Μπροστινή πλευρά

Πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου απαρτίζεται από τις ενδείξεις και την οθόνη αφής. Μέσω του πίνακα ελέγχου μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις διαδικασίες χειρισμού και να καθορίσετε ρυθμίσεις.
Πίνακας Ελέγχου
Βασικές οθόνες που εμφανίζονται στην οθόνη αφής

Τροφοδότης

Τροφοδοτεί αυτόματα τα πρωτότυπα στη συσκευή για σάρωση. Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερα φύλλα τοποθετημένα στον τροφοδότη, η σάρωσή τους μπορεί να γίνει συγχρόνως. Τροφοδότης διπλής διέλευσης 2 όψεων

Θύρα USB (που βρίσκεται στη μπροστινή δεξιά πλευρά της συσκευής)

Μπορείτε να συνδέετε συσκευές, όπως μια συσκευή μνήμης USB, στη συσκευή. Σύνδεση συσκευής μνήμης USB
Η συσκευή μπορεί να παρέχει μέγιστη ισχύ 5 V 500 mA. Η σύνδεση συσκευής που απαιτεί περισσότερη ισχύ ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα.
Ορισμένοι τύποι μέσων μνήμης ενδέχεται να μην μπορούν να αποθηκεύσουν σωστά τα δεδομένα.
Η θύρα USB (που βρίσκεται στην μπροστινή δεξιά πλευρά της συσκευής) υποστηρίζει συνδέσεις USB 2.0.

Δεξιό κάλυμμα της κύριας μονάδας

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για να αφαιρέσετε μπλοκαρισμένα χαρτιά από το εσωτερικό της συσκευής. Εμπλοκές χαρτιών σε μία πηγή χαρτιού

Θύρα USB (Πίσω δεξιά πλευρά της συσκευής)

Μπορείτε να συνδέετε συσκευές, όπως εξωτερικό δίσκο αποθήκευσης στη συσκευή.
Όταν επιλέγετε <Ενσύρματο LAN + Ενσύρματο LAN> για την <Επιλογή Διασύνδεσης>, συνδέστε έναν προσαρμογέα USB-LAN εδώ. Σύνδεση σε ενσύρματο LAN για τη δευτερεύουσα γραμμή
Η συσκευή μπορεί να παρέχει μέγιστη ισχύ 5 V 900 mA. Η σύνδεση συσκευής που απαιτεί περισσότερη ισχύ ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα.
Η θύρα USB (πίσω δεξιά πλευρά της συσκευής) υποστηρίζει συνδέσεις USB 3.0.

Υποδοχή USB

Συνδέστε ένα καλώδιο USB όταν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή.
Η υποδοχή USB υποστηρίζει USB 2.0.

Θύρα LAN

Συνδέστε ένα καλώδιο LAN για να συνδέσετε τη συσκευή με ενσύρματο δρομολογητή LAN, κλπ. Ρύθμιση του περιβάλλοντος δικτύου

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων

Τοποθετήστε το χαρτί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό τύπο χαρτιού από αυτό που είναι τοποθετημένο στο συρτάρι χαρτιού.
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
Τοποθέτηση χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Επάνω δεξιό κάλυμμα του συρταριού χαρτιού

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για να αφαιρέσετε μπλοκαρισμένα χαρτιά από το εσωτερικό της συσκευής. Εμπλοκές χαρτιών σε μία πηγή χαρτιού

Κάτω δεξιό κάλυμμα του συρταριού χαρτιού

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για να αφαιρέσετε μπλοκαρισμένα χαρτιά από το εσωτερικό της συσκευής. Εμπλοκές χαρτιών σε μία πηγή χαρτιού

Συρτάρι χαρτιού 1

Τοποθετήστε τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Συρτάρι χαρτιού

Συρτάρι χαρτιού 2

Τοποθετήστε τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Μπορείτε να τοποθετήσετε χαρτί που δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο συρτάρι χαρτιού 1, όπως χαρτί A3. Συρτάρι χαρτιού

Κάλυμμα δοχείου υπολειμμάτων γραφίτη

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα όταν θέλετε να αντικαταστήσετε το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη. Αντικατάσταση του Δοχείου Υπολειμμάτων Γραφίτη

Κωδικός γραφίτη

Αυτός ο κωδικός υποδεικνύει τον τύπο του γνήσιου γραφίτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε γραφίτη με κωδικό ο οποίος περιλαμβάνει τα ίδια γράμματα με τον κωδικό που υπάρχει στο εμπρός κάλυμμα της συσκευής. 

Διακόπτης λειτουργίας

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας.
Ενεργοποίηση της συσκευής
Απενεργοποίηση της συσκευής

Κουτί αποθήκευσης υφάσματος καθαρισμού κρυστάλλου

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο για να αποθηκεύσετε φύλλα καθαρισμού της επιφάνειας σάρωσης.

Δίσκος εξόδου

Χαρτί εξέρχεται εδώ όταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση. Υποστηρίζονται οι λειτουργίες σελιδοποίησης, ομαδοποίησης και περιστροφής 90 μοιρών.

Επάνω κάλυμμα της κύριας μονάδας

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη και της μονάδας τυμπάνου ή για καθαρισμό της στεγανής επιφάνειας σάρωσης.
Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη
Αντικατάσταση της Μονάδας Τυμπάνου
Καθαρισμός του κρυστάλλου προστασίας από σκόνη

Στήριγμα χαρτιού δίσκου εξόδου

Ανεβάστε αυτό το στήριγμα για να μην πέσει το εκτυπωμένο χαρτί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του προαιρετικού εξοπλισμού που τοποθετείται στη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές.
Σύνδεση συσκευής μνήμης USB
Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή μνήμης USB στις θύρες USB που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της συσκευής και να εκτυπώσετε δεδομένα απευθείας από τη συσκευή μνήμης USB. Τα έγγραφα που σαρώνονται χρησιμοποιώντας τη συσκευή μπορούν επίσης να αποθηκεύονται απευθείας στη συσκευή μνήμης USB. Εργασίες με δεδομένα σε μέσο μνήμης
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή μνήμης USB είναι προσανατολισμένη σωστά όταν τη συνδέετε στη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να παρουσιαστεί δυσλειτουργία της συσκευής μνήμης USB ή της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη σωστή διαδικασία όταν αφαιρείτε τη συσκευή μνήμης USB. Αφαίρεση του μέσου μνήμης Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να παρουσιαστεί δυσλειτουργία της συσκευής μνήμης USB ή της συσκευής.
Η συσκευή υποστηρίζει συσκευές μνήμης USB σε μορφή FAT32/exFAT.
Μη υποστηριζόμενες συσκευές και χρήσεις
Μέσα μνήμης με λειτουργίες ασφάλειας
Μέσα μνήμης τα οποία δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές USB
Συσκευές ανάγνωσης καρτών μνήμης που συνδέονται μέσω USB
Σύνδεση συσκευών μνήμης μέσω καλωδίου επέκτασης
Σύνδεση συσκευών μνήμης μέσω διανομέα USB
9CY6-009