. Provjera mogućnosti povezivanja uređaja s mrežnim uređajima
[Postavke DNS]
[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke] [IPv4 postavke]
Odredite postavke za DNS kad upotrebljavate uređaj u okruženju u kojem je implementiran sustav naziva domena (DNS). Konfiguriranje DNS-a
[Postavke DNS poslužitelja]
[Primarni DNS poslužitelj]: 0.0.0.0
[Sekundarni DNS poslužitelj]: 0.0.0.0
[Postavke naziva DNS hosta/domene]
[Naziv hosta]
[Naziv domene]
[Postavke dinamičkog DNS ažuriranja]
[Isključeno]
[Uključeno]
[DNS din. ažur. inter.]
Od 0 do 24 do 48 (h)
[Postavke mDNS]
[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke] [IPv4 postavke]
Odredite postavke za mDNS radi upotrebe funkcija DNS-a u okruženju kao što je Bonjour u kojem nije instaliran DNS.
[Isključeno]
[Uključeno]
[Naziv mDNS]
[Postavke opcije za DHCP]
[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke] [IPv4 postavke]
Odredite postavke za upotrebu DHCP poslužitelja u IPv4 okruženju s implementiranim sustavom naziva domena (DNS). Konfiguriranje DNS-a
[Pribavi naziv glavnog računala]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Dinamičko DNS ažuriranje]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Pribavi adresu DNS poslužitelja]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Pribavi naziv domene]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Pribavi adresu WINS poslužitelja]
[Isključeno]
[Uključeno]

[IPv6 postavke]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]
Odredite postavke za upotrebu uređaja u IPv6 okruženju.
Možete postaviti više IPv6 adresa i upotrebljavati ih istodobno. Postavljanje IPv6 adresa
[Koristi IPv6]
[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]  [IPv6 postavke]
Konfigurirajte želite li koristiti IPv6.
[Isključeno]
[Uključeno]
[Provjera postavki]
[Postavke samostalne adrese]
[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]  [IPv6 postavke]
Konfigurirajte hoće li se koristiti samostalna adresa.
[Isključeno]
[Uključeno]
[Provjera postavki]
[Koristi DHCPv6]
[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]  [IPv6 postavke]
Konfigurirajte hoće li se koristiti nesamostalna adresa dohvaćena s DHCP poslužitelja koristeći DHCPv6.
[Isključeno]
[Uključeno]
[Provjera postavki]
[Postavke DNS]
[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]  [IPv6 postavke]
Odredite postavke za DNS kad upotrebljavate uređaj u okruženju u kojem je implementiran sustav naziva domena (DNS). Konfiguriranje DNS-a
[Postavke naziva DNS hosta/domene]
[Up. IPv4 gl. rač./dom.]
[Isključeno]
[Naziv hosta]
[Naziv domene]
[Uključeno]
[Postavke dinamičkog DNS ažuriranja]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Regist. ručnu adresu]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Regist. nesam. adresu]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Regist. samost. adresu]
[Isključeno]
[Uključeno]
[DNS din. ažur. inter.]
Od 0 do 24 do 48 (h)
[Postavke mDNS]
[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]  [IPv6 postavke]
Odredite postavke za mDNS radi upotrebe funkcija DNS-a u okruženju kao što je Bonjour u kojem nije instaliran DNS.
[Isključeno]
[Uključeno]
[Kor. IPv4 naz. za mDNS]
[Isključeno]
[Naziv mDNS]
[Uključeno]
[Postavke opcije za DHCP]
[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]  [IPv6 postavke]
Odredite postavke za upotrebu DHCP poslužitelja u IPv4 okruženju s implementiranim sustavom naziva domena (DNS). Konfiguriranje DNS-a
[Pribavi adresu DNS poslužitelja]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Pribavi naziv domene]
[Isključeno]
[Uključeno]

[Postavke WINS]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]
Konfigurirajte WINS (Windows Internet Name Service) kad upotrebljavate uređaj u mrežnom okruženju koje upotrebljava i NetBIOS i TCP/IP. Konfiguriranje WINS-a
[Razlučivost WINS]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Adresa WINS posluž.]: 0.0.0.0

[Postavke LPD]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]
Odredite hoće li se upotrebljavati LPD protokol. Konfiguriranje protokola LPD, RAW ili WSD
Ako se upotrebljava LPD protokol, možete postaviti i vrijeme od početka stanja pripravnosti za primitak nakon što se otkaže primitak podataka za ispis pa do prekida.
[Postavke ispisa LPD]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Istek vremena RX-a]
Od 1 do 5 do 60 (min.)

[Postavke RAW]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]
Odredite hoće li se upotrebljavati RAW protokol. Konfiguriranje protokola LPD, RAW ili WSD
Ako se upotrebljava RAW protokol, možete postaviti i vrijeme od početka stanja pripravnosti za primitak nakon što se otkaže primitak podataka za ispis pa do prekida.
[Postavke ispisa RAW]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Istek vremena RX-a]
Od 1 do 5 do 60 (min.)

[Postavke WSD]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]
Odredite hoće li se upotrebljavati WSD protokol. Možete odrediti tu postavku za svaku od funkcija koje upotrebljavaju WSD protokol. Konfiguriranje protokola LPD, RAW ili WSD
[Postavke ispisa WSD]
[Koristi WSD ispis]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Koristi WSD pregled]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Koristi Multicast Discovery]
[Isključeno]
[Uključeno]

[Postavke IPP ispisa]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]
Odredite hoće li se upotrebljavati IPP (Internet Printing Protocol). Prilikom ispisa uz AirPrint možete koristiti IPP. Postavljanje funkcija i sigurnosnih značajki za upotrebu uz AirPrint
Kad se upotrebljava IPP, možete odrediti i hoće li se za komunikaciju upotrebljavati TLS šifriranje.
[Koristi IPP ispis]
[Isključeno]
[Uključeno]
[Omogući IPP ispis samo uz korištenje TLS]
[Isključeno]
[Uključeno]

[Koristi HTTP]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]
Odredite hoće li se upotrebljavati HTTP. Onemogućivanje razmjene podatka putem HTTP-a
[Isključeno]
[Uključeno]

[Postavke broja priključnice]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]
Odredite broj priključka za protokol koji se upotrebljava u skladu s brojevima priključaka za računalo, poslužitelj ili drugi uređaj. Promjena broja priključka
[LPD]
1 do 515 do 65535
[RAW]
1 do 9100 do 65535
[WSD Multicast Discovery]
1 do 3702 do 65535
[HTTP]
1 do 80 do 65535
[SNMP]
1 do 161 do 65535

[Veličina MTU-a]

[Izbornik] [Osobne postavke] [Mreža] [TCP/IP postavke]
Ako se komunikacija uspori zbog veličine poslanih paketa, tom postavkom promijenite maksimalnu veličinu odlaznih paketa.
[1300]
[1400]
[1500]
99LW-054