Intézkedés az egyes hibakódok esetén

Ha a nyomtatás vagy a beolvasás nem megfelelő, vagy meghiúsul a fax átvitele vagy fogadása, egy „#” jellel kezdődő szám (hibakód) jelenik meg a részletek képernyőn a munkanaplóban vagy a kommunikációkezelési jelentésben (Jelentések és kimutatások nyomtatása). Végezze el a hibakód esetében szükséges ellenintézkedéseket.
A készüléktől függően előfordulhat, hogy nem jelenik meg néhány hibakód.

#001 – #800

#801 – #999

#001

Úgy olvasott be különböző méretű eredeti dokumentumokat, hogy nem állította be a különböző méretű eredeti dokumentumok módot.
Ellenőrizze az eredeti dokumentumokat és a beállításokat, majd olvassa be az eredeti dokumentumot ismét.
Elakadt a papír.
Az elakadt papír eltávolítását követően ellenőrizze a dokumentumokat és a beállításokat, majd olvassa be ismét a dokumentumokat.

#003

A meghatározott időt (64 perc) túllépő kommunikáció hibát okoz.
Csökkentse a felbontást, és kísérelje meg a küldést újra.
Faxok küldésének alapvető műveletei
Dokumentum fogadásakor kérje meg a másik felet, hogy csökkentse a felbontást, ha több részben olvassa be vagy osztja fel a dokumentumot.

#005

35 másodperce nem érkezett válasz a másik féltől.
Ellenőrizze, hogy tud-e kommunikálni a másik fél, és kísérelje meg a küldést ismét.
A másik fél eszköze nem olyan modell, amelyet a G3 támogat.
Ellenőrizze a másik fél eszközét.

#009

Kifogyott a papír.
Töltsön be papírt.
Papír betöltése
A papírmagazin/papírfiók nincs megfelelően behelyezve.
Helyezze be teljesen a papírmagazint/papírfiókot teljesen.
Alapvető papírbetöltési módszer

#010

Kifogyott a papír.
Töltsön be papírt.
Papír betöltése

#011

A küldendő dokumentumot nem helyezték el megfelelően.
Helyezze el helyesen az eredeti dokumentumot, és kísérelje meg ismét a küldést a folyamat elejétől.

#012

Nem lehetett elküldeni, mert a másik fél eszközében nincs papír.
Kérje meg a másik felet, hogy töltsön be papírt.

#018

Nem érkezett válasz ismételt tárcsázáskor.
Ellenőrizze, hogy tud-e kommunikálni a másik fél, és tárcsázzon ismét.
Nem lehetett elküldeni, mert a másik fél telefonál stb.
Ellenőrizze, hogy tud-e kommunikálni a másik fél, és kísérelje meg a küldést ismét.
Nem lehetett elküldeni, mert a másik fél eszközének beállítása nem egyezik.
Ellenőrizze a másik fél beállításait, és kísérelje meg a küldést ismét.

#019

Ha távoli fax ügyfélgépről küldi a faxot, nem végezhető el a küldés, mert a távoli fax kiszolgálógép memóriája megtelt.
Próbálja újra elküldeni, miután befejeződött a másik küldés a távoli fax kiszolgálógépre.
Hely felszabadítása céljából törölje a felesleges dokumentumokat és hibadokumentumokat a távoli fax kiszolgálógépről.
Nem tudja elküldeni a dokumentumot, mert a készüléknek nincs elegendő szabad memóriája.
Törölje a hibás vagy aktualitásukat vesztett dokumentumokat, hogy helyet szabadítson fel a memóriában.
A memóriaküldés végrehajtásakor a képet nem lehet elmenteni a memóriába.
Hajtsa végre a memóriaküldést ismét.
Küldje el a dokumentumot közvetlen küldéssel.
Probléma merült fel a beolvasott képpel kapcsolatban a közvetlen küldés során.
Hajtsa végre a közvetlen küldést ismét.

#022

Nem hajtható végre a továbbítás, mert a továbbítás rendeltetési helyeként megadott címzettcsoport tartalmát törölték, vagy az kizárólag postafiókot tartalmazott.
Adjon meg másik rendeltetési helyet, és kísérelje meg a küldést ismét.
Címjegyzékbe bejegyezett címre történő küldéskor a küldést nem lehet elvégezni, mert a rendeltetési helyet törölték a címjegyzékből, miközben a készülék a küldésre várakozott.
Adjon meg másik rendeltetési helyet, és kísérelje meg a küldést ismét.
A küldés nem engedélyezett a faxillesztő programról.
Állítsa a <Fax meghajtó adás engedélyezés> funkciót a <Be> értékre, és kísérelje meg a küldést újra. A faxküldési funkciók korlátozása

#025

A távoli fax ügyfélgépről küldött fax esetében olyan vonalat határoztak meg, amely nem szerepel a távoli fax kiszolgálógépen.
Ellenőrizze a vonalak számát a kiszolgálógépen, és próbálja meg a küldést, miután az ügyfélgép távolifax-továbbítási beállításait összehangolta a kiszolgálógép vonalainak számával.
<Adási vonalak száma>

#033

A másik fél készüléke nem támogatja a bizalmas kommunikációt és az alcímeket.
A küldést bizalmas kommunikáció és alcímek nélkül végezze.

#034

A bizalmas kommunikációhoz megadott bizalmas tárolási hely nem található a másik fél eszközén.
Ellenőrizze a másik fél eszközén a bizalmas tárolási helyet, és kísérelje meg a küldést ismét.
A másik fél készülékében nem elegendő a memória.
Kérje meg a másik felet, hogy szabadítson fel memóriát.

#035

A másik fél készüléke nem támogatja a továbbítás funkciót vagy az alcímeket.
Küldje közvetlenül a másik félnek.

#037

A dokumentumot nem lehet másolni vagy fogadni, mert nincs elegendő szabad memória.
Több memória felszabadításához rendezze el a dokumentumokat a Memória vételi fiókban.
Dokumentumok nyomtatása Memória vételi fiókból
Ha több mint 100 oldalas dokumentumot másol egy műveletben, ossza fel a dokumentumot két vagy több részre, és úgy másolja le.
Több mint 1000 oldalt tartalmazó adat fogadása történt.
A 999. oldal után a készülék minden oldalt töröl, és a megmaradt 999 oldalt nyomtatja vagy tárolja. Kérje meg a másik felet, hogy újra küldje el az 1000. oldalt és a további oldalakat.
Késleltetett küldés vagy újratárcsázott küldés esetén a küldendő dokumentum képadata nem található a memóriában.
Olvassa be ismét az eredeti dokumentumot, és kísérelje meg a küldést újra.
Az ismételt küldésnél válassza a közvetlen küldést.
A készüléknek nincs elegendő szabad memóriája, ezért nem lehetett több rendeltetési helyre küldeni.
Hely felszabadítása céljából törölje a felesleges dokumentumokat és hibadokumentumokat.
Bontsa két vagy több részre a dokumentumot, majd küldje újra.
Csökkentse a felbontást, és kísérelje meg a küldést újra.

#040

Ha távoli fax ügyfélgépről küldi a faxot, nem végezhető el a küldés, mert a távoli fax kiszolgálógép memóriája nem elegendő.
Hely felszabadítása céljából törölje a felesleges dokumentumokat és hibadokumentumokat a távoli fax kiszolgálógépről.
Bontsa két vagy több részre a dokumentumot, majd küldje újra.
Csökkentse a felbontást, és kísérelje meg a küldést újra.
Nem tudja elküldeni a dokumentumot, mert a készüléknek nincs elegendő szabad memóriája.
Törölje a hibás vagy aktualitásukat vesztett dokumentumokat, hogy helyet szabadítson fel a memóriában.
Ossza fel a küldés műveletét több kötegre, ahelyett, hogy egyszerre küldené a dokumentumot minden rendeltetési helyre.
Csökkentse a felbontást, majd próbálja ismét elküldeni a dokumentumot.

#054

A küldési folyamat leállt, mert a készülék telefonszáma nincs bejegyezve.
A készülék telefonszámának és nevének bejegyzését követően kísérelje meg újra a küldést.
<Készülék telefonszám bejegyzése>
<Készüléknév bejegyzése>

#080

A másik fél készülékében nincs beállítva az alcím.
Ellenőrizze a másik fél alcímét, és kísérelje meg újra a küldést.

#081

A másik fél készülékében nincs beállítva a jelszó.
Ellenőrizze a másik fél jelszavát, és kísérelje meg a küldést ismét.

#082

A másik fél készülékében nincs beállítva a lekéréses átvitel.
Kérje meg a másik felet, hogy állítsa be a lekéréses átvitelt, és hajtsa végre újra a lekéréses fogadást.

#083

A készülék és a másik fél eszközének alcíme és jelszava nem egyezik a lekéréses fogadás során.
Ellenőrizze, hogy a készülék és a másik fél eszközének alcíme és jelszava egyezik-e, és kísérelje meg újra a küldést.

#084

Nem végezhető el a lekéréses fogadás, mert a másik fél eszköze nem támogatja a jelszót.
Végezze el a lekéréses küldést jelszó használata nélkül.

#099

A művelet a befejezés előtt leállt.
Hajtsa végre ismét a műveletet.

#102

Az alcím és a jelszó nem egyezik.
Ellenőrizze a másik fél alcímét és jelszavát, és kísérelje meg a küldést ismét.
Nincs elég memória a fogadó fél készülékén.
Kérje meg a fogadó felet, hogy szabadítson fel memóriát.

#107

Nem tudja elküldeni a dokumentumot, mert nincs elegendő szabad memória.
Csökkentse a felbontást, illetve bontsa két vagy több részre a dokumentumot, majd küldje el újra.
További memória felszabadításához törölje ki a felesleges fájlokat.
Fogadott dokumentumok mentése a készülékre (Memóriafogadás)
Ha ez a probléma gyakran előfordul, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy a szervizzel.

#401

Megtelt a memóriahordozó vagy a fájlszerver, vagy a gyökérkönyvtárban (a memóriahordozó legfelső szintű könyvtárában) elmenthető fájlok száma túllépte a maximálisan engedélyezett értéket.
Törölje a szükségtelen fájlokat a memóriahordozóról vagy a fájlszerverről, vagy hozzon létre új mappát és helyezze át a meglévő fájlokat a létrehozott könyvtárba, így szabadíthat fel helyet a gyökérkönyvtárban.

#402

A memóriahordozóra való átvitel során meghiúsult a képátvitel, mert a megadott fájlnév érvénytelen karaktert (például \ jelet) tartalmazott.
Változtassa meg a fájlnevet a helyes fájlnévre.

#403

A fájlt nem lehetett elmenteni, mert már létezik ugyanezen a néven egy fájl. Általában azonos nevű fájl esetén automatikus átnevezés megy végbe a fájlnévhez való 1 és 999 közötti szám hozzáfűzésével, de a fájlt nem lehetett elmenteni, mert az 1 és 999 között hozzáfűzött számokkal ellátott fájlok már léteznek.
Változtassa meg a fájlnevet, és mentse el a fájlt ismét.

#404

Az írás meghiúsult, mert a memóriahordozó írásvédelme be volt kapcsolva.
Tiltsa le a memóriahordozó írásvédelmét.

#406

Valamely alábbi ok miatt meghiúsult az írás:
A memóriahordozót eltávolították a fájl írása közben.
A hálózaton törölték egy másik készülék Tárhely területét a fájl írása közben.
Ellenőrizze, hogy be van-e helyezve a memóriahordozó, vagy elérhető-e a hálózaton egy másik készülék Tárhely területe, és olvassa be a fájlt ismét.
Nem sikerült átvinni a képeket a memória-adathordozóra ismeretlen hiba miatt. (A csatlakoztatott memória hordozó esetleg nem támogatott fájlrendszerrel van formázva.)
Ellenőrizze a memóriahordozó állapotát és azt, hogy a készülék által támogatott fájlrendszerrel (FAT32/exFAT) formázták-e meg. Ezután ismét próbálja meg végrehajtani a műveletet.
A fájl mérete túllépte a felső határt.
Csökkentse a felbontást vagy az oldalak számát, és újból végezze el a műveletet.

#407

A megadott fájl (vagy mappa) elérési útvonalának teljes hossza túllépi a maximálisan engedélyezett hosszúságot.
Úgy változtassa meg a fájlnevet, hogy a teljes elérési út 256 karakteren belül legyen, vagy változtassa meg a rendeltetési mappát.

#409

A fájlt nem lehetett menteni, mert a rendeltetési helyen menthető fájlok száma elérte a maximális értéket.
Változtassa meg a fájl mentésének rendeltetési helyét.

#410

Nem hajtható végre a tárolás, mert túl sok munka vár tárolásra.
Hajtsa végre a műveletet ismét, ha az egyéb feladatok befejeződtek.

#411

A fájlt már leköti más művelet.
Kis idő múlva próbálja ismét a műveletet.

#701

A Részlegazonosító nem létezik vagy a jelszó megváltozott.
Ha Felhasználói hitelesítést használ, osszon ki a felhasználókhoz Részlegazonosítót. Ha Részlegazonosítói hitelesítést használ, adja meg az ismételt bejelentkezéshez az új Részlegazonosítót és a PIN-kódot.
A <Megenged nyomtatási munkát ismeretlen IDvel> vagy <Megenged távoli beolvasást ismeretlen IDvel> lehetőségnél a fogadás beállításának értéke <Ki>.
Állítsa a <Megenged nyomtatási munkát ismeretlen IDvel> és a <Megenged távoli beolvasást ismeretlen IDvel> lehetőséget a <Részlegazonosító-kezelés> pontban <Be> értékre.
A részlegazonosító-kezelés beállítása
Nem lehetett végrehajtani a küldést, mert a távoli fax ügyfélgépének nem sikerült a távoli fax kiszolgálógép hitelesítése.
Ha a Részlegazonosító-kezelés be van állítva a távoli fax kiszolgálógépen, jelentkezzen be a távoli fax ügyfélgépére a távoli fax kiszolgálógépen beállított Részlegazonosító és PIN-kód használatával.

#702

A küldést nem sikerült végrehajtani, mert megtelt a memória.
Várjon. Az egyéb küldés befejezését követően kísérelje meg újra a küldést.

#703

Hiba történt a kép átalakítása során.
Csökkentse a felbontást, majd próbálja ismét elküldeni a dokumentumot.
Nem lehetett írni, mert a memória képterülete megtelt.
Az egyéb küldés befejezését követően kísérelje meg újra a küldést.
Törölje a felesleges fájlokat a Fax/I-Fax vételi fiókban. Ha a probléma továbbra is fennáll, indítsa újra a készüléket.
A készülék bekapcsolása

#704

Ismeretlen hiba lépett fel a rendeltetésihely-információk címjegyzékből történő lekérésekor.
Ellenőrizze a rendeltetési hely beállításait. Ha a probléma továbbra is fennáll, indítsa újra a készüléket.
A készülék bekapcsolása

#705

A küldés leállt, mert a képadat mérete túllépte a Beállítások/Bejegyzés lehetőségnél beállított maximális értéket.
Állítsa be a legnagyobb küldhető adat méretét. Az I-Fax funkció használatakor válasszon kisebb felbontást vagy csökkentse az egyszerre küldött képek számát annak érdekében, hogy a küldés ne lépje túl a maximális adatméretet. A másik fél feltételeitől függően ossza fel az adatokat.
<Legnagyobb küldhető adatmennyiség>

#706

A Távvezérlésben címjegyzék importálása/exportálása vagy másik, küldést végző összetevő használta volt folyamatban.
Az egyéb művelet befejezését követően kísérelje meg újra a küldést.

#711

A memória megtelt. Ha törli a felesleges fájlokat a memóriából, lehetségessé válhat a küldés.
A felesleges fájlok törlését követően kísérelje meg ismét a küldést.

#712

A memória megtelt. A memóriában a felesleges fájlok törlését követően kísérelje meg ismét a végrehajtást.
A felesleges fájlok törlését követően kísérelje meg ismét a küldést.

#713

Az URL küldése előtt a Fax/I-Fax vételi fiókban törölték a dokumentumot.
A dokumentum Fax/I-Fax vételi fiókban való mentését követően kísérelje meg a küldést ismét.

#715

A használandó tanúsítvány nem található a digitális aláírással ellátott e-mail küldése során.
Az eszközaláírás használatakor állítsa be a készülék e-mail-címét (Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása), majd hozza létre az eszközaláírás tanúsítványát (Eszközaláírási tanúsítvány előállítása). Ha az eszközaláírás tanúsítványát már létrehozta, hozza létre ismét. Felhasználói aláírás használatakor jegyezze be ismét a tanúsítványt a felhasználói aláíráshoz (Felhasználói aláírási tanúsítvány bejegyzése).
Ellenőrizze, lejárt vagy érvénytelenített tanúsítvány van-e használatban. Továbbá ellenőrizze, hogy érvénytelen-e a tanúsítványlánc.

#716

A rendeltetési hely nyilvános kulcs tanúsítványa nem található.
Jegyezze be a célhely nyilvános kulcs tanúsítványát a készülékbe.
S/MIME-tanúsítvány bejegyzése
Ellenőrizze, lejárt vagy érvénytelenített tanúsítvány van-e használatban. Továbbá ellenőrizze, hogy érvénytelen-e a tanúsítványlánc.

#749

A műveletet nem lehetett végrehajtani, mert a kijelzőn szervizüzenet jelenik meg.
Kapcsolja KI a főkapcsolót, majd kapcsolja BE a főkapcsolót újra. Ha továbbra is hibát tapasztal, akkor kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval, húzza ki a tápkábelt az aljzatból, majd vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy a szervizzel.
A készülék kikapcsolása
A készülék bekapcsolása

#751

A szerver nem működik, illetve a hálózat le van választva (vagy nem tudott kapcsolódni a címhez, vagy a kapcsolat megszakadt, mielőtt a feladat befejeződött).
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a szerver.
Ellenőrizze a hálózat állapotát.
Ha a célhely az IIS 6.0 with Windows Server 2003-at használja, és a WebDAV-kiszolgáló hitelesítési módja a kivonatoló hitelesítés, állítsa az <Osztott, darabolt WebDAV adás> lehetőséget a <Be> értékre a WebDAV-val való proxyn keresztüli küldéshez a TLS-kommunikáció használatával.
<Osztott, darabolt WebDAV adás>
Az IP cím nincs beállítva.
Ellenőrizze a <TCP/IP beállítás> értékét a <Beállítások> menüpontban.
<TCP/IP beállítás>
Nem sikerült a küldés az SMB-szerverre (az SMB-vel feltárt másik imageRUNNER ADVANCE sorozatú készülék Tárhely területét is beleértve), mert fájlkiszolgáló-böngészés van folyamatban Windows használatával (SMB).
Ha a késleltetett küldés során hiba lép fel, zárja be a <Tallózás> képernyőt, és olvassa be, majd küldje el ismét a dokumentumot.
Ha hiba történik egy fogadott fax/I-fax fájl SMB-kiszolgálóra történő továbbítása során, olvassa be a fogadott fájl kinyomtatott változatát, és küldje el a továbbítási címre.
Az eredetik beolvasásának alapvető műveletei
Elkerülheti a hibákat, ha FTP protokollt használ a kiszolgálókra történő küldéshez.

#752

A szerver nem működik, illetve a hálózat le van választva.
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e az SMTP-szerver.
Ellenőrizze a hálózat állapotát.
Az e-mail/I-fax SMTP-szerverhez megadott névbeállítása helytelen, vagy nincs beállítva e-mail-cím vagy tartománynév.
Ellenőrizze az SMTP-kiszolgáló név-, e-mail-cím- és tartománynév-beállítását a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása

#753

TCP/IP hiba (szoftvercsatorna-vagy kiválasztási hiba stb.) lépett fel e-mail küldése vagy távoli fax ügyfélgépről indított faxküldés során.
Ellenőrizze a hálózati kábel és a csatlakozó állapotát. Ha a probléma továbbra is fennáll, indítsa újra a készüléket.
A készülék bekapcsolása

#755

A távoli fax ügyfélgépről nem lehetett faxot küldeni, mert a TCP/IP nem működik megfelelően.
Ellenőrizze a <TCP/IP beállítás> értékét a <Beállítások> menüpontban.
<TCP/IP beállítás>
Az IP cím nincs beállítva.
Ellenőrizze a <TCP/IP beállítás> értékét a <Beállítások> menüpontban.
<TCP/IP beállítás>
Ha a <Vezetékes LAN + Vezeték nélküli LAN> lehetőséget választotta a <Vezetékes/vezeték nélküli LAN választás> pontban, ellenőrizze az <Alvonal beállításai> értékét is a <Beállítások> résznél.
<Alvonal beállításai>
A készülék bekapcsolásakor a DHCP vagy az Auto IP nem rendelt hozzá a készülékhez IP-címet.
Ellenőrizze a <TCP/IP beállítás> értékét a <Beállítások> menüpontban.
<TCP/IP beállítás>
Ha a <Vezetékes LAN + Vezeték nélküli LAN> lehetőséget választotta a <Vezetékes/vezeték nélküli LAN választás> pontban, ellenőrizze az <Alvonal beállításai> értékét is a <Beállítások> résznél.
<Alvonal beállításai>

#759

A fájl mentési helyeként szolgáló Postafiók URL-jének küldése során hiba lépett fel.
Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

#761

A digitális aláírással ellátott PDF-/XPS-fájlt küldése során a fájlt nem lehetett elküldeni, mert a készülékben beállított tanúsítvány vagy kulcspár hibás volt, vagy nem lehetett hozzáférni.
Ha használói aláírással küld PDF-/XPS-fájlt, ellenőrizze, nem hibás-e a felhasználói tanúsítvány. Ha a felhasználói tanúsítvány hibás, telepítse újra.
Digitális aláírás hozzáadása a küldött fájlokhoz
Felhasználói aláírási tanúsítvány bejegyzése
Ha eszközaláírással küld PDF/XLS fájlt, ellenőrizze, hogy hibás-e az eszköztanúsítvány. Ha az eszköztanúsítvány hibás, generálja újra.
Eszközaláírási tanúsítvány előállítása

#762

Nem sikerült a küldés engedélyezett tartományként be nem jegyzett tartományra, mert a <Rendeltetési tartomány korlátozás> a <Be> értékre van állítva.
Állítsa a <Rendeltetési tartomány korlátozás> lehetőséget a <Ki> értékre, vagy jegyezze be a tartományt engedélyezett tartományként, és kísérelje meg újra a küldést.
A küldési rendeltetési hely tartományának korlátozása

#766

Lejárt a digitális aláírásos PDF-/XPS-fájl küldéséhez szükséges tanúsítvány.
Frissítse a tanúsítványt, vagy használjon érvényes tanúsítványt.
Ha nem járt le a tanúsítvány, állítsa be megfelelően az időt a készüléken.
A dátum és az idő beállítása

#769

A küldési funkció használati kísérleteinek száma elérte a felső határt.
Ha folytatni kívánja a funkció használatát, vásárolja meg a hivatalos kiegészítő terméket.

#770

A WebDAV-szerverrel való küldés nem sikerült, mert a WebDAV-szerver vagy a proxyszerver nem támogatja a TLS-kommunikációt.
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.
Ha proxyn keresztül küld, ellenőrizze a proxyszervert.
A küldést nem lehetett végrehajtani, mert a TLS-szervertanúsítvány érvényesítésekor érvényesítési hiba lépett fel a WebDAV-szerverrel való küldéskor, mivel a <TLS tanúsítvány ellenőrzés WebDAV adáshoz> lehetőség <Be> értékre van állítva.
Ellenőrizze, hogy a WebDAV-szerver részéről a TLS-szervertanúsítvány aláírásához használt CA tanúsítvány be van-e jegyezve a készülékre.
Ellenőrizze, hogy a WebDAV-szerver részéről érvényes-e a TLS-szervertanúsítvány.
Ellenőrizze, hogy a TLS-szervertanúsítvány önaláírt tanúsítvány-e.
A műveletet nem lehetett végrehajtani, mert a TLS-szervertanúsítvány érvényesítése során érvényesítési hiba lépett fel a másik szerverhez való hozzáférés során, mivel a <TLS tanúsítv. ellenőrzés hálózati h.féréshez> lehetőség <Be> értékre van állítva.
Ellenőrizze, hogy a WebDAV-szerverként feltárt másik imageRUNNER ADVANCE készülék Tárhely TLS-szerver aláírásához használt CA tanúsítványa be van-e jegyezve a készülékbe.
Ellenőrizze, hogy a WebDAV-szerverként feltárt másik imageRUNNER ADVANCE készülék Tárhely TLS-szervertanúsítványa helyes-e.
Ellenőrizze, hogy a TLS-szervertanúsítvány önaláírt tanúsítvány-e.

#771

Hibás a távoli faxszerver címének beállítása.
Ellenőrizze a következőt: <Távoli fax adási beállítás>.
<Távoli fax szerver cím>
A távoli faxszerver nem működik.
Ellenőrizze, hogy a távoli faxszerver megfelelően működik-e.
A hálózat le van választva.
Ellenőrizze a hálózat állapotát.
Nem lehetett kapcsolódni a távoli faxszerverhez, mert a DNS-szervert nem lehetett csatlakoztatni.
Ellenőrizze a DNS-kiszolgáló nevének beállítását.
DNS-beállítások elvégzése
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a DNS-szerver.

#772

A hálózat le van választva.
Ellenőrizze a hálózat állapotát.

#773

Ha a <PDF formátum PDF/A> lehetőség <Be > értékre van állítva, nem elérhető PDF-funkciók.
Törölje a Titkosítást és a Látható aláírások beállítást. Másik megoldásként állítsa a <PDF formátum PDF/A> lehetőséget <Ki> értékre.
<PDF formátum PDF/A>

#801

A levelezőszervernél az SMTP-szerverrel való kommunikáció során egy probléma miatt időtúllépés történt az e-mail küldése vagy I-Fax küldése/fogadása közben.
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e az SMTP-szerver.
Ellenőrizze a hálózat állapotát.
Az SMTP-szerverhez való kapcsolódás során az SMTP-szerverről hibaüzenet érkezett. Hibás a cím beállítása. A fájlszerverre való küldés során a szervernél fellépő probléma miatt hiba történt.
Ellenőrizze az SMTP megfelelő működését, a hálózat állapotát, a rendeltetési hely beállításait, valamint a fájlszerver állapotát és beállításait.
Ha nincs beállítva az e-mail küldése, akkor felhasználónév és jelszó szükséges.
Ellenőrizze a <SMTP hitelesítés (SMTP AUTH)> értékét a <Hitelesítés/Titkosítás> menüpontban.
SMTP-hitelesítés beállítása
Olyan rendeltetési helyre küldött, amelynek nincs írási jogosultsága.
Ellenőrizze a rendeltetési hely beállításait.
A fájlszerverre való küldéskor azonos nevű fájl létezett, amely nem engedte a fájlok felülírását.
A fájlszervernél változtassa meg a beállításokat, hogy a fájlokat felülírhassa. Másik lehetőségként vegye fel a kapcsolatot a szerver rendszergazdájával.
Változtassa meg a fájlnevet.
Helytelen volt a fájlkiszolgálóra történő küldéskor megadott mappanév vagy jelszó.
Ellenőrizze a mappa nevét és a jelszót.

#802

Helytelen a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél megadott SMTP-szerver neve.
Ellenőrizze a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél beállított SMTP-kiszolgáló nevét.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Helytelen a <DNS beállítás> lehetőségnél megadott DNS-szerver címe.
Ellenőrizze a DNS-beállításokban megadott DNS-kiszolgáló címét.
DNS-beállítások elvégzése
A DNS szerverhez nem sikerült kapcsolódni.
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a DNS szerver.
A rendeltetési helyként megadott FTP-szerver beállításai helytelenek.
Ellenőrizze a rendeltetési helyként megadott FTP-szervert.
Az FTP-szerverhez nem sikerült kapcsolódni.
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e az FTP szerver.

#803

Az összeköttetést a vételi oldal megszakította az összes oldal átvitele előtt.
Adja meg újra a csoport címét, és próbálja meg újra.

#804

A fájlszerverre való küldéskor nincs a megadott elérési útnak megfelelő mappa.
Ellenőrizze a rendeltetési helyet.
Nincs hozzáférési jogosultsága a mappához vagy a fájlhoz. Az is lehetséges, hogy egy másik művelet törölte a mappát vagy a fájlt.
A szervernél engedélyezze a hozzáférést a mappához. Másik lehetőségként vegye fel a kapcsolatot a szerver rendszergazdájával.

#805

Nem lehetett az SMB-szerverre küldeni, mert nem volt elegendő szabad hely a szerveren.
Hely felszabadítása céljából törölje a felesleges dokumentumokat és hibadokumentumokat a szerverről. Másik lehetőségként vegye fel a kapcsolatot a szerver rendszergazdájával.

#806

Helytelen a fájlkiszolgálóra történő küldéskor megadott felhasználónév vagy jelszó.
Ellenőrizze a felhasználónevet vagy a jelszót.
Helytelen az e-mail/I-fax küldésekor megadott rendeltetési hely.
Ellenőrizze az e-mail/I-fax rendeltetési helyét.

#807

Nincs hozzáférési jogosultsága a megadott könyvtárhoz.
Állítsa be a szerverkönyvtár hozzáférési jogosultságait, vagy küldjön olyan könyvtárba, amelyhez van hozzáférési jogosultsága. Másik lehetőségként vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

#809

Az SMB-szerverre való küldéskor már létezik azonos nevű fájl, és a fájlok felülírása nem engedélyezett.
Változtassa meg a fájlnevet, és kísérelje meg a küldést újra.
Az SMB-szervernél változtassa meg a beállításokat, hogy a fájlok felülírhatók legyenek. Másik lehetőségként vegye fel a kapcsolatot a szerver rendszergazdájával.
Ha az SMB-szerverre küldéskor a szerver válasza lassú volt, ez a készüléknél a várakozási idő túllépését okozta az adat elküldése vagy a továbbítás befejezése előtt.
Állítson be hosszabb várakozási időt az SMB-ügyfélhez az <Időtúllépés> lehetőségnél.
SMB-beállítások elvégzése

#810

POP-szerver-kapcsolódási hiba történt I-fax fogadása során.
Ellenőrizze a POP-kiszolgáló beállításait a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a POP-szerver. Ellenőrizze a hálózat állapotát.
A POP-szerverhez való kapcsolódás során a POP-szerverről hibaüzenet érkezett. Az is lehetséges, hogy a szervernél időtúllépés miatti hiba lépett fel.
Ellenőrizze a POP-kiszolgáló beállításait a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a POP-szerver. Ellenőrizze a hálózat állapotát.

#813

I-fax fogadásakor POP-szerver hitelesítési hiba (felhasználóifiók-hiba vagy jelszóhiba) lépett fel.
Ellenőrizze a POP-kiszolgáló beállításait a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása

#815

Nem jelentkezhet be a szerverre, mert a gép éppen nyomtat egy, a szerverre küldött dokumentumot. Többszörös kapcsolat nem lehetséges.
Mielőtt megpróbálná újból elküldeni az adatot, várjon kis ideig, vagy állítsa le a PServer-t.

#816

Nem lehetett végrehajtani a küldést a Részlegazonosító-kezelésben beállított maximális nyomtatási szám túllépése miatt.
Hívja a rendszerkezelőt.

#818

A fogadott adatok fájlformátuma olyan volt, amelyet nem lehet kinyomtatni.
Kérje meg a másik felet, hogy változtassa meg a fájlformátumot, vagy küldje el újra.

#819

A nem kezelhető adat fogadása megtörtént. Érvénytelen a MIME-információ.
Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze a beállításokat, és küldje el újra.

#820

A nem kezelhető adat fogadása megtörtént. Érvénytelen a BASE64 vagy az uuencode.
Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze a beállításokat, és küldje el újra.

#821

A nem kezelhető adat fogadása megtörtént. TIFF-elemzési hiba lépett fel.
Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze a beállításokat, és küldje el újra.

#822

A nem kezelhető adat fogadása megtörtént. A képet nem lehet dekódolni.
Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze a beállításokat, és küldje el újra.

#825

A végrehajtandó feladat Részlegazonosítóját és PIN-kódját, vagy a foglalt feladatot törölték, vagy megváltoztatták a PIN-kódot.
Hajtsa végre a feladatot a módosított részlegazonosítóval és PIN-nel.

#827

A nem kezelhető adat fogadása megtörtént. Nem támogatott MIME-információt tartalmazott.
Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze a beállításokat, és küldje el újra.

#828

A HTML-adat fogadása megtörtént.
Kérje meg a másik felet, hogy változtasson a HTML-től eltérő formátumra, vagy küldje el újra.

#829

Több mint 1000 oldalt tartalmazó adat fogadása történt.
A 999. oldal után a készülék minden oldalt töröl, és a megmaradt 999 oldalt nyomtatja vagy tárolja. Kérje meg a másik felet, hogy újra küldje el az 1000. oldalt és a további oldalakat.

#830

DSN-hibaértesítés érkezett, mert helytelenek voltak az I-fax-cím vagy a rendeltetési hely feltételei.
Ellenőrizze a megadott I-fax-cím és a rendeltetési hely feltételeit.
DSN-hibaértesítés érkezett, mert a küldött fájl mérete túllépte a levelezőszerver által megengedett maximális méretet.
Változtassa meg a beállítást a <Legnagyobb küldhető adatmennyiség> lehetőségnél úgy, hogy a küldendő fájl mérete ne lépje túl a levelezőkiszolgáló által engedélyezett méretet.
<Legnagyobb küldhető adatmennyiség>
Ellenőrizze a levelező kiszolgálót, a DNS szervert és a hálózatot.

#831

SMTP használata mellett nem lehetett I-fax dokumentumot fogadni a Tűzfalbeállítások Fogadási szűrője miatt.
Állítsa be újra a Tűzfalbeállításokban a Fogadási szűrőt.
IP-címek megadása a tűzfalbeállításokban

#832

Nem lehetett elküldeni a DSN-e-mailt, mert az e-mail-beállítások és a hálózati beállítások nem voltak megadva a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Ellenőrizze a <Kommunikációs beállítások>, <DNS beállítás> és <IP cím beállítás> lehetőséget.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
DNS-beállítások elvégzése
IP-cím beállítása
A levelezőszerver vagy a DSN-szerver problémája miatt nem lehetett DNS-e-mailt küldeni.
Ellenőrizze a levelező kiszolgálót és a DNS szervert.

#833

Nem lehetett MDN- (üzenetdiszponálási visszajelzés) e-mailt küldeni, mert nem voltak megadva TCP-/IP-beállítások.
Ellenőrizze a <Kommunikációs beállítások>, <DNS beállítás> és <IP cím beállítás> lehetőséget.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
DNS-beállítások elvégzése
IP-cím beállítása
A levelezőszerver vagy a DNS-szerver problémája miatt nem lehetett MDN- (üzenetdiszponálási visszajelzés) e-mailt küldeni.
Ellenőrizze a levelező kiszolgálót és a DNS szervert.

#834

MDN-hibaértesítés érkezett, mert helytelenek volt az I-fax-cím vagy a rendeltetési hely feltételei.
Ellenőrizze a megadott I-fax-cím és a rendeltetési hely feltételeit.
MDN-hibaértesítés érkezett, mert a levelezőszerverrel vagy a hálózattal kapcsolatban probléma lépett fel.
Ellenőrizze a levelezőszerver és a hálózat állapotát.
MDN-hibaértesítés érkezett, mert a másik félnél probléma lépett fel, például megtelt a memória.
Ellenőrizze a másik fél feltételeit és állapotát.

#835

Túllépte az I-faxszal elérhető szöveges sorok maximális számát.
Kérje meg a másik felet, hogy csökkentse a szöveges sorok számát az üzenet szövegében, és küldje el ismét.

#837

Olyan állomástól érkezett csatlakozási kérelem, amelynek csatlakozása korlátozva van a Tűzfalbeállítások Fogadási szűrő beállításaiban.
Ellenőrizze a Tűzfalbeállításokban a Fogadási szűrő beállításokat. Ez a jogosulatlan hozzáférésen keresztüli hekkerkísérletet is jelölhet.
IP-címek megadása a tűzfalbeállításokban

#838

A küldési funkció használatához szükséges licenc lejárt.
Vásároljon licencet a küldési funkcióhoz.

#839

Helytelen a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél beállított felhasználónév vagy jelszó.
Ellenőrizze az SMTP-hitelesítés felhasználónevének és jelszavának beállításait (SMTP AUTH) a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása

#841

A levelezőszerverrel megosztott titkosítási algoritmus nem létezik e-mail- vagy I-fax-átvitelhez.
Állítsa az <TLS (POP) engedélyezés> vagy az <TLS engedélyezés (SMTP TX)> lehetőséget a <Kommunikációs beállítások> menüpontban <Ki> értékre.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Vegye fel az általános titkosítási algoritmust a levelezőszerver beállításai közé.

#842

Az ügyféltanúsítványt használó levelezőszerver hitelesítést kért e-mail- és I-fax-átvitelhez.
Állítsa az <TLS (POP) engedélyezés> vagy az <TLS engedélyezés (SMTP TX)> lehetőséget a <Kommunikációs beállítások> menüpontban <Ki> értékre.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Változtassa meg a levelezőszerver beállításait, hogy ne kérjen ügyféltanúsítványt.
A küldést nem lehetett végrehajtani, mert a TLS-szervertanúsítvány érvényesítése során érvényesítési hiba lépett fel az SMTP-szerverrel való küldéskor, mivel a <TLS tanúsítvány ellenőrzése SMTP adáshoz> lehetőség <Be> értékre van állítva.
Ellenőrizze a Távvezérlést, hogy az SMTP-szerver részéről a TLS-szervertanúsítvány aláírásához használt CA tanúsítvány be van-e jegyezve a készülékre.
Ellenőrizze, hogy az SMTP-szerver részéről érvényes-e a TLS-szervertanúsítvány.
Ellenőrizze, hogy a TLS-szervertanúsítvány önaláírt tanúsítvány-e.

#843

Nagy eltérés van a KDC- (Key Distribution Center, azaz kulcsszolgáltató) szerver pontos ideje és a készüléken beállított pontos idő között.
Állítsa be az aktuális dátumot és a pontos időt a <Dátum és idő beállítása> lehetőségnél.
A dátum és az idő beállítása
Állítsa be a pontos időt a KDC- (Key Distribution Center) szerveren.

#844

A POP-szerverrel való TLS-protokollal titkosított kommunikáció végrehajtása meghiúsult az SMTP előtti POP-szerverrel végzett küldéskor.
Ellenőrizze a POP-szerver TLS-protokollal titkosított kommunikáció beállításait.
Állítsa a <TLS (POP) engedélyezés> beállítást a <Ki> értékre a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél. Ha nem oldódik meg a probléma, állítsa a <POP hitelesítés adás előtt> lehetőséget <Ki> értékre a <Kommunikációs beállítások> menüpontban, és az SMTP előtt váltson egy, a POP-tól eltérő beállításra.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
A küldést nem lehetett végrehajtani, mert a TLS-szervertanúsítvány érvényesítésekor érvényesítési hiba lépett fel a POP-szerverrel való kommunikáció során, mivel a <TLS tanúsítvány ellenőrzés POP vételhez> lehetőség <Be> értékre van állítva.
Ellenőrizze a Távvezérlésben, hogy a POP-szerver részéről a TLS-szervertanúsítvány aláírásához használt CA tanúsítvány be van-e jegyezve a készülékre.
Ellenőrizze, hogy a POP-szerver részéről érvényes-e a TLS-szervertanúsítvány.
Ellenőrizze, hogy a TLS-szervertanúsítvány önaláírt tanúsítvány-e.

#845

A POP-hitelesítés végrehajtása (POP AUTH) meghiúsult az SMTP előtti POP-szerverrel való küldéskor.
Ellenőrizze a <POP szerver>, a <POP bejelentkezési név> és a <POP jelszó> beállítását a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Ellenőrizze a POP-szerver POP-hitelesítési beállításait.
Válassza ki a <Szabványos> vagy a <APOP> értéket a <POP hitelesítési módszer> lehetőségnél a <Kommunikációs beállítások> alatt. Ha nem oldódik meg a probléma, állítsa be a <POP hitelesítés adás előtt> lehetőséget <Ki> értékre a <Kommunikációs beállítások> menüpontban, és az SMTP előtt váltsa át a kommunikációs beállításokat egy, a POP-tól eltérő beállításra.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása

#846

A POP-hitelesítés (APOP) végrehajtása meghiúsult az SMTP előtti POP-szerverrel való küldéskor.
Ellenőrizze a <POP szerver>, a <POP bejelentkezési név> és a <POP jelszó> beállítását a <Kommunikációs beállítások> lehetőségnél.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása
Ellenőrizze a POP-szerver APOP-beállításait.
Válassza ki a <Szabványos> vagy a <POP HITE LESÍTÉS> értéket a <POP hitelesítési módszer> lehetőségnél a <Kommunikációs beállítások> alatt. Ha nem oldódik meg a probléma, állítsa be a <POP hitelesítés adás előtt> lehetőséget <Ki> értékre a <Kommunikációs beállítások> menüpontban, és az SMTP előtt váltsa át a kommunikációs beállításokat egy, a POP-tól eltérő beállításra.
Az e-mail-/I-Fax-kommunikáció beállítása

#847

Nem lehetett menteni a fogadott fájlt a Bizalmas fax vételi fiókba, mert a Postafiók vagy a Fax/I-Fax vételi fiók memóriája megtelt.
Törölje a szükségtelen fájlokat a Bizalmas faxfiókból és a Memória vételi fiókból.
Dokumentumok nyomtatása Memória vételi fiókból
A fogadott dokumentumok privát jellegének megőrzése

#848

A felosztott és elküldött e-mail egyesítése során hiba lépett fel.
Előfordulhat, hogy a felosztott adatot törölték. Ha törli az osztott adatot, nem állítható össze befejezett dokumentummá, még ha a maradék adatot később fogadja is a készülék. Kérje meg a küldőt, hogy küldje el ismét az adatot.

#851

Nem lehetett elmenteni a nyomtatási feladatot, mert megtelt a memória.
Ellenőrizze a rendelkezésre álló memória mennyiségét, és hajtsa végre a feladatot ismét.

#852

A feladat végrehajtása közben a készüléken kikapcsolták a főkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozó biztonságosan csatlakozik-e, és kísérelje meg újra a feladat elvégzését.

#853

A memória megtelt.
Csökkentse az oldalak számát vagy ellenőrizze, hogy a feldolgozásra váró feladatok száma csökkent-e, és hajtsa végre a feladatot ismét.

#856

A művelet végrehajtása leállt, mert az átmeneti adatmentéshez használt tárhely megtelt.
Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

#857

A törölt feladat vagy időtúllépés miatt leállt a nyomtatás a fogadás során.
Ha időtúllépés következett be, ellenőrizze a hálózat állapotát.

#858

Érvénytelen az adat.
Ellenőrizze, hogy a nyomtatási protokollt, valamint a nyomtatási beállításokat támogatja-e a készülék.

#859

Tömörítési hiba történt a képadatban.
Ellenőrizze az eredeti dokumentumokat és a beállításokat, majd kísérelje meg a beolvasást.

#860

A papírelakadást követően, illetve a nem kompatibilis lapleíró nyelv vagy nem egyesíthető beállítások miatt meghiúsult a helyreállítás.
Ellenőrizze a papír vagy a feladat beállításait.

#861

Hiba történt a nyomtatási adat vagy a képadat feldolgozása közben.
Ellenőrizze a kép méretét vagy a papírméretet, valamint a színspecifikáció beállításait.

#862

Megjelennek a nem támogatott és nem kombinálható beállítások, továbbá azok, amelyek más módon lépik túl a készülék korlátozásait.
Ellenőrizze a feladat beállításait.

#863

Leállt a feladat, mert a nyomtatási adat feldolgozása közben inicializációs műveleteket hajtottak végre.
Próbálja meg újra elvégezni a munkát.

#864

Nem lehetett megfelelően érzékelni a külső vezérlőt, vagy hiba lépett fel a nyomtatási adat továbbítása során.
Ellenőrizze a vezérlőt és a nyomtatási adatot.

#865

A nyomtatáshoz szükséges funkciók jelenleg korlátozottak.
Ellenőrizze a készülék és a feladat beállításait.
Az Opcionális adattároló készlet nem észlelhető megfelelően.
Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az Opcionális adattároló készlet az <Ell.őriz:Eszkkonfiguráció> képernyőn. Ha nem jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel vagy a szervizzel. A készülékre telepített opcionális kiegészítők és funkciók ellenőrzése

#866

A feladatot a biztonsággal kapcsolatos beállítások leállították.
Ha a feladatot a nyomtatóillesztő programról hajtja végre, használja a megfelelő jogosultságok felhasználói információit.
Ha a feladatot a vezérlőpanelről hajtja végre, jelentkezzen be megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználóként.
A biztonsággal kapcsolatos beállítások az alábbiak.
Az <Távoli eszköz feladat korlát. felhaszn. hitelesítés nélkül> lehetőség beállítása <Be>
Az <Hitelesítés tiltása Részlegazonosítóval és PIN-nel> lehetőség beállítása <Be>
Az <ACCESS MANAGEMENT SYSTEM használata> lehetőség beállítása <Be>
Az <Nyomtatás meghajtóról AMS nyomtatómeghajtó bővítmény nélkül> lehetőség beállítása <Korlátozás>
A nyomtatási funkciót korlátozzák a felhasználói szerep beállításai*
*A felhasználói szerep beállításaival kapcsolatos információkat lásd: ACCESS MANAGEMENT SYSTEM rendszergazdai útmutatója.

#868

A WebDAV-szerverrel végzett küldés során a rendeltetési hellyel való kommunikáció meghiúsult, és proxyn keresztüli hozzáférést kért (305. sz. HTTP-hiba: Proxy használata).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.
Ellenőrizze a proxy beállításait.
Proxy beállítása

#869

A WebDAV-szerverrel való küldés során a hitelesítés meghiúsulását jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (401. sz. HTTP-hiba: Jogosulatlan).
Ellenőrizze a felhasználónevet vagy a jelszót.
Ellenőrizze a WebDAV-szerver biztonsági beállításait.

#870

A WebDAV-szerverrel való küldés során a kérés visszautasítását jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (403. sz. HTTP-hiba: Tilos).
Némi várakozást követően kísérelje meg a küldést ismét.
Ellenőrizze a rendeltetési hely beállításait.
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#871

A WebDAV-szerverrel való küldés során a megadott mappa nem található állapotot jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (404. sz. HTTP-hiba: Nem található/409: Ütközés/410: Elveszett).
Ellenőrizze a rendeltetési hely beállításait.

#872

A WebDAV-szerverrel való küldés során a hozzáférés nem engedélyezett állapotot jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (405. sz. HTTP-hiba: Nem engedélyezett metódus).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#873

A WebDAV-szerverrel való küldés során a proxyhitelesítés meghiúsulását jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (407. sz. HTTP-hiba: Proxyhitelesítés szükséges).
Ellenőrizze a proxy beállításait.
Proxy beállítása

#874

A WebDAV-szerverrel való küldés során az időtúllépés bekövetkezését jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (408. sz. HTTP-hiba: Kérés időtúllépés).
Némi várakozást követően kísérelje meg a küldést ismét.
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#875

A WebDAV-szerverrel való küldés során a darabolt átvitel visszautasítását jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (411. sz. HTTP-hiba: Hossz szükséges).
Állítsa a <Osztott, darabolt WebDAV adás> beállítást a <Ki> értékre.
<Osztott, darabolt WebDAV adás>
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#876

A WebDAV-szerverrel való küldés során az adat túl nagy méretét jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (413. sz. HTTP-hiba: Túl nagy a kérelemegység).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#877

A WebDAV-szerverrel való küldés során a túl hosszú URI-t (állomásnév és mappaelérési út) jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (414. sz. HTTP-hiba: A kérelmi URI túl hosszú).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#878

A WebDAV-szerverrel való küldés során a szerver részéről a kérés végrehajtását megakadályozó nem várt helyzetet jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (500. sz. HTTP-hiba: Belső szerverhiba).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#879

A WebDAV-szerverrel való küldés során a kérés végrehajtásához szükséges funkciókat nem támogató szervert jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (501. sz. HTTP-hiba: Nincs megvalósítva).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.
A nem TLS-kommunikációval proxyn keresztül végzett küldés esetén állítsa az <Osztott, darabolt WebDAV adás> lehetőséget <Ki> értékre.
<Osztott, darabolt WebDAV adás>

#880

A WebDAV-szerverrel való küldés során a felette lévő szerverrel végzett kommunikáció meghiúsulását jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (502. sz. HTTP-hiba: Hibás átjáró).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.
Ellenőrizze a proxyszerver beállításait.

#881

A WebDAV-szerverrel való küldés során jelenleg nem kezelhető kéréseket jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (503. sz. HTTP-hiba: A szolgáltatás nem érhető el).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#882

A WebDAV-szerverrel való küldés során a felette lévő szerverrel végzett kommunikáció meghiúsulását jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (504. sz. HTTP-hiba: Átjáró időtúllépése).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.
Ellenőrizze a proxyszerver beállításait.

#883

A WebDAV-szerverrel való küldés során a kérés végrehajtásához szükséges funkciókat nem támogató szervert jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (505. sz. HTTP-hiba: A HTTP-verzió nincs támogatva).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#884

A WebDAV-szerverrel való küldés során a szerver részéről a kérés végrehajtásához szükséges lemezterület hiányát jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (507. sz. HTTP-hiba: Nincs elegendő tárhely).
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.

#885

A WebDAV-szerverrel való küldés során nem várt hibaválasz érkezett a szervertől.
Ellenőrizze a WebDAV-szerver beállításait.
Ellenőrizze a proxyszerver beállításait.

#886

A WebDAV szerverrel való küldés során érvénytelen kérést jelző válasz érkezett a rendeltetési helyről (400. sz. HTTP-hiba: Hibás kérés).
A nem TLS-kommunikációval proxyn keresztül végzett küldés esetén állítsa az <Osztott, darabolt WebDAV adás> lehetőséget <Ki> értékre.
<Osztott, darabolt WebDAV adás>

#889

Az eredeti dokumentumot nem lehetett beolvasni vagy kinyomtatni, mert feladatot korlátozó információ volt beágyazva.
Ellenőrizze a feladatot korlátozó információt, vagy vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

#899

Normál módon végrehajtott e-mail- vagy I-fax-átvitel. Lehetséges azonban, hogy az átvitelt a másik fél nem kapta meg, mert azt több szerver továbbítja.
Szükség szerint kérdezze meg, hogy a másik fél megkapta-e az átvitelt.
A fax küldése normál módon a távoli fax ügyféltől történt. Lehetséges azonban, hogy a fogadás nem teljes, mert az átvitel továbbítása távoli faxszerveren keresztül történt.
Ellenőrizze a távoli faxszerver átviteli eredményeiben, hogy megtörtént-e a fax elküldése.
Ellenőrizze a szerver és a hálózat állapotát.
Kérje meg a címzettet, hogy ellenőrizze, megfelelően érkezett-e meg a dokumentum.

#904

A <Kedvenc beállítások> lehetőségnél bejegyzett rendeltetési helyek nem frissülnek, ha a Címjegyzék lekérése a hálózathoz csatlakoztatott iR/imagePRESS sorozatú készülékből érkezett eszközinformáció-kézbesítés használatával történt.
Jegyezze be a <Kedvenc beállítások> lehetőséget ismét a készülék érintős vezérlőpaneléről.

#905

Nem lehetett végrehajtani a feladatot, mert szerverhiba lépett fel.
Ellenőrizze az elérési út hosszát és a szerver hozzáférési jogosultságát, és hogy használatban van-e a fájl vagy a mappa.

#919

Az eszköz korlátozásait stb. túllépő szintaktikai hiba vagy PostScript hiba érzékelése történt.
Állítsa be a <PS-hibák nyomtatása> lehetőséget (Beáll./Bejegyzés) <Be> értékre, küldje el ismét a feladatot, ellenőrizze a PostScript hiba tartalmát, majd a hiba megoldását követően hajtsa végre a feladatot. További tájékoztatásért lásd „Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (A készülék beállítása (PS/PCL/UFR II nyomtató))” című részt az online kézikönyvben.

#923

A borító megadott oldalára vagy a többi oldalra nem lehetett nyomtatni.
Változtassa meg a kétoldalas nyomtatással kompatibilis papír típusát, és hajtsa végre a feladatot ismét.

#924

Meghatározták az Öko (kapocs nélküli) móddal nem kombinálható funkciót.
Ha megváltoztatja a kapocs helyzetét vagy a papír típusát, előfordulhat, hogy összekapcsolható az Öko (kapocs nélküli) móddal.

#925

A faxillesztő programnál átviteli hiba lépett fel.
Nem küldhető képméretet határoztak meg. Ellenőrizze a kép méretét.

#927

A faxillesztő programnál átviteli hiba lépett fel.
A készülék által a számítógéptől kapott adat nem feldolgozható betűtípust tartalmaz. Ellenőrizze a kapott adatot.

#928

A faxillesztő programnál átviteli hiba lépett fel.
A memória megtelt, vagy az adatméret túllépte az egyszerre feldolgozható méretet. Törölje a felesleges adatokat, vagy ellenőrizze az adatméretet.

#929

A faxillesztő programnál átviteli hiba lépett fel.
Hálózati hiba lépett fel, mialatt a készülék adatot fogadott a számítógépről. Ellenőrizze a hálózati csatlakozást és a beállításokat.

#932

Túllépte az Öko (kapocs nélküli) móddal összetűzhető lapok maximális számát. Az Öko (kapocs nélküli) móddal való tűzés végrehajtható a lapok számának csökkentésével.
Ellenőrizze az Öko (kapocs nélküli) móddal összetűzhető lapok maximális számát, és hajtsa végre ismét.

#933

Túllépte az összetűzhető lapok maximális számát. A tűzés végrehajtható a lapok számának csökkentésével.
Ellenőrizze az összetűzhető lapok maximális számát, és végezze el ismét.

#934

A nyomtatási feladat során hiba lépett fel, és a feladat törlődött, mert eltelt a meghatározott idő.
Hárítsa el a hibát, és végezze el ismét a feladatot.
A <Felfüggesztett munkák automatikus törlése> (Beáll./Bejegyzés) lehetőségnél módosíthatja, hogy mennyi idő elteltével kerüljön sor törlésre, illetve le is tilthatja az automatikus törlést.
<Felfüggesztett munkák automatikus törlése>

#935

A feladat leállt, és egy másolás összefűzés nélkül ment végbe, mert túllépte az Öko (kapocs nélküli) móddal összefűzhető papírlapok maximális számát.
Ellenőrizze az Öko (kapocs nélküli) móddal összefűzhető papírlapok maximális számát, és hajtsa végre a feladatot ismét.
Megadhatja, milyen folyamatot hajtson végre a készülék, ha egyszerre túl sok lapot kell összetűzni.
<Teendő, ha túl sok a tűzendő lap>

#936

A feladat leállt, és egy másolás összetűzés nélkül ment végbe, mert túllépte az összetűzhető papírlapok maximális számát.
Ellenőrizze az összetűzhető papírlapok maximális számát, és hajtsa végre a feladatot ismét.
Megadhatja, milyen folyamatot hajtson végre a készülék, ha egyszerre túl sok lapot kell összetűzni.
<Teendő, ha túl sok a tűzendő lap>

#939

A képadat feldolgozása során fellépett hiba miatt a nyomtatás leállt.
Próbálja meg újra elvégezni a munkát.

#941

A feladat megszakadt, mivel nem adott meg papírtípust.
Adja meg a papírtípust, vagy konfigurálja a papírforrásba betöltött papír típusát, és végezze el újra a feladatot.

#995

A lefoglalt feladatok törlődtek.
Szükség esetén végezze el ismét a feladatot.
9CYU-0RL