Pozostałe ustawienia sieciowe

Ustaw poniższe element zgodnie ze środowiskiem sieciowym.

Ustawianie trybu PASV dla FTP

PASV to tryb komunikacji FTP wykorzystywany podczas transferu plików. Naciśnij na <Włącz> dla tego ustawienia, aby umożliwić urządzeniu łączenie się z serwerem FTP nawet, jeżeli urządzenie wykorzystuje zaporę (firewall). Sprawdź wcześniej, czy dla serwera FTP ustawiono tryb PASV.
 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości>  <Sieć>  <Ustawienia TCP/IP>  <Użyj trybu FTP PASV>  <Włącz>  <OK>

Konfiguracja ustawień SNTP

SNTP to protokół umożliwiający regulację czasu z wykorzystaniem sieciowego serwera czasowego. SNTP jest wykorzystywane, jeżeli niezbędna jest regulacja godziny dla urządzenia i serwera w przypadkach, gdy uwierzytelnianie zabezpieczające jest przeprowadzane w trakcie uzyskiwania dostępu do serwera LDAP. Należy wcześniej ustawić różnicę godziny (strefa czasowa) ponieważ działania będą podejmowane w oparciu o obowiązujący czas światowy (UTC). Ustawienia daty i godziny
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia SNTP>.
3
Naciśnij na <Włącz> w <Użyj SNTP> i wprowadź niezbędne ustawienia.
<Odstęp Pom. Zapytaniami>
Określ wymagany odstęp w minutach, aby wyregulować czas.
<Adres Serwera NTP>
Wprowadź adres IP serwera NTP. Jeżeli wykorzystywany jest serwer DNS, zamiast adresu IP możesz wprowadzić „nazwa hosta.nazwa domeny” (FQDN) z wykorzystaniem znaków alfanumerycznych. (Przykład: ntp.przykład.com).
<Kontrola Serwera NTP>
Możesz sprawdzić status komunikacji pomiędzy zarejestrowanym serwerem i SNTP. Jeżeli połączenie jest prawidłowe, wyświetlone zostanie OK. Jednakże, wyłącznie status komunikacji jest potwierdzany i regulacje czasu nie są przeprowadzane.
Aby przeprowadzić synchronizację czasu przez SNTP wraz z serwerem NTP, wcześniejsze ustawienie strefy czasowej w której wykorzystywane jest urządzenie może być wymagane. Ustawienia daty i godziny
Jeżeli protokół SNTP nie został skonfigurowany, wtedy w celu synchronizacji zegara podczas korzystania z niektórych funkcji urządzenie może łączyć się ze zewnętrznym serwerem SNTP.
4
Naciśnij <OK>.
5
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja) <Tak>.

Monitorowanie urządzenia poprzez systemy zarządzania urządzenieniami

Jeżeli wykorzystywane jest oprogramowanie zarządzające urządzeniem, możesz gromadzić/zarządzać różnymi informacjami, takimi jak informacje o ustawieniach, adresach, usterkach urządzenia, w sieci i przez serwer.
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia Multicast Discovery>.
3
Dla <Odpowiedź> ustaw <Włącz> i naciśnij na <Nazwa Zakresu>, a następnie wprowadź nazwę zakresu.
Wprowadź nazwę zakresu określoną podczas konfiguracji ustawień wykrywania rozsyłania grupowego w <Nazwa Zakresu>.
4
Naciśnij <OK>.
5
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja) <Tak>.
9EHX-046