<Bendrieji parametrai>

Nurodykite parametrus, kurie yra bendri siuntimo funkcijai.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas, pažymėtas žvaigždute (*)
Rodoma tik tada, jei jūsų aparatas turi fakso funkciją.

<Parankinių parametrų įregistravimas>/<Parankinių parametrų redagavimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galima priregistruoti dažnai naudojamus parametrus aparato mygtuke ir naudoti juos vėliau, kai skenuojama. Taip pat galima šiam mygtukui suteikti pavadinimą ir įvesti komentarą. Taip pat galima panaikinti ar pervadinti užregistruotus parametrus. Dažnai naudojamų parametrų derinių registravimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Parankinių parametrų įregistravimas>
Patvirtinkite parametrus
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
Pasirinkite vietą: Nuo <M1> iki <M18>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
<Komentarų rodymas>:
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Pavadin.>, <Komentaras>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
<Parankinių parametrų redagavimas>
Pasirinkite mygtuką: Nuo <M1> iki <M18>
Taip
Taip
Ne
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Komentarų rodymas>:
<Įjungt.>, <Išjungt.>
<Naikinti>, <Turinio tikrinimas>, <Pervadinimas>
<Nuoroda 2>:
<Skirt. formatų originalai>, kiekvienu režimu, <Nepriskirta>

<Parankinių parametrų patvirtinimo rodymas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar bus rodomas patvirtinimo ekranas, kai atkuriami „Parankin. parametr.“.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Parankinių parametrų patvirtinimo rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Numatytasis ekranas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite nurodyti ekraną, kuris bus rodomas paspaudus <Skenavimas ir siuntimas> ar  (Atkurti).
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Numatytasis ekranas>
<Standart.>, <Vieno paspaud.>, <Parankiniai parametrai>, <Adresų knyga>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Adresų knygos naudojimo ribojimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galima pasirinkti, ar paslėpti adresų knygą ir vieno paspaudimo mygtukus pagrindinių skenavimo funkcijų ekrane ir pan. ir ar apriboti galimybę naudotis adresų knyga.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Adresų knygos naudojimo ribojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Numatytųjų parametrų keitimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pakeisti funkcijos <Skenavimas ir siuntimas> parametrus, kurie užregistruoti kaip numatytieji.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Numatytųjų parametrų keitimas>
<Įregistravimas>, <Inicijuoti>
Taip
Taip
Ne
C
Parankiniai parametrai

<Parinkčių nuorodų įregistravimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite priregistruoti režimus prie ekrane <Skenavimas ir siuntimas> rodomų sparčiųjų klavišų. Ši funkcija naudinga, kai norite užregistruoti dažnai naudojamas funkcijas.Pagrindinių savybių ekrano tinkinimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Parinkčių nuorodų įregistravimas>
<Nuoroda 1>:
<2-pusis originalas>, kiekvienu režimu, <Nepriskirta>
Taip
Taip
Ne
C
Parankiniai parametrai
<Nuoroda 2>:
<Skirt. formatų originalai>, kiekvienu režimu, <Nepriskirta>

<Siunt. rezultato ataskaita>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Siuntimo ataskaita leidžia patikrinti, ar dokumentai buvo tinkamai išsiųsti nurodytiems adresatams. Galima nustatyti, kad aparatas automatiškai atspausdintų šią ataskaitą nusiuntus dokumentus arba įvykus siuntimo klaidai. Tai pat galite nurodyti parametrą, kurį nustačius pirmoji dokumento dalis spausdinama ataskaitoje; ši dalis primena apie dokumento turinį. TX ataskaita
Parametrą <Leisti spausdinti iš Nuostatos> galima nustatyti, kai pasirinkta reikšmė <Tik įvykus klaidai> arba <Išjungt.>. Nustačius parametro <Leisti spausdinti iš Nuostatos> reikšmę <Įjungt.>, dalyje <Parinktys> galima pasirinkti, ar spausdinti siuntimo ataskaitą po kiekvienos užduoties.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Siunt. rezultato ataskaita>
<Tik įvykus klaidai>, <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Tik įvykus klaidai>:
<Leisti spausdinti iš Nuostatos>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Ataskaita su išsiųstu atvaizdu>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Ataskaita su išsiųstu atvaizdu>: <Įjungt.>, <Išjungt.>  
Kai pasirinkta <Išjungt.>:
<Leisti spausdinti iš Nuostatos>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Ataskaita su išsiųstu atvaizdu>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai siunčiamas spalvotas dokumentas, funkcija <Ataskaita su išsiųstu atvaizdu> negali būti naudojama siekiant prisegti vaizdą, kuris konvertuotas į nespalvotą.
Šis parametras yra susijęs su parametru <Siunt. rezultato ataskaita> kiekvienos funkcijos dalyje <Parinktys>.

<Komunikacijų valdymo ataskaita>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite atspausdinti arba siųsti dokumentų siuntimo / gavimo žurnalus kaip ataskaitą. Galima nustatyti, kad aparatas spausdintų arba siųstų šią ataskaitą pasiekus nurodytą ryšių skaičių (nuo 100 iki 1 000) arba nurodytu laiku. Siuntimo / gavimo ataskaitas taip pat galima atskirai atspausdinti arba siųsti. Ryšių valdymo ataskaita
Kai ataskaita išsiunčiama kaip duomenys, ji siunčiama CSV failo formatu.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Komunikacijų valdymo ataskaita>
<Spausd./siunt. kiekv. nurod. perdav. sk.>: <Spausdinti>, <Siuntimas>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Perdavimų skaičius: nuo 100 iki 1000
<Spausd./siuntimas nurodytu laiku>: <Spausdinti>, <Siuntimas>, <Išjungt.>
Nurodykite spausdinimo laiką: 00:00 – 23:59
<Siunt./priėm. užd. spausdin. atskirai>: įjungt., išjungt.
<Adresatas>

<Siuntėjo terminalo ID>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar nurodyti siuntėjo informaciją siunčiamo dokumento viršuje, kai siunčiate faksogramą / internetinę faksogramą. Atspausdinama tokia informacija kaip fakso numeris, vardas ir aparato internetinės faksogramos adresas, todėl gavėjas gali patikrinti, kas atsiuntė dokumentą.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Siuntėjo terminalo ID>
<Spausdinti>, <Nespausdinti>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Spausdinimo vieta>: <Vid. atvaizdo sritis>, <Išor. atvaizdo sritis>
<Adresato aparato pavadinimo rodymas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Pažymėti numerį kaip>: <Faksas>, <TEL>
Laukeliuose <Aparato tel. nr. įregistravimas> ir <Aparato pavadinimo įregistravimas> užregistruota informacija atspausdinama kaip siuntėjo informacija. Fakso linijos parametrai
Kai vietoje įrenginio pavadinimo spausdinamas siuntėjo vardas, užregistruokite šį vardą dalyje <Siuntėjo vardo (TTI) įregistravimas> ir nurodykite jį laukelyje <Siuntėjo vardas (TTI)>. Faksogramų siuntimas
Modeliai su pasirenkama takso funkcija
Paslaugų aparato parametrai naudojami siunčiant nuotolines faksogramas.

<Neišsiųstų užduočių naikinimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar dokumentas bus automatiškai panaikinamas iš atminties, kai įvyksta siuntimo / įrašymo klaida. Pasirinkus reikšmę <Išjungt.> galima iš naujo išsiųsti / įrašyti dokumentus, kurių siuntimas / įrašymas nepavyko.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Neišsiųstų užduočių naikinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Jei nustatyta šio režimo reikšmė <Išjungt.>, bet kurios užduoties su persiuntimo klaida būsena bus įrašyta ekrano <Būkl. kontrolė> dalyje <Užduoties būklė>.

<Kartojimų skaičius>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite nustatyti, kiek kartų aparatas automatiškai siųs duomenis iš naujo, jei duomenų nepavyko išsiųsti, nes gavėjas atlieka kitas siuntimo ar gavimo užduotis arba jei įvyko klaida.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Kartojimų skaičius>
Nuo 0 iki 3 ir iki 5 kart.
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Siunčiant faksogramas šis parametras išjungiamas.

<Duomenų glaud. koeficient.>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite nustatyti spalvotai / pilkais pustoniais nuskenuotų duomenų suglaudinimo koeficientą.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Duomenų glaud. koeficient.>
<Aukštas koeficientas>, <Normalus>, <Žemas koeficientas>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Jei norite nustatyti kompaktišką arba atpažįstamą ir nuglotninamą PDF failo formatą arba jei norite pasirinkti kompaktišką XPS failo formatą, rekomenduojama nustatyti parametro <Duomenų glaud. koeficient.> reikšmę <Normalus> arba <Žemas koeficientas>. Nustačius reikšmę <Aukštas koeficientas>, gaunami vaizdai gali būti prastos kokybės, net jei pasirenkama parinktis <Kokybės pirmumas> dalyje <Failo generavimas> <Atvaizdo kokybės lygis nustačius Kompakt.>.
Siunčiant faksogramas šis parametras išjungiamas.

<YCbCr siunt. gamos reikšmė>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Jei siunčiate spalvotą arba pilkų pustonių dokumentą, galite nurodyti gama reikšmę, kuri bus naudojama konvertuojant nuskenuotus RGB vaizdo duomenis į YCbCr. Gali atkurti vaizdą su optimalia vaizdo kokybe pas gavėją nustatydami tinkamą gama reikšmę.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<YCbCr siunt. gamos reikšmė>
<Gama 1.0>, <Gama 1.4>, <Gama 1.8>, <Gama 2.2>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Šis parametras išjungiamas, kai naudojami šie failų formatai:
PDF; Kompakt.
XPS; Kompakt.
PDF; Atpž. ir ngltn.
Siunčiant faksogramas šis parametras išjungiamas.

<„WebDAV“ siunt. padal. segm. siuntim. naud.>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galima padalyti duomenis į atskiras dalis, kai siunčiama su WebDAV. Kodavimas atskirais kiekiais - tai funkcija, skirta siųsti nežinomo dydžio failą, padalinant jį atskirais žinomo dydžio kiekiais. Tai įgalina sutrumpinti siuntimo laiką, nes nereikia apskaičiuoti failo dydžio prieš jį išsiunčiant.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<„WebDAV“ siunt. padal. segm. siuntim. naud.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Gali būti neįmanoma siųsti failų, užkodavus juos atskirais kiekiais, priklausomai nuo tam tikrų sąlygų, galiojančių WebDAV serveriui ir tarpiniam serveriui.

<„WebDAV“ siuntim. TLS sertifikato patvirtinimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Kai siunčiate naudodami „WebDAV“, galite patikrinti, ar galioja TLS serverio sertifikatas. Galite patikrinti sertifikato galiojimą ir sertifikatų grandinės patikimumą, taip pat patvirtinti CN (bendrasis pavadinimas).
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<„WebDAV“ siuntim. TLS sertifikato patvirtinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<CN>: Įjungt., Išjungt.
Jei nepatvirtinate sertifikato, užmezgamas TLS ryšys, net kai sertifikatas negalioja.
Jei kilo su sertifikatu susijusių problemų, „WebDAV“ siuntimas nepavyks.

<FTPS siuntimo TLS sertifikato patvirtinimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Kai siunčiate naudodami FTPS, galite patikrinti, ar galioja TLS serverio sertifikatas. Galite patikrinti sertifikato galiojimą ir sertifikatų grandinės patikimumą, taip pat patvirtinti CN (bendrasis pavadinimas).
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<FTPS siuntimo TLS sertifikato patvirtinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<CN>: Įjungt., Išjungt.

<Naujų adresatų ribojimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Kai siunčiamos faksogramos ir nuskenuoti duomenys, pasiekiami adresatai gali būti nurodomi toliau išvardytais trimis būdais, kad vartotojai negalėtų nurodyti adresato įvesdami tekstą.
Adresų knygoje ir vieno paspaudimo mygtukuose užregistruoti adresatai
Dalyse <Parankiniai parametrai> ir <Siųsti sau> nurodyti adresatai
Adresatai, kurių galima ieškoti naudojant LDAP serverį
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Naujų adresatų ribojimas>
<Faksas>*1: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<El. paštas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<I-faksas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Failas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
*1 Rodoma tik tada, jei jūsų aparatas turi fakso funkciją.

<Visada pridėti aparato parašą siunčiant>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar visada pridėti aparato parašą prie siunčiamų PDF / XPS failų.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Visada pridėti aparato parašą siunčiant>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Failų formatų ribojimas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Jei nustatoma parametro <Failų formatų ribojimas> reikšmė <Įjungt.>, galima siųsti tik PDF / XPS failus.

<El. pašto siuntimo sau ribojimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite riboti adresatus, kurie gali būti nurodyti siunčiant el. laiškus prisijungusio vartotojo el. pašto adresu. Šis parametras leidžia užkirsti kelią informacijos nutekėjimui dėl siuntimo klaidingam adresatui.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<El. pašto siuntimo sau ribojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Šis parametras taikomas vartotojams, turintiems vaidmenį GeneralUser.

<Failų siuntimo į asmeninį aplanką apribojimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite riboti adresatus, kurie gali būti nurodyti įrašant į failų serveryje esantį prisijungusio vartotojo paskirtąjį aplanką. Šis parametras leidžia užkirsti kelią informacijos nutekėjimui dėl siuntimo klaidingam adresatui.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Failų siuntimo į asmeninį aplanką apribojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Šis parametras taikomas vartotojams, turintiems vaidmenį GeneralUser.

<Asmeninio aplanko nurodymo būdas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Asmeninis aplankas yra individualus aplankas, kurį gali naudoti vartotojas prisijungęs per asmeninio autentifikavimo valdymo sistemą. Bendrai naudojamus aplankus ir failų serverius galima nurodyti ir naudoti kaip asmeninį aplanką. Asmeninių aplankų konfigūravimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Asmeninio aplanko nurodymo būdas>
<Pradinis aplankas>, <Kiekvieno vartotojo įregistravimas>, <Prisijungimo serverio naudojimas>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Pradinis aplankas>:
<Nustatyti>, <Naudoti kiekv. vart. auten. inf.>
<Nustatyti>: <Protokolas> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Pagr. komp. pavadinimas>, <Aplanko kelias>
Kai pasirinkta <Prisijungimo serverio naudojimas>:
<Naudoti kiekv. vart. auten. inf.>
Asmeninis aplankas yra aplankas, esantis toliau išvardytuose ekranuose.
<Skenavimas ir siuntimas>
<Tinklas> dalyje <Skenavimas ir išsaugojimas>
<Tinklas> dalyje <Saugomų failų pasiekimas>

<Persiuntimo iš žurnalo apribojimas> *

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar norite neleisti vartotojams atkurti adresatų žurnalų ir ankščiau nurodytų skenavimo parametrų. Pasirinkus <Įjungt.> paslepiami mygtukai <Ankstesni parametr.>, esantys pagrindinių fakso funkcijų ir pagrindinių skenavimo funkcijų ekranuose.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Persiuntimo iš žurnalo apribojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Siunč. dokumento archyvavimas> *

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite įrašyti išsiųstos faksogramos kopiją į iš anksto nurodytą paskirties vietą (el. paštas arba failų serveris ir pan.). Išsiųsto dokumento kopijos įrašymas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Siunč. dokumento archyvavimas>
<Naudoti Siunčiamo dokumento archyvavimas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Atsarginės kop. vieta>: pasirinkite adresus, išsamią adresų informaciją, užregistruokite adresus
<Aplanko pavadinimas>: <Siuntėjo informacija>, <Data>, <Išjungt. (nekurti)>
<Failo formatas>: <TIFF>, <PDF>

<Pranešimo rodymas priėmus užduotį>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Galite pasirinkti, ar rodyti ekraną, kuriame raginama patikrinti ryšio būseną po dokumentų siuntimo / įrašymo naudojant funkcijas <Faksas> arba <Skenavimas ir siuntimas> (Ekranas <Pagrindinis>).
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Pranešimo rodymas priėmus užduotį>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Atšauktina užduotis paspaudus mygtuką Stop>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Pasirinkite norimą atšaukti siuntimo užduotį nuspaudę stabdymo mygtuką, kai apdorojama fakso funkcijos siuntimo užduotis arba skenavimo ir siuntimo funkcija. Galite pasirinkti <Naujausia priimta užduotis> arba <Užduotis siunčiama>.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Atšauktina užduotis paspaudus mygtuką Stop>
<Naujausia priimta užduotis>, <Užduotis siunčiama>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Jei pasirinkote <Užduotis siunčiama> ir aparatas siųsti naudoja kelias fakso linijas, paskutinė užduotis atšaukiama.

<Įspėjimo dėl adresat. par., atkurtų iš laiko juostos, rod.>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>
Pasirinkite, ar rodyti įspėjimą įtraukiant adresatą į siuntimo užduotį, kuri buvo iškviesta iš planavimo juostos.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Įspėjimo dėl adresat. par., atkurtų iš laiko juostos, rod.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
9CYW-0K6