<Настр. на качество на изображ.>

Задайте регулиране на качеството на изображението за копиране и отпечатване.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Авт. настройка за градация>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>  <Настройване на качество на изображение>
Ако градацията на копията значително се различава от тази на оригиналните документи, тази корекция уточнява печата така, че да съответства по-добре на оригиналния документ. Настройване на градацията
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Авт. настройка за градация>
Когато е зададена <Тънка/Обикн./Рециклир.>:
<Пълно настройване>: Избор на хартия, <Старт отпеч.>
<Бърза настройка>: <Старт>
Да
Да
Не
Не
-
Когато е зададена <Дебела>:
<Пълно настройване>: Избор на хартия, <Старт отпеч.>
Когато е зададена <За принтер 1200 dpi>:
<Пълно настройване>: Избор на хартия, <Старт отпеч.>
<Инициал. с пълно настр.>: <Вкл.>, <Изкл.>
Препоръчително е да изберете <Пълно настройване>, когато извършвате автоматична настройка на градацията. Изберете <Бърза настройка> за бърза, но по-малко пълна настройка между редовните калибрирания за пълно настройване.
Тестовите страници не се отчитат в общия брой копирани или отпечатани страници.

<Коригиране на наситеността>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>  <Настройване на качество на изображение>
Ако има значителна разлика в наситеността на разпечатката спрямо оригиналния документ, с това се регулира наситеността на сканиране, за да е по-близка до оригинала. Регулиране на наситеността
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Коригиране на наситеността>
<Копиране>: <Светла>, <Тъмна> (9 нива)
<Черно-б.изпращ./Скан.и запам.(разл.от Пощ.к.)>: <Светла>, <Тъмна> (9 нива)
<Цветно скан.за изпращ./скан.и запаметяване>: <Светла>, <Тъмна> (9 нива)
Да
Да
Не
C
Settings/Registration Basic Information

<Корекция на сенки>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>  <Настройване на качество на изображение>
Ако зоните с изображенията на отпечатването имат неравномерна наситеност, тази корекция регулира отпечатването, така че тя да е равномерна. Коригиране на неравномерна наситеност
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Корекция на сенки>
Когато е зададено <Коригиране на денситометър>:
<Старт отпеч.>
Да
Да
Не
Не
-
Когато е зададено <Визуално коригиране>:
<Фина настр.>, <Извеждане на тестова страница>, <Възстанов. нач. настройки>, <Възстановяване на предх. настр.>
Когато е зададено <Корекция на скенера>:
Избор на хартия, <Старт отпеч.>, <Старт сканир.>

<Авт. корекция на отклон. на цветове>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>  <Настройване на качество на изображение>
Ако цветовете на печата се разтичат или се размазват, може да е възникнало несъответствие на цветовете (неправилно регистриране на цветовете). Тази корекция регулира отпечатването, така че да не възниква несъответствие на цветовете. Коригиране на несъответствието на цветовете
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Авт. корекция на отклон. на цветове>
<Старт>
Да
Да
Не
Не
-

<Настр. за наситеност при пълноцв. печат>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>  <Настройване на качество на изображение>
Тази настройка ви позволява да печатате с по-наситени цветове при цветен печат. Създаване на по-ярки цветове
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настр. за наситеност при пълноцв. печат>
<Стандартна>, <Ниво 1>, <Ниво 2>
Да
Да
Не
A
Settings/Registration Basic Information
Тази настройка е ефективна само за задачи за копиране и задачи за печат на документи (сканирани данни), съхранявани в пощенски кутии.

<Фина настройка мащабиране>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>  <Настройване на качество на изображение>
Ако размерът на копираното изображение значително се различава от оригиналния документ, се извършва фина настройка, така че разпечатката по-добре да съответства на размера на оригиналния документ. Настройване на размера на изображението
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Фина настройка мащабиране>
<X>:
-1,0 % до 0 % до +1,0 % (със стъпка 0,1 %)
<Y>:
-1,0 % до 0 % до +1,0 % (със стъпка 0,1 %)
Да
Да
Не
A
Settings/Registration Basic Information

<Dither Pattern настройки>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>  <Настройване на качество на изображение>
Задайте дитеринг модела за възпроизвеждане на отпечатани изображения с по-гладка градация и ръбове. Настройване на дитеринг модел
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Dither Pattern настройки>
<Еталон 1>, <Еталон 2>
Да
Не
Не
Не
-

<Настр. обем тонер за цветен печат>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>  <Настройване на качество на изображение>
Чрез регулиране на количеството тонер, използван при цветен печат, може да успеете да намалите проблеми като ивици и неравномерно отпечатване. Намаляване на използвания тонер при цветен печат
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настр. обем тонер за цветен печат>
<Изкл.>, <Ниво 1>, <Ниво 2>
Да
Не
Не
A
Settings/Registration Basic Information
9CX5-0J3