Promjena broja priključka

Obično se za glavne protokole koriste uobičajeni brojevi priključaka, no te brojeve možete promijeniti radi poboljšane sigurnosti. Budući da se brojevi priključaka moraju podudarati na uređajima koji komuniciraju, poput računala ili poslužitelja, kada se broj priključka promijeni, mora se promijeniti i postavka na uređaju.
U ovom se odjeljku opisuje kako konfigurirati postavke s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu.
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Osobne postavke] da biste konfigurirali postavke. [Postavke broja priključnice]
Potrebne su administratorske ovlasti. Potrebno je ponovno pokrenuti uređaj da bi se postavke primijenile.
1
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
3
Kliknite [Network Settings] [Port Number Settings] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit Port Number Settings].
4
Promijenite broj priključka za protokol i kliknite [OK].
5
Ponovno pokrenite uređaj. Ponovno pokretanje uređaja
Postavke će se primijeniti.
Postavke protokola
Za postavke protokola i postavke funkcija koje koriste protokol pogledajte sljedeće:
LPD/RAW/WSD Konfiguriranje protokola LPD, RAW ili WSD
HTTP Onemogućivanje razmjene podatka putem HTTP-a
SNMP Konfiguriranje SNMP-a
Promjena broja priključka za proxy poslužitelj
Da biste promijenili broj priključka za proxy poslužitelj, pogledajte sljedeći odjeljak:
Upotreba proxy poslužitelja
Promjena broja priključka upravljačkog programa za pisač (Windows)
Kada se na uređaju promijeni broj priključka protokola ispisa (LPD ili RAW), promijenite postavku broja priključka i na računalu. Konfiguracija priključka pisača (Windows)
99LW-03R