Сканиране и запаметяване

Някои от режимите, описани тук, се отнасят до режимите на функцията <Копиране> или <Сканиране и изпращане>.

Екран "Избор на място за съхранение"

Мрежа

Запаметяващ носител

Екран "Избор на файл"

Мрежа

Запаметяващ носител

Екран "Сканиране"

Мрежа

Запаметяващ носител

Настройки

Мрежа

Запаметяващ носител

9CX5-0SE