Iga tõrkekoodi korral rakendatavad meetmed

Kui printimist või skannimist ei lõpetatud korralikult või faksi saatmine või vastuvõtmine nurjus, kuvatakse märgiga „#“ algav number (tõrkekood) töö logi üksikasjade kuval või sidehaldusaruandes (Aruannete ja loendite printimine). Viige läbi tõrkekoodi korral rakendatavad meetmed.
Sõltuvalt teie seadmest ei pruugita kõiki tõrkekoode kuvada.

#001 kuni #800

#801 kuni #999

#001

Seadmega skanniti erinevas formaadis originaale, ilma erisuuruste originaalide režiimi määramata.
Kontrollige originaale ja seadeid ning skannige originaalid uuesti
Tekkis paberiummistus
Pärast paberiummistuse kõrvaldamist kontrolliga dokumenti ja seadeid ning skannige uuesti.

#003

Määratud aega (64 minutit) ületav ühendus põhjustab tõrke.
Vähendage lahutusvõimet ja proovige uuesti saata.
Faksi saatmise põhitoimingud
Dokumenti vastu võttes paluge saatjal skannides lahutusvõimet vähendada või dokumendi osadeks jaotada.

#005

Teiselt osapoolelt ei tulnud vastust 35 sekundi jooksul.
Kontrollige, kas teisel osapoolel on ühendus ja proovige uuesti saata.
Teise osapoole seadme mudelil puudub G3 toetus.
Kontrollige teise osapoole seadet.

#009

Paber on otsa lõppenud.
Lisage paberit.
Paberi asetamine
Paberisalv / paberisahtel ei ole korralikult sisestatud.
Lükake paberisalv / paberisahtel lõpuni sisse.
Paberi laadimise põhimeetod

#010

Paber on otsa lõppenud.
Lisage paberit.
Paberi asetamine

#011

Saadetav dokument ei olnud õigesti asetatud.
Asetage originaal õigesti ja proovige saata otsast peale.

#012

Saatmine ei õnnestunud, sest teise osapoole seadmel puudub paber.
Paluge teisel osapoolel lisada paberit.

#018

Kordusvalimisel ei tulnud vastust.
Kontrollige, kas teisel osapoolel on ühendus ja proovige uuesti valida.
Saatmine ei õnnestunud, sest teisel osapoolel oli kõne pooleli jms.
Kontrollige, kas teisel osapoolel on ühendus ja proovige uuesti saata.
Saatmine ei õnnestunud, sest teise osapoole seadme seaded ei kattu.
Kontrollige teise osapoole seadeid ja proovige uuesti saata.

#019

Kaugfaksi klient-seadmelt faksi saatmine ei õnnestunud, sest kaugfaksi server-seadme mälu sai täis.
Proovige uuesti saata, kui teine kaugfaksi server-seadmele saatmine on lõpetatud.
Mäluruumi vabastamiseks kustutage kaugfaksi server-seadmest mittevajalikud ja vigased dokumendid.
Dokumenti ei saanud saata, kuna seadmes ei olnud vaba mälu.
Mäluruumi vabastamiseks kustutage mittevajalikud ja vigased dokumendid.
Mälust saatmisel ei õnnestunud kujutist mällu salvestada.
Proovige mälust saatmist uuesti.
Saatke dokumendid otsesaatmisega.
Skannitud kujutisega tekkis probleem otsesaatmise teostamisel.
Proovige otsesaatmist uuesti.

#022

Edastamine ei õnnestunud, sest edastamise sihtkohana määratud rühmasihtkoha sisu kustutati või oli ainult postkastis.
Määrake uus sihtkoht ja proovige uuesti saata.
Aadressraamatusse registreeritud sihtkohta ei õnnestunud saata, kuna sihtkoha aadress kustutati aadressraamatust, kui dokumendid olid saatmise ootel.
Määrake uus sihtkoht ja proovige uuesti saata.
Faksidraiveri kaudu saatmine ei ole lubatud.
Muutke seade <Luba faksidaiverist saatmine> olekusse <Sees> ja proovige uuesti. Faksi saatmise funktsioonide piiramine

#025

Faksi saatmisel kaugfaksi klient-seadmele, määrati liin, mida polnud kaugfaksi server-seadmes olemas.
Kontrollige server-seadme liinide arvu, viige kaugfaksi klient-seadme saatmismäärangud vastavusse server-seadme liinide arvuga ja proovige uuesti saata.
<Saadetavate ridade arv>

#033

Teise osapoole seade ei toeta allaadresside konfidentsiaalseid sideühendusi.
Saatke allaadresside konfidentsiaalset sideühendust kasutamata.

#034

Teise osapoole seadme määratud konfidentsiaalseks sideühenduseks mõeldud konfidentsiaalset salvestuskohta ei leitud.
Kontrollige teise osapoole konfidentsiaalset salvestuskohta ja proovige uuesti saata.
Teise osapoole seadme saadaolev mälu oli ebapiisav.
Paluge teisel osapoolel mäluruumi vabastada.

#035

Teise osapoole seade ei toeta allaadresside edastamise funktsiooni.
Saatke otse teisele osapoolele.

#037

Dokumenti ei saanud kopeerida või vastu võtta, kuna vaba mälu ei olnud.
Korrastage mällu vastuvõtu postkasti, et mäluruumi vabastada.
Dokumentide printimine mällu vastuvõtu postkastist
Kui paljundate ühes toimingus üle 100-leheküljelist dokumenti, jaotage see enne paljundamist kaheks või kolmeks osaks.
Seade võttis vastu info, mis koosneb rohkem kui 1000 leheküljest.
Seade prindib või salvestab korraga 999 lehekülge ja kustutab kõik, mis järgnevad 999. leheküljele. Paluge teisel osapoolel 1000. lehekülg ja kõik sellele järgnevad leheküljed uuesti saata.
Viitega saatmisel või uuesti saatmisel ei leitud mälust saadetava dokumendi kujutiste andmeid.
Skannige originaal uuesti ja proovige uuesti saata.
Uuesti saatmisel valige otsesaatmine.
Mitmesse sihtkohta saatmine ei õnnestunud, sest seadmes ei olnud piisavalt vaba mälu.
Mäluruumi vabastamiseks kustutage mittevajalikud ja vigadega dokumendid.
Jaotage dokument kahte või kolme ossa ja proovige uuesti saata.
Vähendage lahutusvõimet ja proovige uuesti saata.

#040

Faksi saatmine kaugfaksi klient-seadmele ei õnnestunud, sest kaugfaksi server-seadmes ei olnud piisavalt mälu.
Mäluruumi vabastamiseks kustutage kaugfaksi server-seadmest mittevajalikud ja vigased dokumendid.
Jaotage dokument kahte või kolme ossa ja proovige uuesti saata.
Vähendage lahutusvõimet ja proovige uuesti saata.
Dokumenti ei saanud saata, kuna seadmes ei olnud vaba mälu.
Mäluruumi vabastamiseks kustutage mittevajalikud ja vigased dokumendid.
Selle asemel, et saata dokument mitmesse sihtkohta korraga, jaotage saatmise toiming mitmesse ossa.
Vähendage eraldusvõimet ja saatke dokument uuesti.

#054

Saatmine katkestati, sest üksuse telefoninumber ja nimi ei olnud registreeritud.
Registreerige üksuse telefoninumber ja nimi ning proovige uuesti saata.
<Seadme telefoninumbri salvestus>
<Seadme nime salvestus>

#080

Teise osapoole seadmes ei olnud allaadressi määratud.
Kontrollige teise osapoole allaadressi ja proovige uuesti saata.

#081

Teise osapoole seadmes ei olnud parooli määratud.
Kontrollige teise osapoole parooli ja proovige uuesti saata.

#082

Teise osapoole seadmes ei olnud pollimise edastamist määratud.
Paluge teisel osapoolel seadistada pollimise edastamine ja tehke pollimisvastuvõtt uuesti.

#083

Pollimise teostamise ajal ei ühtinud seadme ja teise osapoole seadme allaadress ja parool.
Kontrollige, kas seadme ja teise osapoole seadme allaadress ja parool ühtivad ja proovige uuesti saata.

#084

Pollimisvastuvõttu ei saanud teostada, sest teise osapoole seade ei toeta seda parooli.
Teostage pollimisvastuvõtt ilma paroolita.

#099

Toiming katkestati enne lõpetamist.
Teostage toiming uuesti.

#102

Allaadress ja parool ei klapi omavahel.
Kontrollige teise osapoole allaadressi ja parooli ning proovige uuesti saata.
Vastuvõtja seadmes ei olnud piisavalt mälu.
Paluge vastuvõtjal vabastada mäluruumi.

#107

Dokumenti ei saanud saata, kuna vaba mälu ei olnud.
Vähendage lahutusvõimet või jaotage dokument kahte või kolme ossa ja proovige uuesti saata.
Mäluruumi vabastamiseks kustutage mittevajalikud dokumendid.
Vastuvõetud dokumentide salvestamine seadmesse (Mällu vastuvõtmine)
Kui see probleem esineb sageli, võtke ühendust edasimüüja või hooldusesindajaga.

#401

Infokandja (mälu) või failiserver sai täis või maksimaalne juurkausta (infokandja kõige ülemise taseme kaust) salvestatavate failide kogus ületas piirangu.
Kustutage mittevajalikud failid infokandjalt, täiustatud postkastist või looge uus kaust ning teisaldage olemasolevad failid sinna, et tühjendada juurkaust.

#402

Kujutise teisaldamine infokandjale nurjus, sest määratud failinimi sisaldas keelatud tähemärki (nt \).
Parandage failinimi õigeks.

#403

Faili salvestamine ebaõnnestus, kuna sama nimega fail on juba olemas. Tavaliselt toimub automaatne ümbernimetamine, kus lisatakse failinime lõppu number vahemikus 1–999, kui sama nimega fail on juba olemas, kuid faili salvestamine ei õnnestunud, sest failinimedes on kõik numbrid 1st kuni 999ni juba kasutusel.
Muutke failinimi ja salvestage uuesti.

#404

Kirjutamine ebaõnnestus, sest infokandja kirjutuskaitse lüliti oli lubatud.
Keelake infokandja kirjutuskaitse lüliti.

#406

Kirjutamine ebaõnnestus järgmistel võimalikel põhjustel.
Infokandja eemaldati faili kirjutamise ajal.
Teise seadme Täiustatud postkast kustutati võrgust faili kirjutamise ajal.
Kontrollige, kas infokandja on sisestatud või kas teise seadme Täiustatud postkast on võrgus saadaval ja proovige faili uuesti lugeda.
Pildiedastus infokandjale nurjus, sest esines ootamatu tõrge. (Ühendatud infokandja võib olla vormindatud toetamata failisüsteemiga.)
Kontrollige infokandja olekut ning veenduge, et see oleks vormindatud seadme poolt toetatava failisüsteemiga (FAT32/exFAT). Seejärel tehke toiming uuesti.
Faili suurim lubatud suurus ületati.
Vähendage eraldusvõimet või lehtede arvu ja tehke toiming uuesti.

#407

Valitud faili (või kausta) faili tee kogupikkus ületab seadme poolt toetatavat pikkust.
Muutke failinime pikkust nii, et faili tee kogupikkus jääks alla 256 tähemärgi või muutke sihtkausta.

#409

Faili ei olnud võimalik salvestada, sest maksimaalne lubatud salvestatavate failide arv selles sihtkohas ületati.
Faili salvestamiseks muutke sihtkohta.

#410

Salvestamist ei saa teostada, sest salvestamise ootel on liiga palju töid.
Teostage toiming uuesti, kui teised tööd on lõpetatud.

#411

Failid on lukustatud teiste toimingute poolt.
Oodake pisut ja proovige toimingut uuesti teostada.

#701

Osakonna ID-koodi ei eksisteeri või PIN-i on muudetud.
Kui kasutate kasutaja autentimist, määrake kasutajatele osakonna ID-d. Kui kasutate osakonna ID autentimist, sisestage uus osakonna ID ja parool ning logige uuesti sisse.
Vastuvõtmise seade valikus <Lubada tundmatu ID prinditöid> või <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> on määratud olekusse <Väljas>.
Määrake valikus <Osakonna ID-haldus> seade <Lubada tundmatu ID prinditöid> ja <Lubada tundmatu ID kaugskaneerimise töid> olekusse <Sees>.
Osakonna ID halduse seadistamine
Saatmine ebaõnnestus, sest kaugfaksi klient-seadme autentimine kaugfaksi server-seadmega nurjus.
Kui kaugfaksi server-seadmes on seadistatud osakonna ID haldus, logige kaugfaksi klient-seadmesse sisse kaugfaksi server-seadmes seadistatud osakonna ID ja PIN-iga.

#702

Saatmist ei saanud teostada, sest mälu oli täis.
Oodake pisut. Proovige uuesti saata, kui eelmise töö saatmine on lõpetatud.

#703

Kujutise teisendamisel ilmnes tõrge.
Vähendage eraldusvõimet ja saatke dokument uuesti.
Kirjutamine ei õnnestunud, sest kujutiste maht mälus on täis.
Proovige uuesti saata, kui eelmise töö saatmine on lõpetatud.
Kustutage faksi/I-faksi postkastist ebavajalikud failid. Kui probleem püsib, taaskäivitage seade.
Seadme sisselülitamine

#704

Tundmatu viga tekkis sihtkoha info lugemisel aadressraamatust.
Kontrollige sihtkoha seadeid. Kui probleem püsib, taaskäivitage seade.
Seadme sisselülitamine

#705

Saatmine tühistati, sest kujutise andmemaht ületas menüüs Seaded/salvestus määratud maksimaalse väärtuse.
Määrake maksimaalne saadetav andmemaht. Selleks, et saatmisel ei ületataks maksimaalset andmemahtu, vähendage lahutusvõimet või ühekorraga saadetavate kujutiste arvu I-faksi kasutamisel. Jaotage andmed vastavalt teise osapoole seatud nõuetele.
<Maks. andmemaht saatmisel>

#706

Aadressiraamat imporditi/eksporditi Remote UI (Kaugkasutajaliidest) kasutades või kasutati muud saatmise komponenti.
Proovige uuesti saata, kui eelmine toiming on lõpetatud.

#711

Mälu on täis. Tõenäoliselt saate saata pärast ebavajalike failide kustutamist mälust.
Kustutage ebavajalikud failid mälust ja proovige uuesti saata.

#712

Mälu on täis. Proovige toimingut uuesti teostada, kui olete kustutanud ebavajalikud failid mälust.
Kustutage ebavajalikud failid mälust ja proovige uuesti saata.

#713

Dokument kustutati faksi/I-faksi postkastist enne URL-i saatmist.
Salvestage vajalik dokument faksi/I-faksi postkasti ja proovige uuesti saata.

#715

Digiallkirjaga e-posti saatmiseks kasutatavat sertifikaati ei leitud.
Seadme signatuuri kasutamisel määrake seadme e-posti aadress (E-posti/I-faksi side seadistamine) ja looge seadme signatuuride sertifikaat (Seadme allkirjasertifikaadi loomine). Kui seadme signatuuride sertifikaat on juba loodud, looge see uuesti. Kui kasutate kasutaja signatuuri, registreerige kasutaja signatuuride sertifikaat uuesti (Kasutajasignatuuri sertifikaadi registreerimine).
Kontrollige, et aegunud või tühistatud sertifikaati ei ole kasutatud. Lisaks kontrollige, et sertifikaatide jada ei oleks kehtetu.

#716

Sihtkoha avaliku võtme sertifikaati ei leitud.
Registreerige seadmes sihtkoha avaliku võtme sertifikaat.
S/MIME-serdi registreerimine
Kontrollige, et aegunud või tühistatud sertifikaati ei ole kasutatud. Lisaks kontrollige, et sertifikaatide jada ei oleks kehtetu.

#749

Toimingut ei saanud teostada, sest kuvatakse hoolduse kutsumise teadet.
Lülitage peatoitelüliti välja ja uuesti sisse. Kui toimingut ei saa ikka veel teha, siis lülita peatoitelüliti välja, eemalda toitepistik pistikupesast ning võtke ühendust kohaliku edasimüüja või hooldusesindajaga.
Masina väljalülitamine
Seadme sisselülitamine

#751

Server ei tööta või puudub võrguühendus (Sihtkohaga ei saanud ühendust või ühendus katkes enne töö lõpetamist).
Kontrollige, kas server töötab korralikult.
Kontrolli võrgu olekut.
Kui sihtkohas on kasutusel IIS 6.0 koos serveriga Windows Server 2003 ja WebDAV serveri autentimismeetodina kasutatakse koondautentimist, muutke <Jaotatud osades saatmine WebDAV SA puhul> olekusse <Sees> WebDAV-ga puhvri kaudu TLS-ühendusega saatmiseks.
<Jaotatud osades saatmine WebDAV SA puhul>
IP-aadressi ei ole määratud.
Kontrollige seadet <TCP/IP seaded> menüüs <Eelistused>.
<TCP/IP seaded>
SMB-serveri kaudu saatmine ei õnnestunud (sealhulgas teise nähtava SMB-serveriga imageRUNNER ADVANCE seeria seadme valikuga Täiustatud postkast) sest failiserverit sirvitakse süsteemiga Windows (SMB).
Kui viitega saatmisel ilmneb tõrge, sulgege kuva <Sirvi> ja saatke dokument uuesti.
Kui saadud faksi/I-faksi faili edastamisel SMB-serverisse esineb tõrge, skannige saadud faili väljaprint ja edastage see sihtkohta.
Dokumentide skannimise põhitoimingud
Saate vältida tõrkeid, kui kasutate serverisse saatmise protokollina FTP-d.

#752

Server ei tööta või puudub võrguühendus.
Kontrollige, kas SMTP-server töötab korralikult.
Kontrolli võrgu olekut.
SMTP-serveri e-posti/I-faksi nime seadistus on vale või e-posti aadressi või domeeni nime ei ole määratud.
Kontrollige SMTP-serveri nime, e-posti aadressi ja domeeni nime seadeid valikus <Sideseaded>.
E-posti/I-faksi side seadistamine

#753

E-posti või faksi saatmisel kaugfaksi klient-seadmest ilmnes TCP/IP tõrge (nt sokli või valiku tõrge).
Kontrollige võrgukaabli ja liidese seisukorda. Kui probleem püsib, taaskäivitage seade.
Seadme sisselülitamine

#755

Kaugfaksi klient-seadmest ei saanud faksi saata, sest TCP/IP ei tööta korralikult.
Kontrollige seadet <TCP/IP seaded> menüüs <Eelistused>.
<TCP/IP seaded>
IP-aadressi ei ole määratud.
Kontrollige seadet <TCP/IP seaded> menüüs <Eelistused>.
<TCP/IP seaded>
Kui valisite menüüs <Juhtmega/juhtmeta kohtvõrgu valimine> valiku <Juhtmega LAN+juhtmeta LAN>, kontrollige ka menüü <Eelistused> valikut <Alamliini seaded>.
<Alamliini seaded>
Seadme sisselülitamisel pole DHCP või Auto IP määranud seadmele IP-aadressi.
Kontrollige seadet <TCP/IP seaded> menüüs <Eelistused>.
<TCP/IP seaded>
Kui valisite menüüs <Juhtmega/juhtmeta kohtvõrgu valimine> valiku <Juhtmega LAN+juhtmeta LAN>, kontrollige ka menüü <Eelistused> valikut <Alamliini seaded>.
<Alamliini seaded>

#759

Ilmnes tõrge postkasti URLi saatmisel, kuhu fail oli salvestatud.
Võtke ühendust administraatoriga.

#761

Digiallkirjaga PDF- või XPS-faili ei saanud saata, sest seadmes määratud sertifikaat või võtmepaar on vigased või neile puudub juurdepääs.
Kui saadate PDF/XPS-faili kasutaja allkirjaga, siis kontrollige, kas kasutajasertifikaat on vigane. Kui kasutajasertifikaat on vigane, siis installige see uuesti.
Saadetud failile digitaalsignatuuri lisamine
Kasutajasignatuuri sertifikaadi registreerimine
Kui saadate PDF/XPS-faili seadme allkirjaga, siis kontrollige, kas seadme sertifikaat on vigane. Kui seadmesertifikaat on vigane, siis installige see uuesti.
Seadme allkirjasertifikaadi loomine

#762

Ei saanud saata domeenile, mis pole registreeritud lubatud domeenina, sest seade <Sihtkohtade domeenide piiramine> jaoks on valitud <Sees>.
Valige seade <Sihtkohtade domeenide piiramine> jaoks <Väljas> või registreerige domeen lubatud domeenina ja proovige uuesti saata.
Sihtdomeeni piiramine

#766

Digitaalse allkirjaga PDF/XPS-faili saatmiseks kasutatav sertifikaat on aegunud.
Värskendage sertifikaati või kasutage sertifikaati, mis ei ole aegunud.
Kui sertifikaat ei ole aegunud, määrake seadme jaoks õige aeg.
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

#769

Saatmisfunktsiooni jaoks lubatud proovikordade ülempiir on täis.
Kui tahate funktsiooni edasi kasutada, ostke ametlik lisatoode.

#770

WebDAV-iga saatmisel ei õnnestunud saata, sest WebDAV-serveri või puhverserveri poolt ei ole TLS-ühendus toetatud.
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.
Kui saadate puhverserveri kaudu, siis kontrollige puhverserverit.
Saatmine ei õnnestunud, sest WebDAV-iga saatmisel tekkis TLS-serverisertifikaadi kinnitamisel kinnitamise viga sest seade <TLS-sertifikaadi kinnitus WebDAV SA jaoks> jaoks on valitud <Sees>.
Kontrollige, kas CA-sertifikaat, millega allkirjastati WebDAV-serveri poolel TLS-serverisertifikaat, on seadmes registreeritud.
Kontrollige, kas TLS-serverisertifikaat WebDAV-serveri poolel on õige.
Kontrollige, kas TLS-serveri sert on iseallkirjastatud sert.
Toimingut ei saanud teostada, sest teise serveriga ühenduse loomisel tekkis TLS-serverisertifikaadi kinnitamisel kinnitamise viga sest seade <TLS-sertifikaadi kinnitus võrgupääsuks> jaoks on valitud <Sees>.
Kontrollige, kas WebDAV-serverina avaldatud teise imageRUNNER ADVANCE sarja seadme Täiustatud postkasti TLS-serverisertifikaadi allkirjastamiseks kasutatud CA-sertifikaat on seadmes registreeritud.
Kontrollige, kas WebDAV-serverina avaldatud teise imageRUNNER ADVANCE sarja seadme Täiustatud postkasti TLS-serverisertifikaat on õige.
Kontrollige, kas TLS-serveri sert on iseallkirjastatud sert.

#771

Kaug-faksiserveri aadressiseade on vale.
Kontrollige seadet <Kaugfaksi saatmise seaded>.
<Kaug-faksiserveri aadress>
Kaug-faksiserver ei tööta.
Kontrollige, kas kaug-faksiserver töötab korralikult.
Võrk on lahti ühendatud.
Kontrolli võrgu olekut.
Kaug-faksiserveriga ei saanud ühendust luua sest DNS-serveriga ei saanud ühendust.
Kontrollige DNS-serveri nime seadet.
DNS-i seadete muutmine
Kontrollige, kas DNS-server töötab korralikult.

#772

Võrk on lahti ühendatud.
Kontrolli võrgu olekut.

#773

Valitud on PDF-funktsioonid, mis pole saadaval, kui seade <Format PDF to PDF/A> jaoks on valitud <Sees>.
Tühistage krüpteerimise ja nähtavate allkirjade seaded. Samuti võite valida seade <Format PDF to PDF/A> jaoks <Väljas>.
<PDF vormindamine vormingusse PDF/A>

#801

E-posti teate saatmisel või I-faksi teate saatmisel või vastuvõtmisel tekkis SMTP-serveriga ühenduse loomisel ajalõpu viga meiliserveri poolel.
Kontrollige, kas SMTP-server töötab korralikult.
Kontrolli võrgu olekut.
SMTP-ga ühenduse loomise ajal tekkis SMTP-serveri tõrge. Aadressi määrang on vale. Saatmisel failiserverisse tekkis serveripoolse probleemi tõttu viga.
Kontrollige, kas SMTP töötab korralikult, võrgu olekut, sihtkoha seadeid ja failiserveri olekut ja seadeid.
E-posti saatmiseks vajalik kasutajanimi ja parool pole määratud.
Kontrollige seadet <SMTP autentimine (SMTP AUT.)> menüüs <Autent./Krüpt.>.
SMTP autentimise seadistamine
Saatsite sihtkohta, millel pole kirjutamisõigusi.
Kontrollige sihtkoha seadeid.
Sama nimega fail oli juba olemas, kui saatsite failiserverisse, milles on failide ülekirjutamine keelatud.
Lubage failiserveri seadetes failide ülekirjutamine. Või võtke ühendust serveri administraatoriga.
Muutke failinimi.
Failiserverisse saatmiseks kasutatud kaustanimi või parool on vale.
Muuda kaustanime või parooli.

#802

Seades <Sideseaded> määratud SMTP-serveri nimi on vale.
Kontrollige seades <Sideseaded> määratud SMTP-serveri nime.
E-posti/I-faksi side seadistamine
Seades <DNS seaded> määratud DNS-serveri aadress on vale.
Kontrollige DNS-i seadetes määratud DNS-serveri aadressi.
DNS-i seadete muutmine
Ühendus DNS-serveriga katkes.
Kontrollige, et DNS-server töötaks korralikult.
Sihtkohaks määratud FTP-serveri seaded on valed.
Kontrollige sihtkohaks määratud FTP-serverit.
Ühendus FTP-serveriga katkes.
Kontrolli, et FTP-server töötaks korralikult.

#803

Ühendus katkestati enne kõikide lehekülgede saatmist (põhjus vastaspooles).
Sisesta sihtrühma aadress uuesti ja proovi uuesti saata.

#804

Failiserverisse saatmisel ei leitud määratud teele vastavaid kaustasid.
Kontrollige sihtkohta.
Teil puuduvad kausta või faili juurdepääsuõigused. Või on mõni teine kasutaja kausta või faili kustutanud.
Lubage kaustale juurdepääs serveri poolel. Või võtke ühendust serveri administraatoriga.

#805

Ei saanud saata SMB-serverisse, sest serveri poolel polnud piisavalt vaba ruumi.
Ruumi juurde saamiseks kustutage serverist mittevajalikud dokumendid ja veadokumendid. Või võtke ühendust serveri administraatoriga.

#806

Failiserverisse saatmiseks kasutatud kasutajanimi või parool on vale.
Kontrollige kasutajanime või parooli.
E-posti/I-faksi saatmiseks määratud sihtkoht oli vale.
Kontrollige e-posti/I-faksi sihtkohta.

#807

Teil pole määratud kaustale juurdepääsuõigusi.
Määrake serveri kausta jaoks juurdepääsuõigused või saatke kausta, mille jaoks teil on juurdepääsuõigused. Või võtke ühendust administraatoriga.

#809

SMB-serverisse saatmisel oli sama nimega fail juba olemas ja failide ülekirjutamine ei ole lubatud.
Muutke failinimi ja proovige uuesti saata.
Lubage SMB-serveri seadetes failide ülekirjutamine. Või võtke ühendust serveri administraatoriga.
SMB-serverisse saates tuli serveripoolt vastus liiga aeglaselt, mis põhjustas seadme poolt ooteaja ajalõpu enne, kui andmed sai saata või enne kui edasisaatmise sai lõpule viia.
Määrake SMB-kliendi seades <Ajalõpp> pikem ajalõpu aeg.
SMB seadete muutmine

#810

I-faksi teate vastuvõtmisel tekkis POP-serveri ühenduse viga.
Kontrollige POP-serveri seadeid menüüs <Sideseaded>.
E-posti/I-faksi side seadistamine
Kontrollige, kas POP-server töötab õigesti. Kontrolli võrgu olekut.
POP-serveriga ühenduse loomise ajal tekkis POP-serveri tõrge. Või serveri poolel tekkis ajalõpu tõrge.
Kontrollige POP-serveri seadeid menüüs <Sideseaded>.
E-posti/I-faksi side seadistamine
Kontrollige, kas POP-server töötab õigesti. Kontrolli võrgu olekut.

#813

I-faksi vastuvõtmisel tekkis POP-serveri autentimise tõrge (kasutajakonto tõrge või parooli tõrge).
Kontrollige POP-serveri seadeid menüüs <Sideseaded>.
E-posti/I-faksi side seadistamine

#815

Failserverisse ei saa logida, sest seade prindib sellest serverist saadetud dokumenti. Samaaegsed ühendused ei ole võimalikud.
Oodake veidi aega enne andmete uuesti saatmist. Samuti võite peatada PServeri.

#816

Printida ei saanud, sest seades Osakonna ID haldus määratud maksimaalne printimiste arv on ületatud.
Võtke ühendust süsteemihalduriga.

#818

Vastuvõetud andmed olid failivormingus, mida ei saa printida.
Paluge teisel osapoolel muuta failivormingut ja uuesti saata.

#819

Vastuvõetud andmeid ei saanud hallata. MIME-teave on vale.
Paluge teisel osapoolel kontrollida seadeid ja uuesti saata.

#820

Vastuvõetud andmeid ei saanud hallata. BASE64 või uuencode on vale.
Paluge teisel osapoolel kontrollida seadeid ja uuesti saata.

#821

Vastuvõetud andmeid ei saanud hallata. Tekkis TIFF-analüüsi viga.
Paluge teisel osapoolel kontrollida seadeid ja uuesti saata.

#822

Vastuvõetud andmeid ei saanud hallata. Kujutist ei saanud dekodeerida.
Paluge teisel osapoolel kontrollida seadeid ja uuesti saata.

#825

Käimasoleva töö või reserveeritud töö osakonna ID ja PIN-kood on kustutatud või PIN-kood on muudetud.
Käivita töö uuesti muudetud osakonna ID-ga ja PIN-koodiga.

#827

Vastuvõetud andmeid ei saanud hallata. Andmed sisaldasid MIME-teavet, mida ei toetata.
Paluge teisel osapoolel kontrollida seadeid ja uuesti saata.

#828

Vastu võeti HTML-andmed.
Paluge teisel osapoolel muuta vorming muuks vorminguks kui HTML ja uuesti saata.

#829

Seade võttis vastu info, mis koosneb rohkem kui 1000 leheküljest.
Seade prindib või salvestab korraga 999 lehekülge ja kustutab kõik, mis järgnevad 999. leheküljele. Paluge teisel osapoolel 1000. lehekülg ja kõik sellele järgnevad leheküljed uuesti saata.

#830

Saadi DSN-veateade, kuna I-faksi aadress või sihtkoha tingimused olid valed.
Kontrollige I-faksi aadressi ja sihtkoha tingimusi.
Saadi DSN-veateade, kuna saadetud faili suurus ületas meiliserveris lubatud suuruse.
Muutke seadet <Maksimaalne andmemaht saatmisel> nii, et saadetava faili suurus ei ületaks meiliserveris lubatud suurust.
<Maks. andmemaht saatmisel>
Kontrolli meiliserveri, DNS-serveri ja võrgu olekut.

#831

I-faksi dokumenti ei saanud SMTP-d kasutades vastu võtta vastuvõtufiltri seade tõttu tulemüüri seadetes.
Lähtestage vastuvõtufiltri seade tulemüüri seadetes.
IP-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks

#832

DSN-meili ei saanud saata, sest seadetes <Sideseaded> ei olnud e-posti seaded ja võrgu seaded määratud.
Kontrollige seadeid <Sideseaded>, <DNS seaded> ja <IP-aadressi seaded>.
E-posti/I-faksi side seadistamine
DNS-i seadete muutmine
IP-aadressi määramine
DSN-meili ei saanud saata meiliserveri või DNS-serveri probleemi tõttu.
Kontrolli meiliserveri ja DNS-serveri olekut.

#833

MDN (Message Disposition Notification) meili ei saanud saata, sest TCP/IP-seaded polnud määratud.
Kontrollige seadeid <Sideseaded>, <DNS seaded> ja <IP-aadressi seaded>.
E-posti/I-faksi side seadistamine
DNS-i seadete muutmine
IP-aadressi määramine
MDN (Message Disposition Notification) meili ei saanud saata meiliserveri või DNS-serveri probleemi tõttu.
Kontrolli meiliserveri ja DNS-serveri olekut.

#834

Saadi MDN-veateade, kuna I-faksi aadress või sihtkoha tingimused olid valed.
Kontrollige I-faksi aadressi ja sihtkoha tingimusi.
Saadi MDN-veateade, kuna meiliserveris või võrgus tekkis probleem.
Kontrollige meiliserveri ja võrgu olekut.
Saadi MDN-veateade, kuna teise osapoole pool tekkis probleem, näiteks mälu sai täis.
Kontrollige teise osapoole tingimusi ja olekut.

#835

I-faksiga vastuvõetavate tekstiridade maksimaalne arv ületati.
Paluge teisel osapoolel vähendada teate teksti ridade arvu ja uuesti saata.

#837

Ühenduspalve tuli hostilt, kelle ühendust piiravad vastuvõtufiltri seaded tulemüüri seadetes.
Kontrollige vastuvõtufiltri seadeid tulemüüri seadetes. See võib tähendada ka häkkimiskatset volitamata juurdepääsu kaudu.
IP-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks

#838

Saatmisfunktsiooni kasutamiseks vajalik litsents on aegunud.
Ostke saatmisfunktsiooni jaoks litsents.

#839

Seadetes <Sideseaded> määratud kasutajanimi või parool on vale.
Kontrollige SMTP-autentimise kasutajanime ja parooli seadeid (SMTP AUTH) seadetes <Sideseaded>.
E-posti/I-faksi side seadistamine

#841

Krüptimisalgoritm, mida meiliserveriga jagatakse, ei ole saadaval e-posti või I-faksi edastamiseks.
Määrake menüüs <Sideseaded> seade <Luba TLS (POP)> või <Luba TLS (SMTP SA)> olekuks <Väljas>.
E-posti/I-faksi side seadistamine
Lisage meiliserveri seadetesse tavaline krüptimisalgoritm.

#842

Meiliserver nõudis e-posti ja I-faksi edastamiseks autentimist kliendi sertifikaadiga.
Määrake menüüs <Sideseaded> seade <Luba TLS (POP)> või <Luba TLS (SMTP SA)> olekuks <Väljas>.
E-posti/I-faksi side seadistamine
Muutke meiliserveri seadeid nii, et kliendi sertifikaati ei nõutaks.
Saatmine ei õnnestunud, sest SMTP-iga saatmisel tekkis TLS-serverisertifikaadi kinnitamisel kinnitamise viga sest seade <TLS-sertifikaadi kinnitus SMTP SA jaoks> jaoks on valitud <Sees>.
Kasutage Remote UI (Kaugkasutajaliidest), et kontrollida, kas CA-sertifikaat, millega allkirjastati SMTP-serveri poolel TLS-serverisertifikaat, on seadmes registreeritud.
Kontrollige, kas TLS-serverisertifikaat SMTP-serveri poolel on õige.
Kontrollige, kas TLS-serveri sert on iseallkirjastatud sert.

#843

KDC (Key Distribution Center) serveri ja seadme kellaajad on väga palju erinevad.
Muutke praegust kuupäeva ja kellaaega seadetes <Date/Time Settings>.
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine
Muutke KDC (Key Distribution Center) serveris seadistatud praegust kellaaega.

#844

TLS-standardi abil krüptitud ühendus POP-serveriga ebaõnnestus, kui saatmiseks kasutati seadet POP enne SMTP-d.
Kontrollige TLS-standardi abil krüptitud ühenduse seadeid POP-serveris.
Valige menüüs <Sideseaded> seade <Luba TLS (POP)> jaoks <Väljas>. Kui probleem ei lahene, valige menüüs <Sideseaded> seade <POP autentimine enne saatmist> jaoks <Väljas> ja kasutage mõnda muud seadet kui POP enne SMTP-d.
E-posti/I-faksi side seadistamine
Saatmist ei saanud teostada, kuna TLS-serveri serdi valideerimisel POP-serveriga ilmnes valideerimisviga, kuna <TLS-sertifikaadi kinnitus POP VV jaoks> on seatud väärtusele <Sees>.
Kasutage programmi Remote UI (Kaugkasutajaliides), et kontrollida, kas POP-serveri poolel TLS-serveri serdi allkirjastamiseks kasutatud CA-sert on masinas registreeritud.
Kontrollige, kas TLS-serveri sert POP-serveri poolel on kehtiv.
Kontrollige, kas TLS-serveri sert on iseallkirjastatud sert.

#845

POP-ga autentimise (POP AUTH) teostamine ebaõnnestus, kui saatsite POP-ga enne SMTP-d.
Kontrollige seadeid <POP-server>, <POP sisselogimise nimi> ja <POP-parool> jaotistes <Sideseaded>.
E-posti/I-faksi side seadistamine
Kontrollige POP-serveri POP-autentimissätteid.
Valige <Tavaline> või <APOP> väljal <POP autentimise. meetod> väljal <Sideseaded>. Kui probleem ei lahene, seadke seade <POP autentimine enne saatmist> olekuks <Väljas> jaotises <Sideseaded> ja lülitage enne SMTP-d sideseaded ümber millekski muuks kui POP.
E-posti/I-faksi side seadistamine

#846

POP-ga saatmisel ei saanud POP-autentimist (APOP) enne SMTP-d sooritada.
Kontrollige seadeid <POP-server>, <POP sisselogimise nimi> ja <POP-parool> jaotistes <Sideseaded>.
E-posti/I-faksi side seadistamine
Kontrollige POP-serveri APOP seadeid.
Valige <Tavaline> või <POP AUT.> väljal <POP autentimise. meetod> väljal <Sideseaded>. Kui probleem ei lahene, seadke seade <POP autentimine enne saatmist> olekuks <Väljas> jaotises <Sideseaded> ja lülitage enne SMTP-d sideseaded ümber millekski muuks kui POP.
E-posti/I-faksi side seadistamine

#847

Vastuvõetud faili ei saanud konfidentsiaalsete fakside sisendkausta salvestada, kuna postkasti või faksi/I-faksi sisendkausta mälu oli täis.
Kustutage mittevajalikud failid konfidentsiaalsete fakside postkastist või mällu vastuvõtu postkastist.
Dokumentide printimine mällu vastuvõtu postkastist
Vastuvõetud dokumentide privaatsuse tagamine

#848

Jagatud ja saadetud meilisõnumi kombineerimisel ilmnes tõrge.
Jagatud andmed võivad olla kustutatud. Kui kustutate jagatud andmed, ei saa neid komplekteeritud dokumendi moodustamiseks kombineerida isegi juhul, kui ülejäänud andmed võetakse hiljem vastu. Paluge saatjal andmed uuesti saata.

#851

Printeri tööd ei saanud salvestada, kuna mälu on täis.
Kontrollige vaba mälumahtu ja käivitage töö uuesti.

#852

Töö teostamise ajal lülitati toide välja.
Kontrollige, kas toitekaabel ja pistik on kindlalt ühendatud, ja käivitage töö uuesti.

#853

Mälu on täis.
Vähendage lehtede arvu või kontrollige, kas töödeldavate tööde arv on vähenenud, ja käivitage töö uuesti.

#856

Käivitatud toiming tühistati, kuna andmete ajutise salvestamise salvestusala sai täis.
Võtke ühendust administraatoriga.

#857

Printimine tühistati, kuna töö tühistati vastuvõtmise ajal või ajalõpu tõttu.
Kui ilmnes ajalõpp, kontrollige võrgu olekut.

#858

Andmed ei kehti.
Kontrollige, kas masin toetab prindiprotokolli ja prindisätteid.

#859

Kujutiseinfoga tekkis andmetihendushäire.
Kontrollige originaali ja seadeid ning proovige uuesti skannida.

#860

Taastamine ebaõnnestus pärast paberiummistust või lisati ühildamatu lehe kirjelduskeel või seaded, mida ei saa kombineerida.
Kontrollige paberit või töö seadeid.

#861

Printimisandmete või kujutiseinfo töötlemise ajal esines häire.
Kontrollige pildi suurust ja paberiformaati ning värvispetsifikatsiooni sätteid.

#862

Valitud on seaded, mida ei toetata, mida ei saa kombineerida või mis ületavad mõnel muul viisil seadme võimalused.
Kontrollige töö seadeid.

#863

Töö tühistati, kuna printimisandmete töötlemise ajal tehti lähtestustoiminguid.
Käivita töö uuesti.

#864

Väliskontrollerit ei saanud õigesti tuvastada või printimisandmete edasisaatmisel ilmnes tõrge.
Kontrollige kontrollerit ja printimisandmeid.

#865

Printimiseks vajalikud funktsioonid on praegu piiratud.
Kontrollige masinat ja tööseadeid.
Valikut Valikandmete salvestuskomplekti ei saa korralikult tuvastada.
Kui teade Valikandmete salvestuskomplekti kuvatakse kuval <Seadme konfiguratsioon>. Kui seda teadet ei kuvata, võtke ühendust edasimüüja või hooldusesindajaga. Seadmesse paigaldatud lisavarustuse ja funktsioonide kontrollimine

#866

Töö tühistati turbega seotud sätete tõttu.
Kui käivitate tööd printeridraiverist, kasutage vastavate õiguste kasutajateavet.
Kui käivitate tööd juhtpaneelilt, logige sisse vastavate õigustega kasutajana.
Turbega seotud seaded on järgmised.
<Kaugseadmetest saad. autentimata kas. tööde piiram.> on <Sees>
<Autentimise keelamine osakonna ID ja PIN abil> on <Sees>
<Kasuta süsteemi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> on <Sees>
<Draiveritest printimine ilma AMS printeridraiveri pistikprogrammita> on <Piira>
Printimisfunktsiooni piiravad kasutajarolli seaded*
*Kasutajarolli seadete kohta leiate teavet juhendist ACCESS MANAGEMENT SYSTEM administraatorijuhend.

#868

WebDAV-ga saatmisel nurjus side sihtkohaga ja taotleti juurdepääsu puhverserveri kaudu (saadi HTTP Error 305: Use Proxy).
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.
Kontrollige puhverserveri seadeid.
Puhvri seadmine

#869

WebDAV-ga saatmisel saadi sihtkohast vastus, mis näitab, et autentimine nurjus (saadi HTTP Error 401: Unauthorized).
Kontrollige kasutajanime või parooli.
Kontrollige WebDAV-serveri turbeseadeid.

#870

WebDAV-ga saatmisel saadi sihtkohast vastus, mis näitab, et päring lükati tagasi (saadi HTTP Error 403: Forbidden).
Proovige pärast ootamist uuesti saata.
Kontrollige sihtkoha seadeid.
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.

#871

WebDAV-ga saatmisel saadi sihtkohast vastus, mis näitab, et määratud kausta ei leitud (HTTP Error 404: Not Found/409: Conflict/410: Gone).
Kontrollige sihtkoha seadeid.

#872

WebDAV-ga saatmisel saadi sihtkohast vastus, mis näitab, et juurdepääs pole lubatud (saadi HTTP Error 405: Method Not Allowed).
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.

#873

WebDAV-ga saatmisel saadi sihtkohast vastus, mis näitab, et puhverserveri autentimine nurjus (saadi HTTP Error 407: Proxy Authentication Required).
Kontrollige puhverserveri seadeid.
Puhvri seadmine

#874

WebDAV-ga saatmisel saadi sihtkohast vastus, mis näitab, et ilmnes ajalõpp (saadi HTTP Error 408: Request Timeout).
Proovige pärast ootamist uuesti saata.
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.

#875

WebDAV-ga saatmisel saadi sihtkohast vastus, mis näitab, et kogumi edastusest keelduti (saadi HTTP Error 411: Length Required).
Määrake seade <Jaotatud osades saatmine WebDAV SA puhul> olekuks <Väljas>.
<Jaotatud osades saatmine WebDAV SA puhul>
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.

#876

WebDAV-ga saatmisel saadi sihtkohast vastus, mis näitab, et andmete maht oli liiga suur (saadi HTTP Error 413: Request Entity Too Large).
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.

#877

WebDAV-ga saatmisel saadi sihtkohast vastus, mis näitab, et URI (hosti nimi ja kausta tee) oli liiga pikk (saadi HTTP Error 414: Request-URI Too Long).
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.

#878

WebDAV-ga saatmisel saadeti vastus, mis näitas, et serveripoolel tekkis ootamatu olukord, mis takistab päringu täitmist (saadi HTTP Error 500: Internal Server Error).
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.

#879

WebDAV-ga saatmisel saadeti vastus, mis näitab, et server ei toeta päringu täitmiseks vajalikke funktsioone (saadi HTTP Error 501: Not Implemented).
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.
Saates puhverserveri kaudu, mis pole TLS-side, valige <Jaotatud osades saatmine WebDAV SA puhul> väärtuseks <Väljas>.
<Jaotatud osades saatmine WebDAV SA puhul>

#880

WebDAV-ga saatmisel saadi puhverserverist vastus, mis näitab, et ühendus ülesvooluserveriga nurjus (saadi HTTP Error 502: Bad Gateway).
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.
Kontrollige puhverserveri seadeid.

#881

WebDAV-ga saatmisel saadi sihtkohast vastus, mis näitab, et praegu ei saa päringuid töödelda (saadi HTTP Error 503: Service Unavailable).
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.

#882

WebDAV-ga saatmisel saadi puhverserverist vastus, mis näitab, et ühendus ülesvooluserveriga nurjus (saadi HTTP Error 504: Gateway Timeout).
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.
Kontrollige puhverserveri seadeid.

#883

WebDAV-ga saatmisel saadeti vastus, mis näitab, et server ei toeta päringu täitmiseks vajalikke funktsioone (saadi HTTP Error 505: HTTP Version Not Supported).
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.

#884

WebDAV-ga saatmisel saadi sihtkohast vastus, mis näitab, et päringu jaoks vajalikku kettaruumi ei olnud võimalik serveripoolses osas kindlustada (saadi HTTP Error 507: Insufficient Storage).
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.

#885

WebDAV-ga saatmisel saadi serverist ootamatu tõrkevastus.
Kontrollige WebDAV-serveri seadeid.
Kontrollige puhverserveri seadeid.

#886

WebDAV-ga saatmisel saadi sihtkohast vastus, mis näitab, et päring on kehtetu (vastu võetud HTTP Error 400: Bad Request).
Saates puhverserveri kaudu, mis pole TLS-side, valige <Jaotatud osades saatmine WebDAV SA puhul> väärtuseks <Väljas>.
<Jaotatud osades saatmine WebDAV SA puhul>

#889

Originaali ei saanud skannida ega printida, kuna see oli manustatud tööpiirangu teabega.
Kontrollige tööpiirangu teavet või pöörduge administraatori poole.

#899

E-posti või I-faksi edastamine toimub tavaliselt. Kuid teine osapool ei pruugi edastust vastu võtta, kuna seda edastab mitu serverit.
Küsige, kas teine osapool sai edastuse vastavalt vajadusele.
Faks saadeti tavaliselt faksi kaugkliendilt. Vastuvõtt võib siiski olla puudulik, kuna edastus edastati kaugfaksiserveri kaudu.
Kontrollige, kas faks on saadetud kaugfaksiserveri edastustulemustes.
Kontrollige serveri ja võrgu olekut.
Paluge saajal kontrollida, kas dokument on õigesti vastu võetud.

#904

<Lemmikseaded> registreeritud sihtkohti ei uuendata, kui aadressiraamat tuuakse seadmega ühendatud iR/imagePRESS seeriamasinast.
Registreerige <Lemmikseaded> uuesti seadme puutepaneeli näidikult.

#905

Tööd ei saanud käivitada, kuna ilmnes võrgutõrge.
Kontrollige serveri tee pikkust ja juurdepääsuõigusi ning seda, kas fail või kaust on kasutusel.

#919

Tuvastati süntaksiviga või PostScripti tõrge jne, mis ületab seadme piiranguid.
Seadke <Prindi PS-tõrked> (Seaded/salvestus) väärtusele <Sees>, esitage töö uuesti, kinnitage PostScripti tõrke sisu ja seejärel käivitage töö pärast tõrke lahendamist. Lisateavet leiate elektroonilisest kasutusjuhendist „Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Seadme seadistamine (PS/PCL/UFR II Printer))“.

#923

Ei saanud printida katte määratud poolele või põhiosale.
Valige kahepoolse printimisega ühilduv paberitüüp ja käivitage töö uuesti.

#924

Täpsustati funktsioon, mida ei saa kombineerida klambrivaba ökorežiimiga.
Klambriasendi või paberitüübi muutmisel võib olla võimalik siduda klambrivaba ökorežiimiga.

#925

Faksidraiverist ilmnes edastustõrge.
Määrati pildi suurus, mida ei saa saata. Kontrollige pildi suurust.

#927

Faksidraiverist ilmnes edastustõrge.
Font, mida ei saa töödelda, sisaldub andmetes, mille masin arvutist saab. Kontrollige saadud andmeid.

#928

Faksidraiverist ilmnes edastustõrge.
Mälu on täis või andmemaht on ületanud korraga töödeldava mahu. Kustutage mittevajalikud andmed või kontrollige andmemahtu.

#929

Faksidraiverist ilmnes edastustõrge.
Arvuti andmete vastuvõtmisel arvutist ilmnes võrgutõrge. Kontrollige võrguühendusi ja seadeid.

#932

Klambrivabas ökorežiimis klammerdatavate lehtede maksimaalne arv on ületatud. Klambrivabas ökorežiimis klammerdamist võib olla võimalik teha lehtede arvu vähendamise teel.
Kontrollige maksimaalset lehtede arvu, mida saab klammerdada klambrivabas ökorežiimis, ja täitke uuesti.

#933

Maksimaalne klammerdatavate lehtede arv on ületatud. Klammerdamine võib olla võimalik, vähendades lehtede arvu.
Kontrollige klammerdatavate lehtede maksimumarvu ja käivitage uuesti.

#934

Printimistöö puhul ilmnes tõrge ja töö kustutati, kuna määratud ajaperiood on möödunud.
Lahendage tõrge ja käivitage töö uuesti.
Samuti saate muuta ajavahemikku enne kustutamist või keelata automaatse kustutamise <Peatatud tööde automaatne kustutamine> (Seaded/salvestus).
<Peatatud tööde automaatne kustutamine>

#935

Töö tühistati ja üks eksemplar väljastati köitmata, kuna klambrivabas ökorežiimis oli lubatud maksimaalne paberilehtede arv ületatud.
Kontrollige maksimaalset paberilehtede arvu, mida saab siduda klambrivabas ökorežiimis, ja tehke töö uuesti.
Saate määrata protseduuri, mida tuleb teha siis, kui klammerdamiseks on liiga palju lehti.
<Toiming liiga paljude klammerdatavate lehtede korral>

#936

Töö tühistati ja üks eksemplar väljastati ilma klammerdamata, kuna kokkuklammerdatavate paberilehtede maksimaalne arv ületati.
Kontrollige maksimaalset paberilehtede arvu, mida saab kokku klammerdada, ja tehke töö uuesti.
Saate määrata protseduuri, mida tuleb teha siis, kui klammerdamiseks on liiga palju lehti.
<Toiming liiga paljude klammerdatavate lehtede korral>

#939

Printimine tühistati pildiandmete töötlemisel ilmnenud tõrke tõttu.
Käivita töö uuesti.

#941

Töö tühistati, kuna paberitüüp polnud määratletud.
Määrake paberitüüp või konfigureerige paberiallikasse laaditud paberitüüp ja käivitage töö uuesti.

#995

Reserveeritud tööd kustutati.
Vajadusel teostage toiming uuesti.
9CY7-0RL