Pojavljuju se pruge

Otklonite poteškoće provjerama koje ćete provesti ovim redoslijedom:

1. korak: provjera papira

Koristite li odgovarajući papir?
Provjerite može li se koristiti papir koji se nalazi u uređaju te ga po potrebi zamijenite odgovarajućim papirom.
Papir koji se može upotrijebiti
Umetanje papira

2. korak: provjera spremnika tonera

Provjerite preostalu količinu tonera u spremniku tonera.
Ako je razina preostalog tonera u spremniku tonera niska, zamijenite spremnik tonera.
Provjera preostale količine potrošnog materijala
Zamjena spremnika tonera
* Ovisno o uvjetima upotrebe uređaja, stvarna preostala količina tonera može biti manja od naznačene ili može doći do trošenja dijelova.

3. korak: provjera radnog okruženja uređaja

Koristite li uređaj u okruženju s naglim promjenama temperature?
Nagle promjene temperature mogu dovesti do kondenzacije, koja može uzrokovati blijede ili mutne slike i tekst. Nastavak upotrebe uređaja u takvim uvjetima može rezultirati zaglavljivanjima papira, pogreškama prilikom ispisa, kvarovima i drugim problemima. Prije upotrebe pričekajte najmanje dva sata da se uređaj prilagodi temperaturi i vlažnosti okoline.
Je li uređaj instaliran na mjestu na kojem je izložen jakom vjetru, poput onoga iz klimatizacijskog uređaja?
U tom slučaju podesite smjer i jačinu puhanja zraka iz klimatizacijskog uređaja.
Ako to ne pomogne, postavljanje postavke [Promjena načina ulaganja papira] na [Prioritet ispisne strane] možda ublaži problem.
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči [Izbornik] [Postavke funkcije] [Uobičajene] [Postavke ulaganja papira] [Promjena načina ulaganja papira]  [Ladica 1] Prioritet ispisne strane]
* Kad odaberete [Prioritet ispisne strane], smanjuje se brzina jednostranog ispisa.
Pokušajte upotrijebiti način za podešavanje izlaza
Problem se možda riješi ako postavite [Način za podešavanje izlaza] na [Uključeno].
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči [Izbornik] [Postavke funkcije] [Pisač] [Postavke pisača] [Kvaliteta ispisa]  [Output Adjustment Mode]  [Uključeno]
* Kad odaberete [Uključeno], brzina ispisa možda će se smanjiti.

4. korak: provjera statusa održavanja

Jeste li očistili sklop za fiksiranje?
Ti se simptomi mogu pojaviti kad je sklop za fiksiranje prljav. U tom slučaju očistite sklop za fiksiranje. Čišćenje sklopa za fiksiranje
99LW-06R