Μέτρα επίλυσης για κάθε κωδικό σφάλματος

Αν η εκτύπωση ή η σάρωση δεν ολοκληρωθούν κανονικά ή αποτύχει η αποστολή ή η λήψη φαξ, εμφανίζεται ένας αριθμός που ξεκινά με το «#» (κωδικός σφάλματος) στην οθόνη λεπτομερειών για το ημερολόγιο εργασιών ή την αναφορά διαχείρισης επικοινωνιών (Εκτύπωση αναφορών και λιστών). Προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται για τον κωδικό σφάλματος.
Ορισμένοι κωδικοί σφαλμάτων ενδέχεται να μην εμφανίζονται, ανάλογα με τη συσκευή σας.

#001 έως #800

#801 έως #999

#001

Συνέβη εμπλοκή χαρτιού.
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί, ελέγξτε τα έγγραφα και τις ρυθμίσεις και επαναλάβετε τη σάρωση.

#003

Μια επικοινωνία που υπερβαίνει τον καθορισμένο χρόνο (64 λεπτά) προκαλεί σφάλμα.
Μειώστε την ανάλυση και δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή.
Βασικές λειτουργίες αποστολής φαξ
Κατά τη λήψη ενός εγγράφου, ζητήστε από τον αποστολέα να μειώσει την ανάλυση κατά τη σάρωση ή να διαχωρίσει το έγγραφο σε πολλά μέρη.

#005

Δεν υπήρξε απόκριση από τον παραλήπτη επί 35 δευτερόλεπτα.
Βεβαιωθείτε ότι το άλλο μέρος μπορεί να επικοινωνήσει και επαναλάβετε την αποστολή.
Η συσκευή του παραλήπτη είναι μοντέλο που δεν υποστηρίζει τη λειτουργία G3.
Ελέγξτε τη συσκευή του παραλήπτη.

#009

Τελείωσε το χαρτί.
Τοποθετήστε χαρτί.
Τοποθέτηση χαρτιού
Το συρτάρι χαρτιού δεν έχει εισαχθεί σωστά.
Εισαγάγετε το συρτάρι χαρτιού έως το τέρμα της διαδρομής του.
Βασική μέθοδος τοποθέτησης χαρτιού

#010

Τελείωσε το χαρτί.
Τοποθετήστε χαρτί.
Τοποθέτηση χαρτιού

#011

Το έγγραφο προς αποστολή δεν τοποθετήθηκε σωστά.
Τοποθετήστε το πρωτότυπο σωστά και επαναλάβετε την αποστολή από την αρχή της διαδικασίας.

#012

Αδυναμία αποστολής επειδή η συσκευή του παραλήπτη δεν έχει χαρτί.
Ειδοποιήστε τον παραλήπτη να τοποθετήσει χαρτί.

#018

Καμία απόκριση κατά την επανάκληση.
Βεβαιωθείτε ότι το άλλο μέρος μπορεί να επικοινωνήσει και καλέστε ξανά.
Αδυναμία αποστολής επειδή το άλλο μέρος πραγματοποιούσε κλήση, κ.λπ.
Βεβαιωθείτε ότι το άλλο μέρος μπορεί να επικοινωνήσει και επαναλάβετε την αποστολή.
Αδυναμία αποστολής επειδή οι ρυθμίσεις της συσκευής του άλλου μέρους δεν ταιριάζουν.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του άλλου μέρους και επαναλάβετε την αποστολή.

#019

Αδυναμία αποστολής φαξ από συσκευή πελάτη απομακρυσμένου φαξ επειδή η μνήμη της συσκευής διακομιστή απομακρυσμένου φαξ είναι πλήρης.
Δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή μόλις ολοκληρωθεί η άλλη αποστολή στη συσκευή διακομιστή απομακρυσμένου φαξ.
Διαγράψτε τα περιττά έγγραφα και τα έγγραφα σφαλμάτων από τη συσκευή διακομιστή απομακρυσμένου φαξ για να ελευθερώσετε χώρο.
Αδυναμία αποστολής του εγγράφου επειδή γέμισε η μνήμη της συσκευής.
Διαγράψτε όσα έγγραφα δεν χρειάζεστε και τα έγγραφα με σφάλματα για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη.
Αδυναμία αποθήκευσης της εικόνας στη μνήμη κατά την εκτέλεση αποστολής μέσω μνήμης.
Επαναλάβετε την αποστολή μέσω μνήμης.
Στείλτε το έγγραφο με άμεση αποστολή.
Προέκυψε πρόβλημα με την εικόνα που σαρώθηκε κατά την εκτέλεση της άμεσης αποστολής.
Επαναλάβετε την άμεση αποστολή.

#022

Αδυναμία εκτέλεσης προώθησης επειδή το περιεχόμενο του προορισμού ομάδας που καθορίστηκε ως προορισμός προώθησης διαγράφηκε ή περιλάμβανε μόνο μια θυρίδα.
Καθορίστε άλλο προορισμό και δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή.
Κατά την αποστολή προς έναν προορισμό αποθηκευμένο στο βιβλίο διευθύνσεων, η αποστολή δεν πραγματοποιήθηκε επειδή ο προορισμός διαγράφηκε από το βιβλίο διευθύνσεων ενώ η συσκευή βρισκόταν σε αναμονή για αποστολή.
Καθορίστε άλλο προορισμό και δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή.
Δεν επιτρέπεται αποστολή μέσω του προγράμματος οδήγησης φαξ.
Ορίστε το στοιχείο <Επιτρέπεται ΑΠ μέσω Προγρ. Οδήγησης Φαξ> σε <On> και επαναλάβετε την αποστολή. Περιορισμός των λειτουργιών αποστολής φαξ

#025

Κατά την αποστολή φαξ από συσκευή πελάτη απομακρυσμένου φαξ, καθορίστηκε μια γραμμή που δεν υπάρχει στη συσκευή διακομιστή απομακρυσμένου φαξ.
Ελέγξτε τον αριθμό των γραμμών στη συσκευή διακομιστή και επαναλάβετε την αποστολή, αφού αντιστοιχίσετε τις ρυθμίσεις μετάδοσης απομακρυσμένου φαξ της συσκευής πελάτη με τον αριθμό των γραμμών στη συσκευή διακομιστή.

#033

Η συσκευή του άλλου μέρους δεν υποστηρίζει την εμπιστευτική επικοινωνία ή τις υποδιευθύνσεις.
Πραγματοποιήστε αποστολή χωρίς εμπιστευτική επικοινωνία ή υποδιευθύνσεις.

#034

Δεν βρέθηκε η θέση αποθήκευσης εμπιστευτικών εγγράφων στη συσκευή του άλλου μέρους που καθορίστηκε για εμπιστευτική επικοινωνία.
Ελέγξτε τη θέση αποθήκευσης εμπιστευτικών εγγράφων στη συσκευή του άλλου μέρους και επαναλάβετε την αποστολή.
Ανεπαρκής μνήμη στη συσκευή του άλλου μέρους.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να ελευθερώσει χώρο.

#035

Η συσκευή του άλλου μέρους δεν υποστηρίζει τη λειτουργία προώθησης ή τις υποδιευθύνσεις.
Πραγματοποιήστε άμεση αποστολή προς το άλλο μέρος.

#037

Η αντιγραφή ή λήψη του εγγράφου δεν ήταν εφικτή, επειδή δεν υπήρχε επαρκής διαθέσιμη μνήμη.
Οργανώστε τα έγγραφα στη Θυρίδα ΛΨ στη Μνήμη για να έχετε περισσότερη διαθέσιμη μνήμη.
Εκτύπωση εγγράφων αποθηκευμένων στη Θυρίδα ΛΨ στη Μνήμη
Αν αντιγράφετε ένα έγγραφο με περισσότερες από 100 σελίδες με μία λειτουργία, διαχωρίστε το έγγραφο σε δύο ή περισσότερα μέρη και αντιγράψτε το.
Παραλήφθηκαν δεδομένα που περιέχουν περισσότερες από 1.000 σελίδες.
Η συσκευή διαγράφει τις σελίδες μετά την 999η σελίδα και εκτυπώνει ή αποθηκεύει τις υπόλοιπες 999 σελίδες. Ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει τη 1.000ή και τις επόμενες σελίδες ξανά.
Κατά την εκτέλεση της μεταχρονολογημένης αποστολής ή της αποστολής με επανάκληση, τα δεδομένα εικόνας του εγγράφου προς αποστολή δεν βρέθηκαν στη μνήμη.
Σαρώστε το πρωτότυπο ξανά και δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή.
Κατά τη νέα αποστολή επιλέξτε άμεση αποστολή.
Αδυναμία αποστολής σε πολλαπλούς προορισμούς επειδή η συσκευή δεν είχε επαρκή ελεύθερη μνήμη.
Διαγράψτε τα περιττά έγγραφα και τα έγγραφα σφαλμάτων για να ελευθερώσετε χώρο.
Χωρίστε το έγγραφο σε δύο ή περισσότερα τμήματα και κατόπιν δοκιμάστε να στείλετε ξανά το έγγραφο.
Μειώστε την ανάλυση και δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή.

#040

Αδυναμία αποστολής φαξ από συσκευή πελάτη απομακρυσμένου φαξ επειδή η μνήμη της συσκευής διακομιστή απομακρυσμένου φαξ δεν επαρκούσε.
Διαγράψτε τα περιττά έγγραφα και τα έγγραφα σφαλμάτων από τη συσκευή διακομιστή απομακρυσμένου φαξ για να ελευθερώσετε χώρο.
Χωρίστε το έγγραφο σε δύο ή περισσότερα τμήματα και κατόπιν δοκιμάστε να στείλετε ξανά το έγγραφο.
Μειώστε την ανάλυση και δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή.
Αδυναμία αποστολής του εγγράφου επειδή γέμισε η μνήμη της συσκευής.
Διαγράψτε όσα έγγραφα δεν χρειάζεστε και τα έγγραφα με σφάλματα για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη.
Χωρίστε τη λειτουργία αποστολής σε πολλαπλές ομάδες αντί να στείλετε το έγγραφο ταυτόχρονα σε όλους τους προορισμούς.
Μειώστε την ανάλυση και, στη συνέχεια, στείλτε ξανά το έγγραφο.

#054

Η διαδικασία αποστολής ακυρώθηκε επειδή ο αριθμός τηλεφώνου συσκευής και το όνομα μονάδας δεν είχαν καταχωριστεί.
Δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή αφού καταχωρίσετε τον αριθμό τηλεφώνου συσκευής και το όνομα μονάδας.
<Αποθήκευση Αρ. Τηλεφώνου Συσκευής>
<Αποθήκευση Ονόματος Συσκευής>

#080

Δεν έχει οριστεί υποδιεύθυνση στη συσκευή του άλλου μέρους.
Ελέγξτε την υποδιεύθυνση του άλλου μέρους και επαναλάβετε την αποστολή.

#081

Δεν έχει οριστεί συνθηματικό στη συσκευή του άλλου μέρους.
Ελέγξτε το συνθηματικό του άλλου μέρους και επαναλάβετε την αποστολή.

#082

Δεν έχει διαμορφωθεί η μετάδοση ανίχνευσης στη συσκευή του άλλου μέρους.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να διαμορφώσει τη μετάδοση ανίχνευσης και εκτελέστε τη λήψη ανίχνευσης ξανά.

#083

Η υποδιεύθυνση και το συνθηματικό της συσκευής δεν ταίριαζαν με εκείνα της συσκευής του άλλου μέρους κατά την εκτέλεση της λήψης ανίχνευσης.
Βεβαιωθείτε ότι η υποδιεύθυνση και το συνθηματικό της συσκευής ταιριάζουν με εκείνα της συσκευής του άλλου μέρους και δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή.

#084

Αδυναμία εκτέλεσης λήψης ανίχνευσης επειδή το συνθηματικό δεν υποστηρίζεται από τη συσκευή του άλλου μέρους.
Εκτελέστε τη λήψη ανίχνευσης χωρίς συνθηματικό.

#099

Η εργασία ακυρώθηκε πριν ολοκληρωθεί.
Εκτελέστε ξανά την εργασία.

#102

Η υποδιεύθυνση και το συνθηματικό δεν ταιριάζουν.
Ελέγξτε την υποδιεύθυνση και το συνθηματικό του άλλου μέρους και επαναλάβετε την αποστολή.
Δεν υπήρχε επαρκής μνήμη στη συσκευή του παραλήπτη.
Ζητήστε από τον παραλήπτη να ελευθερώσει χώρο στην μνήμη.

#107

Η αποστολή του εγγράφου δεν ήταν εφικτή, επειδή δεν υπάρχει επαρκής διαθέσιμη μνήμη.
Μειώστε την ανάλυση ή χωρίστε το έγγραφο σε δύο ή περισσότερα τμήματα και κατόπιν δοκιμάστε να στείλετε ξανά το έγγραφο.
Διαγράψτε όσα έγγραφα δεν χρειάζεστε για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη.
Αποθήκευση ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή (Λήψη στη μνήμη)
Εάν αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται συχνά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.

#401

Το μέσο μνήμης ή ο διακομιστής γέμισε, ή έγινε υπέρβαση του αριθμού αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν στον ριζικό κατάλογο (ο φάκελος ανώτερου επιπέδου στο μέσο μνήμης).
Διαγράψτε όσα αρχεία δεν χρειάζεστε από το μέσο μνήμης ή τον διακομιστή αρχείου ή δημιουργήστε έναν νέο φάκελο και μετακινήστε τα υπάρχοντα αρχεία σ' εκείνον για να δημιουργήσετε χώρο στον ριζικό κατάλογο.

#402

Η μεταφορά εικόνας απέτυχε κατά τη μεταφορά στο μέσο μνήμης, επειδή συμπεριλήφθηκε μη έγκυρος χαρακτήρας (π.χ. \) στο καθορισμένο όνομα αρχείου.
Διορθώστε το όνομα αρχείου.

#403

Αδυναμία αποθήκευσης αρχείου επειδή υπάρχει ήδη ένα αρχείο με ίδιο όνομα. Συνήθως η αυτόματη μετονομασία πραγματοποιείται για να προσαρτάτε έναν αριθμό από 1 έως 999 στο όνομα αρχείου όταν υπάρχει αρχείο με το ίδιο όνομα, αλλά το αρχείο δεν αποθηκεύτηκε επειδή υπήρχαν ήδη αρχεία με προσαρτημένους αριθμούς από 1 έως 999 σε αυτά.
Αλλάξτε το όνομα αρχείου και αποθηκεύστε ξανά το αρχείο.

#404

Η εγγραφή απέτυχε επειδή ο διακόπτης προστασίας από εγγραφή του μέσου μνήμης είχε ενεργοποιηθεί.
Απενεργοποιήστε τον διακόπτη προστασίας από εγγραφή του μέσου μνήμης.

#406

Η εγγραφή απέτυχε για μία από τις εξής πιθανές αιτίες:
Το μέσο μνήμης αφαιρέθηκε όταν γινόταν εγγραφή του αρχείου στο μέσο.
Το Προηγμένη Θυρίδα μιας άλλης συσκευής στο δίκτυο διαγράφηκε όταν γινόταν εγγραφή του αρχείου σε αυτό.
Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε το μέσο μνήμης ή ότι το Προηγμένη Θυρίδα μιας άλλης συσκευής στο δίκτυο είναι διαθέσιμο και διαβάστε ξανά το αρχείο.
Η μεταφορά της εικόνας απέτυχε κατά τη μεταφορά στο μέσο μνήμης, επειδή παρουσιάστηκε ακαθόριστο σφάλμα. (Το συνδεδεμένο μέσο μνήμης μπορεί να έχει διαμορφωθεί με μη υποστηριζόμενο σύστημα αρχείων.)
Ελέγξτε την κατάσταση του μέσου μνήμης και επιβεβαιώστε ότι έχει διαμορφωθεί με σύστημα αρχείων που υποστηρίζεται από τη συσκευή (FAT32/exFAT). Στη συνέχεια, δοκιμάστε να εκτελέσετε τη διαδικασία ξανά.
Το μέγεθος του αρχείου υπερέβη το ανώτατο όριο.
Μειώστε την ανάλυση ή τον αριθμό σελίδων και εκτελέστε τη λειτουργία ξανά.

#407

Το μήκος της πλήρους διαδρομής προς το καθορισμένο αρχείο (ή φάκελο) υπερβαίνει το μέγιστο υποστηριζόμενο μήκος.
Αλλάξτε το όνομα αρχείου έτσι ώστε το μήκος της πλήρους διαδρομής να περιλαμβάνει έως 256 χαρακτήρες ή αλλάξτε τον φάκελο προορισμού.

#409

Αδυναμία αποθήκευσης του αρχείου επειδή επετεύχθη ο μέγιστος αριθμός αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν στον προορισμό.
Αλλάξτε τον προορισμό για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

#410

Αδυναμία εκτέλεσης αποθήκευσης επειδή υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες σε αναμονή για αποθήκευση.
Επαναλάβετε την εργασία όταν ολοκληρωθούν οι άλλες εργασίες.

#411

Το αρχείο είναι ήδη κλειδωμένο από άλλες εργασίες.
Περιμένετε λίγο και εκτελέστε ξανά την εργασία.

#701

Ο Κωδικός Τμήματος δεν υπάρχει, ή έχει αλλάξει το PIN.
Αν χρησιμοποιείτε την Πιστοποίηση Χρήστη, εκχωρήστε Κωδικό Τμήματος στους χρήστες. Αν χρησιμοποιείτε την Πιστοποίηση Κωδικού Τμήματος, εισαγάγετε τον νέο Κωδικό Τμήματος και το PIN για να συνδεθείτε ξανά.
Η ρύθμιση λήψης στο <Αποδοχή Εργασιών Εκτυ- πωτή με Άγνωστο Κωδικό> ή το <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> έχει οριστεί σε <Off (απενεργοπ.)>.
Ορίστε τις επιλογές <Αποδοχή Εργασιών Εκτυ- πωτή με Άγνωστο Κωδικό> και <Αποδοχή Εργασιών Απομ. Σάρωσης με ΆγνωστοΚωδ> στη <Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων> σε <On>.
Διαμόρφωση της λειτουργίας διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων
Αδυναμία εκτέλεσης αποστολής επειδή απέτυχε η πιστοποίηση της συσκευής πελάτη απομακρυσμένου φαξ στη συσκευή διακομιστή απομακρυσμένου φαξ.
Αν έχει οριστεί Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων στη συσκευή διακομιστή απομακρυσμένου φαξ, συνδεθείτε στη συσκευή πελάτη απομακρυσμένου φαξ με τον Κωδικό Τμήματος και το PIN που ορίσατε στη συσκευή διακομιστή απομακρυσμένου φαξ.

#702

Δεν ήταν δυνατή η αποστολή επειδή η μνήμη ήταν πλήρης.
Περιμένετε λίγο. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή μόλις ολοκληρωθεί η άλλη αποστολή.

#703

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη μετατροπή της εικόνας.
Μειώστε την ανάλυση και, στη συνέχεια, στείλτε ξανά το έγγραφο.
Αδυναμία εγγραφής επειδή η περιοχή εικόνων της μνήμης είναι πλήρης.
Δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή μόλις ολοκληρωθεί η άλλη αποστολή.
Διαγράψτε τα περιττά αρχεία στη Θυρίδα Φαξ/I-Φαξ. Εάν το πρόβλημα παραμένει επανεκκινήστε τη συσκευή.
Ενεργοποίηση της συσκευής

#704

Συνέβη άγνωστο σφάλμα κατά την ανάκτηση πληροφοριών προορισμού από το βιβλίο διευθύνσεων.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις προορισμού. Εάν το πρόβλημα παραμένει επανεκκινήστε τη συσκευή.
Ενεργοποίηση της συσκευής

#705

Η αποστολή ακυρώθηκε επειδή το μέγεθος δεδομένων εικόνας υπερέβη τη μέγιστη τιμή που ορίστηκε στην ενότητα Ρυθμίσεις/Αποθήκευση.
Προσαρμόστε το μέγιστο μέγεθος δεδομένων για αποστολή. Επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση ή μειώστε τον αριθμό των εικόνων που στέλνονται ταυτόχρονα όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία I-φαξ για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα υπερβείτε το μέγιστο μέγεθος δεδομένων για αποστολή. Διαχωρίστε τα δεδομένα ανάλογα με τις προϋποθέσεις του άλλου μέρους.
<Μέγιστο Μέγεθος Δεδομένων για ΑΠ>

#706

Πραγματοποιούταν εισαγωγή/εξαγωγή βιβλίου διευθύνσεων από το Remote UI ή χρησιμοποιούταν άλλο στοιχείο αποστολής.
Δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή μόλις ολοκληρωθεί η άλλη εργασία.

#711

Η μνήμη είναι πλήρης. Θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποστολή αν διαγράψετε τα περιττά αρχεία από τη μνήμη.
Δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή αφού διαγράψετε τα περιττά αρχεία από τη μνήμη.

#712

Η μνήμη είναι πλήρης. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την εκτέλεση αφού διαγράψετε τα περιττά αρχεία από τη μνήμη.
Δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή αφού διαγράψετε τα περιττά αρχεία από τη μνήμη.

#713

Το έγγραφο στη Θυρίδα Φαξ/I-Φαξ διαγράφηκε πριν σταλεί το URL.
Δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή μετά την αποθήκευση του απαιτούμενου εγγράφου στη Θυρίδα Φαξ/I-Φαξ.

#715

Δεν βρέθηκε το πιστοποιητικό προς χρήση κατά την αποστολή ενός e-mail με προσαρτημένη ψηφιακή υπογραφή.
Όταν χρησιμοποιείτε υπογραφή συσκευής, ορίστε τη διεύθυνση e-mail της συσκευής (Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ) και, στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα πιστοποιητικό για υπογραφές συσκευής (Δημιουργία πιστοποιητικού υπογραφής συσκευής). Αν έχει ήδη δημιουργηθεί πιστοποιητικό για υπογραφές συσκευής δημιουργήστε το ξανά. Όταν χρησιμοποιείτε υπογραφή χρήστη, καταχωρίστε το πιστοποιητικό για υπογραφές χρήστη ξανά (Καταχώριση πιστοποιητικού υπογραφής χρήστη).
Ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε πιστοποιητικό που έχει λήξει ή έχει ανακληθεί. Επιπλέον, ελέγξτε αν η αλυσίδα πιστοποιητικών είναι έγκυρη.

#716

Δεν βρέθηκε το πιστοποιητικό δημόσιου κλειδιού προορισμού.
Καταχωρίστε το πιστοποιητικό δημόσιου κλειδιού πιστοποιητικού στη συσκευή.
Καταχώριση πιστοποιητικού S/MIME
Ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε πιστοποιητικό που έχει λήξει ή έχει ανακληθεί. Επιπλέον, ελέγξτε αν η αλυσίδα πιστοποιητικών είναι έγκυρη.

#749

Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας, επειδή εμφανίζεται ένα μήνυμα κλήσης τεχνικού.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά. Εάν και πάλι δεν είναι δυνατή η σωστή εκτέλεση της εργασίας, κλείστε τον κύριο διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Απενεργοποίηση της συσκευής
Ενεργοποίηση της συσκευής

#751

Ο διακομιστής δεν λειτουργεί ή το δίκτυο έχει αποσυνδεθεί (είτε η σύνδεση με τον προορισμό ήταν αδύνατη, είτε η σύνδεση διακόπηκε πριν ολοκληρωθεί η εργασία).
Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής λειτουργεί σωστά.
Ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.
Αν ο προορισμός χρησιμοποιεί την υπηρεσία IIS 6.0 με Windows Server 2003 και ο συνοπτικός έλεγχος ταυτότητας χρησιμοποιείται ως μέθοδος πιστοποίησης του διακομιστή WebDAV, ορίστε τη <Χρήση Αποστολής σε Τμήματα για ΑΠ WebDAV> σε <On> για αποστολή με WebDAV μέσω διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιεί επικοινωνία TLS.
<Χρήση Αποστολής σε Τμήματα για ΑΠ WebDAV>
Δεν έχει καθοριστεί η διεύθυνση IP.
Ελέγξτε τις <Ρυθμίσεις TCP/IP> στο πεδίο <Προτιμήσεις>.
<Ρυθμίσεις TCP/IP>
Αδυναμία αποστολής σε διακομιστή SMB (συμπεριλαμβανομένου του Προηγμένη Θυρίδα άλλης συσκευής της σειράς imageRUNNER ADVANCE που γνωστοποιήθηκε με το SMB) επειδή πραγματοποιείται αναζήτηση σε διακομιστή αρχείων μέσω Windows (SMB).
Αν προκύψει σφάλμα με μεταχρονολογημένη αποστολή, κλείστε την οθόνη <Αναζήτηση> και επαναλάβετε τη σάρωση και την αποστολή του εγγράφου.
Αν συμβεί σφάλμα κατά την προώθηση ενός εισερχόμενου αρχείου φαξ/I-φαξ σε διακομιστή SMB, σαρώστε ένα εκτυπωμένο αντίγραφο του εισερχόμενου αρχείου και στείλτε το στον προορισμό προώθησης.
Βασικές διαδικασίες σάρωσης πρωτοτύπων
Μπορείτε να αποφεύγετε τα σφάλματα χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο FTP για την αποστολή σε διακομιστές.

#752

Ο διακομιστής είναι εκτός λειτουργίας ή το δίκτυο έχει αποσυνδεθεί.
Ελέγξτε αν ο διακομιστής SMTP λειτουργεί σωστά.
Ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.
Η ρύθμιση του ονόματος διακομιστή SMTP για το e-mail/I-φαξ είναι λάθος ή η διεύθυνση e-mail ή το όνομα domain δεν έχει οριστεί.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ονόματος διακομιστή SMTP, διεύθυνσης e-mail και ονόματος τομέα στις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ

#753

Προέκυψε σφάλμα TCP/IP (σφάλμα Υποδοχής ή Επιλογής, κ.λπ.) κατά την αποστολή e-mail ή κατά την αποστολή φαξ από συσκευή πελάτη απομακρυσμένου φαξ.
Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου δικτύου και του συνδέσμου. Εάν το πρόβλημα παραμένει επανεκκινήστε τη συσκευή.
Ενεργοποίηση της συσκευής

#755

Αδυναμία αποστολής φαξ από συσκευή πελάτη απομακρυσμένου φαξ επειδή το TCP/IP δεν λειτουργεί σωστά.
Ελέγξτε τις <Ρυθμίσεις TCP/IP> στο πεδίο <Προτιμήσεις>.
<Ρυθμίσεις TCP/IP>
Δεν έχει καθοριστεί η διεύθυνση IP.
Ελέγξτε τις <Ρυθμίσεις TCP/IP> στο πεδίο <Προτιμήσεις>.
<Ρυθμίσεις TCP/IP>
Εάν επιλέξατε <Ενσύρματο + Ασύρματο LAN> στην <Επιλογή Ενσύρματου/Ασύρματου LAN>, ελέγξτε επίσης τις <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής> στις <Προτιμήσεις>.
<Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>
Όταν ενεργοποιήσατε τη συσκευή, δεν αντιστοιχήθηκε διεύθυνση IP στη συσκευή από τον διακομιστή DHCP ή την Αυτ. διεύθ. IP.
Ελέγξτε τις <Ρυθμίσεις TCP/IP> στο πεδίο <Προτιμήσεις>.
<Ρυθμίσεις TCP/IP>
Εάν επιλέξατε <Ενσύρματο + Ασύρματο LAN> στην <Επιλογή Ενσύρματου/Ασύρματου LAN>, ελέγξτε επίσης τις <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής> στις <Προτιμήσεις>.
<Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>

#759

Προέκυψε σφάλμα κατά την αποστολή του URL της Θυρίδας στην οποία αποθηκεύτηκε ένα αρχείο.
Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

#761

Κατά την αποστολή ενός αρχείου PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή, το αρχείο δεν εστάλη επειδή το πιστοποιητικό ή το ζεύγος κλειδιού που έχει οριστεί στη συσκευή έχει καταστραφεί, ή δεν μπορεί να προσπελαστεί.
Κατά την αποστολή ενός αρχείου PDF/XPS με υπογραφή χρήστη, ελέγξτε αν είναι κατεστραμμένο το πιστοποιητικό χρήστη. Εάν το πιστοποιητικό χρήστη είναι κατεστραμμένο, εγκαταστήστε το ξανά.
Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε απεσταλμένα αρχεία
Καταχώριση πιστοποιητικού υπογραφής χρήστη
Κατά την αποστολή ενός αρχείου PDF/XPS με υπογραφή συσκευής, ελέγξτε αν είναι κατεστραμμένο το πιστοποιητικό συσκευής. Εάν το πιστοποιητικό συσκευής είναι κατεστραμμένο, δημιουργήστε το ξανά.
Δημιουργία πιστοποιητικού υπογραφής συσκευής

#762

Αδυναμία αποστολής σε domain που δεν έχει καταχωριστεί ως επιτρεπόμενο domain επειδή το <Περιορισμός Domain Προορισμού> έχει οριστεί σε <On>.
Ορίστε την επιλογή <Περιορισμός Domain Προορισμού> σε <Off (απενεργοπ.)> ή καταχωρίστε τον τομέα ως επιτρεπόμενο τομέα και δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή.
Περιορισμός του τομέα του προορισμού αποστολής

#766

Το πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται κατά την αποστολή PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή έχει λήξει.
Ανανεώστε το πιστοποιητικό ή χρησιμοποιήστε ένα πιστοποιητικό που δεν έχει λήξει.
Αν το πιστοποιητικό δεν έχει λήξει, ρυθμίστε την ώρα της συσκευής σωστά.
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

#769

Ο αριθμός των δοκιμών που επιτρέπονται για τη λειτουργία αποστολής έφτασε το ανώτατο όριο.
Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε με αυτήν τη λειτουργία, αγοράστε το επίσημο προαιρετικό προϊόν.

#770

Αδυναμία εκτέλεσης αποστολής μέσω WebDAV επειδή η επικοινωνία TLS δεν υποστηριζόταν στην πλευρά του διακομιστή WebDAV ή του διακομιστή μεσολάβησης.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.
Ελέγξτε τον διακομιστή μεσολάβησης εάν πραγματοποιείτε αποστολή μέσω διακομιστή μεσολάβησης.
Αδυναμία εκτέλεσης αποστολής λόγω σφάλματος επικύρωσης κατά την επικύρωση του πιστοποιητικού διακομιστή TLS ενώ γινόταν αποστολή μέσω WebDAV επειδή το <Επιβεβαίωση Πιστοποιητ. TLS για ΑΠ WebDAV> είχε οριστεί σε <On>.
Ελέγξτε αν το πιστοποιητικό CA που χρησιμοποιείται για την υπογραφή του πιστοποιητικού του διακομιστή TLS στην πλευρά του διακομιστή WebDAV έχει καταχωριστεί στη συσκευή.
Ελέγξτε αν είναι σωστό το πιστοποιητικό του διακομιστή TLS στην πλευρά του διακομιστή WebDAV.
Ελέγξτε αν το πιστοποιητικό του διακομιστή TLS είναι αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό.
Αδυναμία ολοκλήρωσης της εργασίας λόγω σφάλματος επικύρωσης κατά την επικύρωση του πιστοποιητικού διακομιστή TLS ενώ γινόταν πρόσβαση σε άλλο διακομιστή επειδή το <Επιβεβ. Πιστοποιητ. TLS για Πρόσβαση Δικτύου> είχε οριστεί σε <On>.
Ελέγξτε αν το πιστοποιητικό CA που χρησιμοποιείται για την υπογραφή του πιστοποιητικού διακομιστή TLS του Προηγμένη Θυρίδα της άλλης συσκευής της σειράς imageRUNNER ADVANCE που γνωστοποιήθηκε ως διακομιστής WebDAV έχει καταχωριστεί στη συσκευή.
Ελέγξτε αν το πιστοποιητικό διακομιστή TLS του Προηγμένη Θυρίδα της άλλης συσκευής της σειράς imageRUNNER ADVANCE που γνωστοποιήθηκε ως διακομιστής WebDAV είναι σωστό.
Ελέγξτε αν το πιστοποιητικό του διακομιστή TLS είναι αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό.

#771

Η ρύθμιση της διεύθυνσης διακομιστή απομακρυσμένου φαξ δεν είναι σωστή.
Ελέγξτε την τιμή στο πεδίο <Ρυθμίσεις ΑΠ Απομακρυσμένου Φαξ>.
Ο διακομιστής απομακρυσμένου φαξ δεν λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής απομακρυσμένου φαξ λειτουργεί σωστά.
Το δίκτυο έχει αποσυνδεθεί.
Ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.
Αδυναμία σύνδεσης στον διακομιστή απομακρυσμένου φαξ επειδή δεν ήταν εφικτή η σύνδεση στον διακομιστή DNS.
Ελέγξτε τη ρύθμιση ονόματος του διακομιστή DNS.
Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
Ελέγξτε αν ο διακομιστής DNS λειτουργεί σωστά.

#772

Το δίκτυο έχει αποσυνδεθεί.
Ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.

#773

Έχουν επιλεγεί λειτουργίες PDF που δεν είναι διαθέσιμες όταν το <Format PDF to PDF/A> έχει οριστεί σε <On>.
Ακυρώστε την κρυπτογράφηση και τις ρυθμίσεις Ορατής Υπογραφής. Εναλλακτικά, ορίστε το <Format PDF to PDF/A> σε <Off>.
<Μορφοποίηση PDF σε PDF/A>

#801

Συνέβη ένα σφάλμα υπέρβασης μέγιστου χρόνου αναμονής (timeout) στην πλευρά του διακομιστή ταχυδρομείου κατά τη διάρκεια που η συσκευή επικοινωνούσε με τον διακομιστή SMTP για την αποστολή e-mail ή την αποστολή ή τη λήψη I-φαξ.
Ελέγξτε αν ο διακομιστής SMTP λειτουργεί σωστά.
Ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.
Προέκυψε σφάλμα από τον διακομιστή SMTP κατά τη σύνδεση με το SMTP. Η ρύθμιση διεύθυνσης είναι λανθασμένη. Προέκυψε σφάλμα λόγω προβλήματος στην πλευρά του διακομιστή κατά την αποστολή σε διακομιστή αρχείων.
Ελέγξτε αν το SMTP λειτουργεί κανονικά, την κατάσταση του δικτύου, τις ρυθμίσεις προορισμών και την κατάσταση και τις ρυθμίσεις του διακομιστή αρχείων.
Δεν έχει οριστεί το όνομα χρήστη και το συνθηματικό που απαιτούνται κατά την αποστολή e-mail.
Ελέγξτε τις <Πιστοποίηση SMTP (SMTP AUTH)> στο πεδίο <Πιστοποίηση/Κρυπτογράφ.>.
Ρύθμιση της πιστοποίησης SMTP
Πραγματοποιήσατε αποστολή προς έναν προορισμό που δεν έχει δικαιώματα εγγραφής.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις προορισμού.
Υπήρχε αρχείο με το ίδιο όνομα κατά την αποστολή σε διακομιστή αρχείων που δεν επιτρέπει την αντικατάσταση των αρχείων.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στον διακομιστή αρχείων, έτσι ώστε να επιτρέπεται η αντικατάσταση αρχείων. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του διακομιστή.
Αλλάξτε το όνομα αρχείου.
Το όνομα φακέλου ή το συνθηματικό που ορίστηκε κατά την αποστολή στον διακομιστή αρχείων ήταν λάθος.
Ελέγξτε το όνομα φακέλου ή το συνθηματικό.

#802

Το όνομα του διακομιστή SMTP που καθορίστηκε στο <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας> είναι λάθος.
Ελέγξτε το όνομα του διακομιστή SMTP που ορίσατε στις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Η διεύθυνση του διακομιστή DNS που ορίστηκε στο <Ρυθμίσεις DNS> είναι λάθος.
Ελέγξτε τη διεύθυνση του διακομιστή DNS που ορίστηκε στις ρυθμίσεις DNS.
Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
Η σύνδεση στον διακομιστή DNS απέτυχε.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DNS λειτουργεί σωστά.
Οι ρυθμίσεις για τον διακομιστή FTP που ορίστηκε ως προορισμός είναι λάθος.
Ελέγξτε τον διακομιστή FTP που ορίστηκε ως προορισμός.
Η σύνδεση στον διακομιστή FTP απέτυχε.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής FTP λειτουργεί σωστά.

#803

Η σύνδεση διακόπηκε από τον παραλήπτη για κάποιο λόγο, πριν σταλούν όλες οι σελίδες.
Εισάγετε ξανά την ομάδα προορισμών και κατόπιν δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή.

#804

Κατά την αποστολή σε διακομιστή αρχείων, οι φάκελοι δεν ταίριαζαν με την καθορισμένη διαδρομή.
Ελέγξτε τον προορισμό.
Δεν έχετε δικαιώματα πρόσβασης για τον φάκελο ή το αρχείο. Εναλλακτικά, ο φάκελος ή το αρχείο μπορεί να έχουν διαγραφεί από άλλη εργασία.
Να επιτρέπεται η πρόσβαση στον φάκελο στην πλευρά του διακομιστή. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του διακομιστή.

#805

Αδυναμία αποστολής στον διακομιστή SMB επειδή δεν υπήρχε επαρκής ελεύθερος χώρος στην πλευρά του διακομιστή.
Διαγράψτε τα περιττά έγγραφα και τα έγγραφα σφαλμάτων από τον διακομιστή για να ελευθερώσετε χώρο. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του διακομιστή.

#806

Το όνομα χρήστη ή το συνθηματικό που ορίστηκε κατά την αποστολή στον διακομιστή αρχείων ήταν λάθος.
Ελέγξτε το όνομα χρήστη ή το συνθηματικό.
Ο προορισμός που ορίστηκε κατά την αποστολή του e-mail/I-φαξ ήταν λάθος.
Ελέγξτε τον προορισμό e-mail/I-φαξ.

#807

Δεν έχετε δικαιώματα πρόσβασης για τον καθορισμένο κατάλογο.
Ορίστε τα δικαιώματα πρόσβασης για τον κατάλογο του διακομιστή ή πραγματοποιήστε αποστολή προς έναν κατάλογο για τον οποίο έχετε δικαιώματα πρόσβασης. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

#809

Κατά την αποστολή σε έναν διακομιστή SMB, υπάρχει ήδη ένα αρχείο με το ίδιο όνομα και δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση αρχείων.
Αλλάξτε το όνομα αρχείου και δοκιμάστε να επαναλάβετε την αποστολή.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στον διακομιστή SMB, έτσι ώστε να επιτρέπεται η αντικατάσταση αρχείων. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του διακομιστή.
Κατά την αποστολή σε έναν διακομιστή SMB, η απόκριση στην πλευρά του διακομιστή ήταν αργή προκαλώντας προσωρινή διακοπή στον χρόνο αναμονής της πλευράς της συσκευής πριν την αποστολή των δεδομένων ή την ολοκλήρωση της προώθησης.
Ορίστε μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου αναμονής στο <Όριο Χρόνου Αναμονής> στον πελάτη SMB.
Καθορισμός ρυθμίσεων SMB

#810

Συνέβη ένα σφάλμα σύνδεσης με τον διακομιστή POP κατά τη λήψη ενός I-φαξ.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή POP στις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Ελέγξτε αν ο διακομιστής POP λειτουργεί σωστά. Ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.
Προέκυψε σφάλμα από τον διακομιστή POP κατά τη σύνδεση με τον διακομιστή POP. Ή προέκυψε σφάλμα χρόνου αναμονής στην πλευρά του διακομιστή.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή POP στις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Ελέγξτε αν ο διακομιστής POP λειτουργεί σωστά. Ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.

#813

Προέκυψε σφάλμα πιστοποίησης του διακομιστή POP (σφάλμα λογαριασμού χρήστη ή σφάλμα συνθηματικού) κατά τη λήψη ενός I-φαξ.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή POP στις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ

#815

Δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον διακομιστή αρχείων, επειδή η συσκευή εκτυπώνει ένα έγγραφο που στέλνεται από τον συγκεκριμένο διακομιστή. Δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονων συνδέσεων.
Περιμένετε λίγα λεπτά προτού προσπαθήσετε να στείλετε ξανά τα δεδομένα. Εναλλακτικά, σταματήστε την λειτουργία του PServer.

#816

Αδυναμία εκτέλεσης της εκτύπωσης λόγω υπέρβασης του μέγιστου αριθμού των εκτυπώσεων που ορίστηκαν στη Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων.
Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο του Συστήματος.

#818

Η μορφή αρχείου των ληφθέντων δεδομένων δεν μπορεί να εκτυπωθεί.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να αλλάξει τη μορφή αρχείου και να επαναλάβει την αποστολή.

#819

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των δεδομένων που λήφθηκαν. Οι πληροφορίες MIME δεν είναι έγκυρες.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να επαναλάβει την αποστολή.

#820

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των δεδομένων που λήφθηκαν. Το BASE64 ή το uuencode δεν είναι έγκυρα.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να επαναλάβει την αποστολή.

#821

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των δεδομένων που λήφθηκαν. Προέκυψε σφάλμα ανάλυσης TIFF.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να επαναλάβει την αποστολή.

#822

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των δεδομένων που λήφθηκαν. Αδυναμία αποκωδικοποίησης της εικόνας.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να επαναλάβει την αποστολή.

#825

Ο Κωδικός Τμήματος και το PIN μιας εργασίας που εκτελείται ή μιας προγραμματισμένης εργασίας διαγράφηκαν ή άλλαξε το PIN.
Εκτελέστε ξανά την εργασία χρησιμοποιώντας τον νέο Κωδικό Τμήματος και το PIN.

#827

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των δεδομένων που λήφθηκαν. Συμπεριλήφθηκαν μη υποστηριζόμενες πληροφορίες MIME.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να ελέγξει τις ρυθμίσεις και να επαναλάβει την αποστολή.

#828

Λήφθηκαν δεδομένα HTML.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να αλλάξει σε μορφή διαφορετική από το HTML και επαναλάβετε την αποστολή.

#829

Παραλήφθηκαν δεδομένα που περιέχουν περισσότερες από 1.000 σελίδες.
Η συσκευή διαγράφει τις σελίδες μετά την 999η σελίδα και εκτυπώνει ή αποθηκεύει τις υπόλοιπες 999 σελίδες. Ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει τη 1.000ή και τις επόμενες σελίδες ξανά.

#830

Παραλήφθηκε ειδοποίηση για σφάλμα DSN επειδή η διεύθυνση I-φαξ ή οι δυνατότητες προορισμού ήταν λάθος.
Ελέγξτε την καθορισμένη διεύθυνση I-φαξ και τις δυνατότητες προορισμού.
Παραλήφθηκε ειδοποίηση για σφάλμα του DSN επειδή το μέγεθος του αρχείου που εστάλη υπερέβη το μέγεθος που επιτρέπει ο διακομιστής ταχυδρομείου.
Αλλάξτε τη ρύθμιση στο <Μέγιστο Μέγεθος Δεδομένων για ΑΠ> έτσι ώστε το μέγεθος του αρχείου προς αποστολή να μην υπερβαίνει το μέγεθος που επιτρέπει ο διακομιστής αλληλογραφίας.
<Μέγιστο Μέγεθος Δεδομένων για ΑΠ>
Ελέγξτε την κατάσταση του διακομιστή ηλ. ταχυδρομείου, του διακομιστή DNS και του δικτύου.

#831

Αδυναμία λήψης εγγράφου I-φαξ μέσω του SMTP λόγω της ρύθμισης Φίλτρου Λήψης στις Ρυθμίσεις Τείχους προστασίας.
Αλλάξτε τη ρύθμιση Φίλτρου Λήψης στις Ρυθμίσεις Τείχους προστασίας.
Καθορισμός διευθύνσεων IP στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας

#832

Αδυναμία αποστολής μηνύματος DSN επειδή οι ρυθμίσεις e-mail και δικτύου δεν καθορίστηκαν στο <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Ελέγξτε τις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>, τις <Ρυθμίσεις DNS> και τις <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP>.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
Καθορισμός μιας διεύθυνσης IP
Αδυναμία αποστολής μηνύματος DSN λόγω προβλήματος με τον διακομιστή ταχυδρομείου ή τον διακομιστή DNS.
Ελέγξτε την κατάσταση του διακομιστή ηλ. ταχυδρομείου και του διακομιστή DNS.

#833

Αδυναμία αποστολής μηνύματος MDN (Message Disposition Notification) επειδή δεν είχαν καθοριστεί οι ρυθμίσεις TCP/IP.
Ελέγξτε τις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>, τις <Ρυθμίσεις DNS> και τις <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP>.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
Καθορισμός μιας διεύθυνσης IP
Αδυναμία αποστολής μηνύματος MDN (Message Disposition Notification) λόγω προβλήματος με τον διακομιστή ταχυδρομείου ή τον διακομιστή DNS.
Ελέγξτε την κατάσταση του διακομιστή ηλ. ταχυδρομείου και του διακομιστή DNS.

#834

Παραλήφθηκε ειδοποίηση για σφάλμα MDN επειδή η διεύθυνση I-φαξ ή οι δυνατότητες προορισμού ήταν λάθος.
Ελέγξτε την καθορισμένη διεύθυνση I-φαξ και τις δυνατότητες προορισμού.
Παραλήφθηκε ειδοποίηση για σφάλμα MDN επειδή προέκυψε πρόβλημα στον διακομιστή ταχυδρομείου ή στο δίκτυο.
Ελέγξτε την κατάσταση του διακομιστή ταχυδρομείου και του δικτύου.
Παραλήφθηκε μια ειδοποίηση για σφάλμα MDN επειδή προέκυψε πρόβλημα π.χ. πλήρης μνήμη στο άλλο μέρος.
Ελέγξτε τις προϋποθέσεις και την κατάσταση του άλλου μέρους.

#835

Υπέρβαση του μέγιστου αριθμού γραμμών κειμένου που μπορούν να παραληφθούν με I-φαξ.
Ζητήστε από το άλλο μέρος να μειώσει τον αριθμό των γραμμών κειμένου στο σώμα του μηνύματος και να επαναλάβει την αποστολή.

#837

Παραλήφθηκε αίτημα σύνδεσης από έναν κεντρικό υπολογιστή η σύνδεση του οποίου περιορίζεται από τις ρυθμίσεις Φίλτρου Λήψης των Ρυθμίσεων Τείχους προστασίας.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Φίλτρου Λήψης στις Ρυθμίσεις Τείχους προστασίας. Αυτό μπορεί επίσης να συνιστά προσπάθεια παραβίασης ασφαλείας μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
Καθορισμός διευθύνσεων IP στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας

#838

Η άδεια που απαιτείται για χρήση της λειτουργίας αποστολής έληξε.
Αγοράστε μια άδεια για τη λειτουργία αποστολής.

#839

Το όνομα χρήστη ή το συνθηματικό που ορίστηκε στο <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας> είναι λάθος.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ονόματος χρήστη και συνθηματικού για την πιστοποίηση SMTP (SMTP AUTH) στις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ

#841

Δεν υπάρχει ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείται από κοινού με τον διακομιστή ταχυδρομείου για την αποστολή e-mail και I-φαξ.
Ορίστε τις επιλογές <Επιτρέπεται TLS (POP)> ή <Επιτρέπεται TLS (ΑΠ SMTP)> στις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας> σε <Off (απενεργοπ.)>.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Προσθέστε έναν κοινό αλγόριθμο κρυπτογράφησης στις ρυθμίσεις διακομιστή ταχυδρομείου.

#842

Ο διακομιστής ταχυδρομείου ζήτησε πιστοποίηση μέσω πιστοποιητικού πελάτη για την αποστολή e-mail και I-φαξ.
Ορίστε τις επιλογές <Επιτρέπεται TLS (POP)> ή <Επιτρέπεται TLS (ΑΠ SMTP)> στις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας> σε <Off (απενεργοπ.)>.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή ταχυδρομείου έτσι ώστε να μην ζητείται πιστοποιητικό πελάτη.
Αδυναμία εκτέλεσης αποστολής λόγω σφάλματος επικύρωσης κατά την επικύρωση του πιστοποιητικού διακομιστή TLS ενώ γινόταν αποστολή μέσω SMTP επειδή το <Επιβεβαίωση Πιστοποιητικού TLS για ΑΠ SMTP> έχει οριστεί σε <On>.
Χρησιμοποιήστε το Remote UI για να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό CA που χρησιμοποιείται για την υπογραφή του πιστοποιητικού του διακομιστή TLS στην πλευρά του διακομιστή SMTP έχει αποθηκευτεί στη συσκευή.
Ελέγξτε αν είναι σωστό το πιστοποιητικό του διακομιστή TLS στην πλευρά του διακομιστή SMTP.
Ελέγξτε αν το πιστοποιητικό του διακομιστή TLS είναι αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό.

#843

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της ώρας του διακομιστή KDC (Key Distribution Center) και της ρυθμισμένης ώρας της συσκευής.
Ρυθμίστε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στην επιλογή <Date/Time Settings>.
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα στον διακομιστή KDC (Key Distribution Center).

#844

Αποτυχία εκτέλεσης κρυπτογραφημένης επικοινωνίας TLS με τον διακομιστή POP κατά την αποστολή με POP πριν από το SMTP.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις κρυπτογραφημένης επικοινωνίας TLS στον διακομιστή POP.
Ορίστε το <Επιτρέπεται TLS (POP)> σε <Off (απενεργοπ.)> στο <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>. Αν το πρόβλημα παραμένει, ορίστε την <Πιστοποίηση POP πριν από ΑΠ> σε <Off (απενεργοπ.)> στις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας> και μεταβείτε σε μια ρύθμιση διαφορετική από το POP πριν από το SMTP.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Αδυναμία εκτέλεσης αποστολής λόγω σφάλματος επικύρωσης κατά την επικύρωση του πιστοποιητικού διακομιστή TLS ενώ υπήρχε επικοινωνία με τον διακομιστή POP επειδή το <Επιβεβαίωση Πιστοποιητικού TLS για ΛΨ POP> έχει οριστεί σε <On>.
Χρησιμοποιήστε το Remote UI για να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό CA που χρησιμοποιείται για την υπογραφή του πιστοποιητικού του διακομιστή TLS στην πλευρά του διακομιστή POP έχει αποθηκευτεί στη συσκευή.
Ελέγξτε αν είναι σωστό το πιστοποιητικό του διακομιστή TLS στην πλευρά του διακομιστή POP.
Ελέγξτε αν το πιστοποιητικό του διακομιστή TLS είναι αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό.

#845

Αποτυχία εκτέλεσης πιστοποίησης POP (POP AUTH) κατά την αποστολή με POP πριν από το SMTP.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στα <Διακομιστής POP>, <Όνομα Σύν- δεσης POP> και <Συνθηματικό POP> στις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις πιστοποίησης POP του διακομιστή POP.
Επιλέξτε <Στάνταρ> ή <APOP> στο <Μέθοδος Πιστοποίησης POP> στο <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>. Αν το πρόβλημα παραμένει, ορίστε την <Πιστοποίηση POP πριν από ΑΠ> σε <Off (απενεργοπ.)> στις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας> και αλλάξτε τις ρυθμίσεις επικοινωνίας σε κάτι διαφορετικό από το POP πριν από το SMTP.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ

#846

Αποτυχία εκτέλεσης πιστοποίησης POP (APOP) κατά την αποστολή με POP πριν από το SMTP.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στα <Διακομιστής POP>, <Όνομα Σύν- δεσης POP> και <Συνθηματικό POP> στις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις πιστοποίησης APOP του διακομιστή POP.
Επιλέξτε <Στάνταρ> ή <POP AUTH> στο <Μέθοδος Πιστοποίησης POP> στο <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας>. Αν το πρόβλημα παραμένει, ορίστε την <Πιστοποίηση POP πριν από ΑΠ> σε <Off (απενεργοπ.)> στις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας> και αλλάξτε τις ρυθμίσεις επικοινωνίας σε κάτι διαφορετικό από το POP πριν από το SMTP.
Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ

#847

Αδυναμία αποθήκευσης του εισερχόμενου αρχείου στη Θυρίδα Εμπιστευτικών Φαξ, επειδή γέμισε η μνήμη της Θυρίδας ή της Θυρίδας Φαξ/I-Φαξ.
Διαγράψτε όσα αρχεία δεν χρειάζεστε από τη Θυρίδα Εμπιστευτικών Φαξ ή από τη Θυρίδα ΛΨ στη Μνήμη.
Εκτύπωση εγγράφων αποθηκευμένων στη Θυρίδα ΛΨ στη Μνήμη
Διατήρηση της εμπιστευτικότητας των εισερχόμενων εγγράφων

#848

Προέκυψε σφάλμα κατά τον συνδυασμό ενός e-mail που διαχωρίστηκε και εστάλη.
Ενδέχεται να έχουν διαγραφεί τα τμηματικά δεδομένα. Εάν διαγραφούν τα τμηματικά δεδομένα, δεν μπορούν κατόπιν να συνδυαστούν για τη δημιουργία ενός πλήρους εγγράφου, ακόμη κι αν αργότερα παραληφθούν τα υπόλοιπα δεδομένα. Ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει ξανά τα δεδομένα.

#851

Η αποθήκευση της εργασίας εκτυπωτή δεν ήταν εφικτή, επειδή γέμισε η μνήμη.
Ελέγξτε τη διαθέσιμη μνήμη και εκτελέστε ξανά την εργασία.

#852

Ο διακόπτης λειτουργίας έκλεισε ενώ εκτελούνταν μια εργασία.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το φις συνδέονται με ασφάλεια και εκτελέστε ξανά την εργασία.

#853

Η μνήμη είναι πλήρης.
Μειώστε τον αριθμό των σελίδων ή βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των εργασιών σε αναμονή για επεξεργασία μειώθηκε και εκτελέστε ξανά την εργασία.

#856

Η εργασία που εκτελέστηκε ακυρώθηκε, επειδή γέμισε η μνήμη προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων.
Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

#857

Η εκτύπωση ακυρώθηκε λόγω της εργασίας που ακυρώθηκε κατά τη λήψη ή λόγω προσωρινής διακοπής.
Αν συνέβη προσωρινή διακοπή, ελέγξτε την κατάσταση του δικτύου.

#858

Τα δεδομένα δεν είναι έγκυρα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει το πρωτόκολλο εκτύπωσης, καθώς και τις ρυθμίσεις εκτύπωσης.

#859

Συνέβη ένα σφάλμα συμπίεσης των δεδομένων εικόνας.
Ελέγξτε το πρωτότυπο και τις ρυθμίσεις και κατόπιν δοκιμάστε να επαναλάβετε την σάρωση.

#860

Η ανάκτηση απέτυχε μετά την εμπλοκή χαρτιού ή συμπεριλήφθηκε μη συμβατή γλώσσα περιγραφής σελίδων ή ρυθμίσεις που δεν μπορούν να συνδυαστούν.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χαρτιού ή εργασίας.

#861

Συνέβη ένα σφάλμα κατά την επεξεργασία των δεδομένων εκτύπωσης ή των δεδομένων εικόνας.
Ελέγξτε το μέγεθος εικόνας και χαρτιού, καθώς και τις ρυθμίσεις καθορισμού χρώματος.

#862

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται, δεν υποστηρίζονται, δεν μπορούν να συνδυαστούν ή υπερβαίνουν τα όρια της συσκευής.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των εργασιών.

#863

Η εργασία ακυρώθηκε επειδή εκτελέστηκαν εργασίες αρχικοποίησης κατά την επεξεργασία των δεδομένων εκτύπωσης.
Εκτελέστε ξανά την εργασία.

#864

Εσφαλμένη αναγνώριση του εξωτερικού ελεγκτή ή προέκυψε σφάλμα κατά την προώθηση των δεδομένων εκτύπωσης.
Ελέγξτε τα δεδομένα ελεγκτή και εκτύπωσης.

#865

Οι λειτουργίες που απαιτούνται για την εκτύπωση είναι προς το παρόν περιορισμένες.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις συσκευής και εργασίας.

#866

Η εργασία ακυρώθηκε από τις ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλεια.
Αν εκτελείτε μια εργασία από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες χρήστη με τα κατάλληλα δικαιώματα.
Αν εκτελείτε μια εργασία από τον πίνακα ελέγχου, συνδεθείτε ως χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα.
Οι ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλεια είναι οι ακόλουθες.
Το <Περιορ.Εργ.από Απομακρ.Συσκ.Χωρίς Πιστοπ.Χρήστη> είναι <On>
Το <Απαγόρευση Πιστοπ. με Χρήση Κωδ. Τμήματος και PIN> είναι <On>
Το <Χρήση ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> είναι <On>
Το <Εκτύπ.από Προγρ.Οδήγησης χωρίς Πρόσθετο Προγρ.Οδήγ.Εκτυπωτή AMS> είναι <Περιορισμός>
Η λειτουργία εκτύπωσης περιορίζεται από τις ρυθμίσεις ρόλου χρήστη*
*Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του ρόλου χρήστη, δείτε την ενότητα ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Οδηγός Διαχειριστή.

#868

Η επικοινωνία με τον προορισμό απέτυχε κατά την αποστολή μέσω WebDAV και ζητήθηκε πρόσβαση μέσω διακομιστή μεσολάβησης (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 305: Χρήση Διακομιστή Μεσολάβησης).
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης.
Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης

#869

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι η πιστοποίηση απέτυχε (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 401: Unauthorized).
Ελέγξτε το όνομα χρήστη ή το συνθηματικό.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του διακομιστή WebDAV.

#870

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι η αίτηση απορρίφθηκε (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 403: Forbidden).
Περιμένετε λίγο και δοκιμάστε να στείλετε ξανά.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις προορισμού.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.

#871

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι δεν βρέθηκε ο καθορισμένος φάκελος (Σφάλμα HTTP 404: Not Found/409: Conflict/410: Gone).
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις προορισμού.

#872

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 405: Method Not Allowed).
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.

#873

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι η πιστοποίηση διακομιστή μεσολάβησης απέτυχε (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 407: Proxy Authentication Required).
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης.
Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης

#874

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι συνέβη προσωρινή διακοπή (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 408: Request Timeout).
Περιμένετε λίγο και δοκιμάστε να στείλετε ξανά.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.

#875

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι η μετάδοση πακέτου απορρίφθηκε (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 411: Length Required).
Ορίστε την επιλογή <Χρήση Αποστολής σε Τμήματα για ΑΠ WebDAV> σε <Off (απενεργοπ.)>.
<Χρήση Αποστολής σε Τμήματα για ΑΠ WebDAV>
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.

#876

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι το μέγεθος δεδομένων ήταν πολύ μεγάλο (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 413: Request Entity Too Large).
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.

#877

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι το URI (όνομα κεντρικού υπολογιστή και διαδρομή στον φάκελο) ήταν πολύ μεγάλο (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 414: Request-URI Too Long).
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.

#878

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι προέκυψε απροσδόκητη κατάσταση που εμποδίζει τη διεκπεραίωση της αίτησης στην πλευρά του διακομιστή (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 500: Internal Server Error).
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.

#879

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι ο διακομιστής δεν υποστηρίζει τις αναγκαίες λειτουργίες για τη διεκπεραίωση της αίτησης (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 501: Not Implemented).
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.
Κατά την αποστολή μέσω διακομιστή μεσολάβησης με επικοινωνία όχι-TLS, ορίστε τη <Χρήση Αποστολής σε Τμήματα για ΑΠ WebDAV> σε <Off (απενεργοπ.)>.
<Χρήση Αποστολής σε Τμήματα για ΑΠ WebDAV>

#880

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον διακομιστή μεσολάβησης που δήλωνε ότι η επικοινωνία με ανοδικό διακομιστή απέτυχε (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 502: Bad Gateway).
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης.

#881

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι ο χειρισμός των αιτήσεων δεν είναι εφικτός προς το παρόν (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 503: Service Unavailable).
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.

#882

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον διακομιστή μεσολάβησης που δήλωνε ότι η επικοινωνία με ανοδικό διακομιστή απέτυχε (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 504: Gateway Timeout).
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης.

#883

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι ο διακομιστής δεν υποστηρίζει τις αναγκαίες λειτουργίες για τη διεκπεραίωση της αίτησης (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 505: HTTP Version Not Supported).
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.

#884

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι ο χώρος στον δίσκο που απαιτείται για την αίτηση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί στην πλευρά του διακομιστή (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 507: Insufficient Storage).
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.

#885

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε απάντηση από τον διακομιστή για απροσδόκητο σφάλμα.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή WebDAV.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης.

#886

Κατά την αποστολή μέσω WebDAV, λήφθηκε μια απάντηση από τον προορισμό που δήλωνε ότι η αίτηση δεν ήταν έγκυρη (λήφθηκε Σφάλμα HTTP 400: Bad Request).
Κατά την αποστολή μέσω διακομιστή μεσολάβησης με επικοινωνία όχι-TLS, ορίστε τη <Χρήση Αποστολής σε Τμήματα για ΑΠ WebDAV> σε <Off (απενεργοπ.)>.
<Χρήση Αποστολής σε Τμήματα για ΑΠ WebDAV>

#889

Αδυναμία σάρωσης ή εκτύπωσης του πρωτοτύπου επειδή περιείχε ενσωματωμένες πληροφορίες περιορισμού εργασιών.
Ελέγξτε τις πληροφορίες περιορισμού εργασιών ή επικοινωνήστε με τον διαχειριστή.

#899

Η μετάδοση e-mail ή I-φαξ ολοκληρώθηκε κανονικά. Ωστόσο, το άλλο μέρος ενδέχεται να μην έχει λάβει τη μετάδοση επειδή αναμεταδίδεται από πολλαπλούς διακομιστές.
Ρωτήστε το άλλο μέρος αν έλαβε τη μετάδοση, αν χρειαστεί.
Το φαξ εστάλη κανονικά από τον πελάτη απομακρυσμένου φαξ. Ωστόσο, η λήψη μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί επειδή η μετάδοση αναμεταδόθηκε μέσω διακομιστή απομακρυσμένου φαξ.
Ελέγξτε αν το φαξ εστάλη στα αποτελέσματα αποστολής του διακομιστή απομακρυσμένου φαξ.
Ελέγξτε την κατάσταση του διακομιστή και του δικτύου.
Ζητήστε από τον παραλήπτη να ελέγξει αν έλαβε σωστά το έγγραφο.

#904

Οι προορισμοί που είναι αποθηκευμένοι στο <Αγαπημένες Ρυθμίσεις> δεν ενημερώνονται κατά την ανάκτηση του Βιβλίου Διευθύνσεων χρησιμοποιώντας αποστολή πληροφοριών συσκευής από μια συσκευή της σειράς iR/imagePRESS που συνδέεται στο δίκτυο.
Αποθηκεύστε τις <Αγαπημένες Ρυθμίσεις> ξανά από την οθόνη του πίνακα αφής της συσκευής.

#905

Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας επειδή προέκυψε σφάλμα δικτύου.
Ελέγξτε το μήκος της διαδρομής και τα δικαιώματα πρόσβασης του διακομιστή και αν το αρχείο ή ο φάκελος χρησιμοποιούνται.

#919

Ανιχνεύτηκε σφάλμα σύνταξης ή σφάλμα PostScript που υπερβαίνει τους περιορισμούς της συσκευής, κ.λπ.
Ορίστε το <Εκτύπωση Σφαλμάτων PS> (Ρυθμ./Αποθήκ.) σε <On>, υποβάλετε ξανά την εργασία, επιβεβαιώστε τα περιεχόμενα του σφάλματος PostScript και, στη συνέχεια, εκτελέστε την εργασία αφού διορθώσετε το σφάλμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ρύθμιση της συσκευής (Εκτυπωτής PS/PCL/UFR II))» μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας εγχειριδίων.

#923

Αδυναμία εκτύπωσης στη συγκεκριμένη πλευρά του καλύμματος ή στο σώμα.
Αλλάξτε σε τύπο χαρτιού που είναι συμβατός με την εκτύπωση διπλής όψης και εκτελέστε ξανά την εργασία.

#925

Προέκυψε σφάλμα αποστολής από το πρόγραμμα οδήγησης φαξ.
Καθορίστηκε μέγεθος εικόνας που δεν μπορεί να αποσταλεί. Ελέγξτε το μέγεθος της εικόνας.

#927

Προέκυψε σφάλμα αποστολής από το πρόγραμμα οδήγησης φαξ.
Τα δεδομένα που παρέλαβε η συσκευή από έναν υπολογιστή περιλαμβάνουν μια γραμματοσειρά χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας. Ελέγξτε τα ληφθέντα δεδομένα.

#928

Προέκυψε σφάλμα αποστολής από το πρόγραμμα οδήγησης φαξ.
Η μνήμη είναι πλήρης ή το μέγεθος δεδομένων υπερέβη το μέγεθος με δυνατότητα επεξεργασίας κάθε φορά. Διαγράψτε τα περιττά δεδομένα ή ελέγξτε το μέγεθος δεδομένων.

#929

Προέκυψε σφάλμα αποστολής από το πρόγραμμα οδήγησης φαξ.
Προέκυψε σφάλμα δικτύου ενώ η συσκευή λάμβανε δεδομένα από έναν υπολογιστή. Ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις δικτύου.

#934

Προέκυψε σφάλμα για μια εργασία εκτύπωσης και η εργασία διαγράφηκε επειδή παρήλθε το καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Διορθώστε το σφάλμα και εκτελέστε ξανά την εργασία.
Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα μέχρι τη διαγραφή ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή από το <Αυτ. Διαγραφή Εργασιών σε Αναστολή> (Ρυθμ./Αποθήκ.).
<Αυτ. Διαγραφή Εργασιών σε Αναστολή>

#939

Η εκτύπωση ακυρώθηκε λόγω σφάλματος που προέκυψε κατά την επεξεργασία των δεδομένων εικόνας.
Εκτελέστε ξανά την εργασία.

#941

Η εργασία ακυρώθηκε, επειδή δεν καθορίστηκε ο τύπος χαρτιού.
Καθορίστε τον τύπο χαρτιού ή διαμορφώστε τον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στην πηγή χαρτιού και εκτελέστε ξανά την εργασία.

#995

Οι προγραμματισμένες εργασίες επικοινωνίας διαγράφτηκαν.
Εκτελέστε ξανά την εργασία, όπως απαιτείται.
A132-0LC