Protumjere za svaku poruku

Ako se tijekom skeniranja ili ispisa javi pogreška ili ako se pojavi problem s mrežnom vezom ili postavkama, na zaslonu uređaja ili na sučelju Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) prikazat će se poruka. Pojedinosti o svakoj poruci i rješenja problema potražite u porukama u nastavku. Također, ako se prilikom prijave prikaže šesteroznamenkasti broj, pogledajte odjeljak Ako se prilikom prijave prikazuje šesteroznamenkasti broj.
23 MEMORIJA POPUN.
27 ODBIJANJE ZADAT.
33 RAD POPUN.
52 ODBIJANJE NAČ.SL.
Podaci o lokaciji Aktivnog direktorija nisu valjani. Obratite se upravitelju sustava.
CRL nije bilo moguće provjeriti.
D1 buffer. ponovn. iscrt. pun
D1 dij. doradna jedinica puna
D1 buffer. polig. popunjena
Pogreška D0-nn (nn su dva alfanumerička znaka)
Slanje novog PIN-a e-mailom nije bilo moguće. Provjerite postavke.
FF FONT POPUN.
FM DL SIZE ERROR n (n je jedan alfanumerički znak)
FM DL SCALE ERROR n (n je jedan alfanumerički znak)
FM DL MEMOR. FONTA POPUN.
FM POGR. PRIST. DAT.
FM SC WORK MEM. ERROR n (n je jedan alfanumerički znak)
FM POGR PORAVNANJA
FM POGR. ANAL. FONT.
FM MEMOR. FONTA POPUN.
PDL POGR. RAD MEM.
IEEE 802.1X pogreška. Podesite tocno autentikac. informacije.
IEEE 802.1X pogreška. Nema odgovora s odredišta.
IEEE 802.1X pogreška. Analiza certif. nije moguća.
IEEE 802.1X pogreška. Netočan certifikat.
IEEE 802.1X pogreška. Certifikat je istekao.
IEEE 802.1X pogreška. Promijenite autentikacijsku zaporku.
IEEE 802.1X pogreška. Provjerite postavke autentikacije.
Postavite IP adresu.
Nije moguće registrirati PDF i Format u PDF/A kao standard. Sve druge postavke su registrirane.
TLS pogreška
Standardni ključ nije moguće izbrisati jer ga trenutno koristi TLS ili druge postavke. Provjerite postavke.
TCP/IP pogreška
Bez sredstava. Pričekajte trenutak, a zatim pokušajte ponovo.
Provjerite TCP/IP.
Provjerite TCP/IP. (Glavna linija)
Provjerite TCP/IP. (Sporedna linija)
Universal Print: greška u komunikaciji poslužitelja.
Universal Print: autent. s poslužiteljem nije uspjela.
Universal Print: certifikat je istekao.
Universal Print: došlo je do interne pogreške.
Universal Print: pisač nije registriran.
Provjerite adapter za kabelski LAN spojen na USB priključnicu.
XPS Pogr. ispis. rasp.
XPS pogr. Slika. podat.
XPS memorija spoola popun.
XPS pogr. podat.
XPS Unsupport Image Err
XPS pogr. fonta.
XPS pogr. Str.. podat.
XPS memorija popun.
Nemate ovlasti za pristup stranici XXX.
Račun je istekao. Obratite se upravitelju sustava.
Greška spaj. pristup. točke. Provjerite podatke o bežičnom LAN-u.
Mod prist.toč.: okončan zbog pogreške.
Mod prist.toč.: okončan jer nije pronađen nijedan drugi uređaj.
Mod prist.toč.: dosegnut je maks. br. uređaja koji se može spojiti.
Mod. prist.toč.: spojeno na druge uređaje.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Došlo je do pogreške. Obratite se upravitelju sustava.
Nema odziva.
Spremnik otp. tonera gotovo je pun. Zamjena još nije potrebna.
Zamijenite spremnik za otpadni toner.
Postavke tipke nije moguće pozvati jer ne postoji funkcija tipke.
Pozivanje postavaka nije moguće jer je funkcija za tipku deaktivirana. Aktivirajte funkciju i pokušajte ponovno.
Ova je funkcija trenutno nedostupna jer je došlo do pogreške u opcijskoj pohrani.
Sinkroniz. personaliz. postavke: ponovo se prijavite za sinkroniz.
Sinkron. personalizirane postavke: neke postavke su ogranicene.
Sinkroniziraj personalizirane postavke: došlo je do greške.
Sinkroniziraj personalizirane postavke: aktiviranje sinkronizacije...
Sinkron. personalizirane postavke: greška pri autent. poslužitelja.
Sinkroniz. personalizirane postavke: nemoguce naci poslužitelj.
Sinkron. personalizirane postavke: nemoguce identificir. poslužit.
Provjerite poklopce.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Generiranje Ključa potpisa uređaja nije uspjelo. Podesite e-mail adresu u Postavkama komunikacije.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Registr. usmjer. nije uspjelo. Provjeri postavke stat. usmjeravanja.
Uklonite original s kopirnog stakla.
Područje za skeniranje originala (ulagač) je uprljano.
Područ.za sken.orig.(tanka staklena traka) je uprljano.
Vratite originale u točan redoslijed, a zatim pritisnite tipku [Start].
Složite originale točnim redoslijedom, a zatim pritisnite tipku [Start]. (Skenirani podaci prelaze ograničenje. Postavke će biti automatski izmijenjene, te će slijediti ponovno skeniranje originala.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Broj rezultata pretrage prelazi ograničenje. Promijenite kriterije pretraživanja i pokušajte ponovno.
Kriteriji pretraživanja sadrže znakove koji se ne mogu koristiti kod odabranog poslužitelja.
Tijekom provj. došlo je do pogr.
Ovaj CRL nije valjan.
Ovaj CRL je istekao.
Nije moguće registrirati jer algoritam ovog ključa nije podržan.
Postavljanje ovog ključa za standardni ključ nije moguće jer je oštećen ili neispravan.
Certifikat je opozvan.
Ovaj certifikat nije valjan.
Certifikat je istekao.
Ovaj zadatak nije moguće ispisati.
Poslužitelj ne odgovara. Provjerite postavke.
Nije moguće započeti pretraživanje zbog netočne postavke verzije poslužitelja. Provjerite postavke.
Provjerite poslužitelj.
Odgovarajući format papira, A4, nije dostupan.
Sporedna linija je prekinuta zbog sukoba maske podmreže.
Previše pod-direktorija.
Uklonite sav izbačeni papir.
The contents of the specified file may be incorrect.
Standardni ključ nije podešen. Provjerite TLS postavke.
Standardni ključ nije podešen. Provjerite postavke za Popis ključeva i certifikata pod Postavke certifikata.
Kombinacija dopuštene verzije i odabranog algoritma nije odgovarajuća. Ponovno upišite postavke.
Spojen je adapter za kabelski LAN koji se ne može koristiti.
Nije moguće potvrditi certifikat.
Potrebna je zamjena unut. uređ. za pohranu. (Pozovite servisera.)
Zadatak nije bilo moguće provesti jer su svi skenirani originali prazne stranice.
Spajanje nije moguće.
Uređivanje/brisanje papira nije moguće jer se koristi za druge postavke u Postavke/Registriranje.
Provjerite naziv računala u Postavke/Registriranje.
Možda je uložena patrona s tonerom pogrešne boje. Nastavite li ju koristiti, može doći do kvara. Provjerite koja je patrona s tonerom uložena.
Postavke nije moguće promijenite jer je odabrani ključ u uporabi.
Odabranog poslužitelja nije moguće pronaći. Provjerite postavke.
Povezivanje s odabranim poslužiteljem nije moguće. Provjerite postavke.
Stavka za podešavanje odabrana na Izborniku s postavkama trenutno se ne može koristiti. Obratite se upravitelju sustava.
Odabrana tipka možda je nedostupna. Obratite se upravitelju sustava.
Slanje nije bilo moguće.
Sesija je istekla. Pričekajte trenutak, a zatim ponovno pokušajte pristupiti bazi podataka.
Nije moguće završiti pretragu zbog prekoračenja vremena. Provjerite postavke.
Provedba nije bila moguća jer datoteka sadržava nepodržane podatke.
Izravna veza: okončana zbog pogreške.
Izravna veza: okončana jer nije pronađen nijedan drugi uređaj.
Pristup bazi podataka nije moguć. Restartajte uređaj.
Pogreška prist.certif.digit.potp.
Pogreška datuma isteka certif.
Prijava nije moguca jer je više korisnika prijavljeno pod istim korisnickim imenom. Obratite se upravitelju sustava.
Nove tipke nije moguće registrirati jer je broj već registriranih tipaka dosegnuo ograničenje. Tipke koje su već registrirane mogu biti izbrisane novim dodjeljivanjem funkcije.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Registriranje nije bilo moguće jer je broj registriranih korisnika dosegnuo ograničene.
Zamijenite patronu s tonerom.
Patronu tonera nije moguce prepoznati. Izvucite patronu s tonerom, a zatim ju ponovno umetnite, jer se inace podaci o preostalom toneru nece moci precizno utvrditi.
Razina XXXX tonera je niska. Još ga nije potrebno zamijeniti.
Upisani PIN je netočan.
Autentikacijski poslužitelj nije u pogonu. Obratite se upravitelju sustava.
Autentikacijski poslužitelj nije moguće pronaći. Obratite se upravitelju sustava.
Na autentikacijskom poslužitelju nije podešena zaporka. Obratite se upravitelju sustava.
Prijava nije moguća jer anonimni pristup autentikacijskom poslužitelju nije dopušten. Obratite se upravitelju sustava.
Podaci o korisničkom računu potrebni za prijavu na autentikacijski poslužitelj nisu valjane. Obratite se upravitelju sustava.
Na mreži je došlo je do sukoba IP adresa.
Na mreži je otkriven sukob IP adresa (glavna linija).
Na mreži je otkriven sukob IP adresa (sporedna linija).
Operaciju nije bilo moguće provesti jer je došlo do mrežne pogreške.
Provjerite vezu s mrežom.
Provjerite vezu s mrežom. (Glavna linija)
Provjerite vezu s mrežom. (Sporedna linija)
Eko (bez klamerica) trenutno nije dostupno.
Zadatak je otkazan jer su podešene značajke koje se ne mogu koristiti sa značajkom Eko (bez klamerica). Promijenite postavke, pa pokušajte ponovno. Promjena mjesta klamanja ili tipa papira mogla bi omogućiti uporabu Eko (bez klamerica).
Provjer. spremn. otpada bušenja.
Skeniranje je otkazano jer originali nisu pravilno uloženi.
Uklonite zaglavljene originale iz ulagača i originale koji se nalaze na odlagaču ulagača, a zatim ih vratite na odlagač ulagača i pritisnite tipku [Start].
Uklonite original iz ulagača.
Izlazni odlagači dorađivača ne mogu ići gore ili dolje.
Prednji poklopac dorađivača je otvoren.
Provođenje više zadataka...
Prijava nije moguća jer je u Upravljanju ID-brojem odjela došlo do autentikacijske pogreške. Obratite se upravitelju sustava.
PDL pogr. DLG ulaz
PDL DLG pogr. iscrtavanja
PDL DLG nepozn. pogr.
PDL DLG memorija popun.
PDL DLG pogr. alok. memor.
PDL GL izvor. toč. nepozn.
PDL GL rezult koord.
PDL pogr.GL ulaz
PDL GL provjera raspona
PDL GL memorija popun.
PDL GL pogr. alok. memor.
PDL IMG pogr. alok. memor.
PDL IMG pogr. inicij.
PDL IMG pogr. postupka
PDL IMG nevaž. podaci
PDL IMG rad. memor. puna
PDL nn Pogreška reproduciranja (nn je naziv modula)
PDL PDF pogreška
PDL PDF pogr. dekod. podat.
PDL PDF memorija popun.
PDL RIP pogr. postupka
PDL XPS pogreška
PDL XPS pogr. inicij.
PDL XPS pogr. iscrtavanja
PDL pogr. komp. slike
PDL istek vremena iscrtavanja
PDL pogr. prijen. podat.
PDL pogr. prist. reg.
Pozivanje postavaka tipke nije moguće jer su u tijeku druge operacije.
Registriranje u početni izbornik bit će otkazano i prikazat će se zaslon funkcije, budući da nemate dopuštenje registrirati tipke. Prijavite se kao administrator i pokušajte ponovo.
Umetnite klamerice u klamer.
Zaporka nije u skladu s pravilima. Promijenite zaporku.
Postavke timera za ovaj uređaj i za autentikacijski poslužitelj možda nisu sinkronizirane. Obratite se upravitelju sustava.
Greška u LAN komunikaciji. Isklj. i uklj. glavno napajanje.
Greška LAN komunikacije. Provjerite podatke o bežičnom LAN-u.
Slanje nije moguće jer je memorija popunjena. Pričekajte trenutak, pa pokušajte ponovno.
Operaciju nije moguće provesti jer je memorija popunjena.
Skeniranje će biti otkazano jer je memorija popunjena. Želite li ispisati skenirane stranice?
Skeniranje će biti otkazano jer je memorija popunjena. Pričekajte trenutak, pa pokušajte ponovno.
Skeniranje će biti otkazano jer je memorija popunjena. Želite li poslati skenirane stranice?
Skeniranje će biti otkazano jer je memorija popunjena. Želite li pohraniti skenirane stranice?
Kolicina pohranjenih podataka za registrirane korisnike je dosegla ogranicenje. Možete izvršiti operacije, ali pohranjivanje podataka (evidencija postavaka zadatka, sadržaj osobnih postavaka, itd.) trenutno nije moguce. Kako biste prilikom iduce prijave mogli pohraniti podatke, moraju se izbrisati nepotrebni podaci drugih korisnika. Za pojedinosti se obratite upravitelju sustava ili pogledajte upute za uporabu.
Registriranje na početni izbornik bit će otkazano jer niste prijavljeni. Vratite se na zaslon funkcije, prijavite se, a zatim pokušajte ponovno.
Provjerite korisničko ime, zaporku ili postavke.
Umetnite papir.
Skeniranje je otkazano jer veličina podataka skeniranje originala prelazi ograničenje. Skeniranje će biti moguće ako smanjite oštrinu, a Tip originala podesite na Tekst.
Hlađenje... Pričekajte trenutak.
Info. podešene od trenutno prijav. korisn. neće biti pohranjene.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Prijava nije moguća. Provjerite odredište prijave.
Pohranjivanje zaporke nije moguće, jer je dosegnuto ograničenje ukupnog broja zaporki pohranjenih za korisnike.

Ako se prilikom prijave prikazuje šesteroznamenkasti broj

Ako se prilikom prijave pojavi pogreška, ispod poruke može se prikazivati šesteroznamenkasti broj. Poduzmite potrebnu mjeru ovisno o prikazanom šesteroznamenkastom broju.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
9CYR-0RK