<הגדרת יעד>

ציין את ההגדרות לרישום יעדים ופנקס הכתובות.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<רשימות כתובות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ניתן להדפיס רשימה של היעדים הרשומים ב'פנקס הכתובות' או לחצני נגיעה אחת (one-touch). ‏הדפסת רשימת הגדרות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רשימות כתובות>
<רשימת כתובות 1> עד <רשימת כתובות 10>,‏ <לחיץ מהיר>,‏ <רשימת כתובות למנהל>,‏ <הדפסת רשימה>
כן
כן
כן
לא
-
גם אם תגדיר אם האפשרות <ניהול מספרי גישה לפנקסי כתובות> כ-<מופעל>, כל היעדים יודפסו, כולל אלו השמורים עם מספרי גישה.

<רישום יעדים>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ניתן לרשום יעדים בפנקס הכתובות של המכשיר. רישום יעדים בפנקס הכתובות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רישום יעדים>
<רישום יעד חדש>,‏ <פרטים/עריכה>,‏ <מחיקה>,‏ <חיפוש לפי שם>
כן
כן
כן*1
C
Address Book
*1 ‏<שרת לחיפוש:>:‏ לא

<שינוי שם של רשימת כתובות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ניתן לשנות את השם של כל רשימת כתובות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שינוי שם של רשימת כתובות>
<רשימת כתובות 1>עד <רשימת כתובות 10>,‏ <שינוי שם>
כן
כן
כן
C
Address Book

<שינוי תצוגה ברירת מחדל של רשימת כתובות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ניתן לציין את רשימת הכתובות שתוצג בעת לחיצה על <פנקס כתובות> במסכי התכונות הבסיסיות של <פקס> או <סריקה ושליחה>.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שינוי תצוגה ברירת מחדל של רשימת כתובות>
<כל רשימות הכתובות>,‏ <כתובות אישיות>, שם של רשימת כתובות של קבוצת משתמשים, <רשימת כתובות 1> ל-<רשימת כתובות 10>,‏ <לחיץ מהיר>,‏ <רשימת כתובות למנהל>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<תיכנות לחיץ מהיר>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ניתן לרשום יעדים בלחצני ה-one-touch (נגיעה אחת) של המכשיר. רישום יעד בלחצן One-Touch (נגיעה אחת)
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תיכנות לחיץ מהיר>
<001> עד <200>,‏ <תיכנות/עריכה>,‏ <מחיקה>
כן
כן
כן
C
Address Book

<שינוי תצוגת ברירת מחדל של פנקס כתובות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
באפשרותך לציין את סוג פנקס הכתובות שיוצג כשלוחצים על <פנקס כתובות> במסך תכונות פקס בסיסיות או במסך תכונות סריקה ושליחה בסיסיות.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שינוי תצוגת ברירת מחדל של פנקס כתובות>
<‏‏מקומי>,‏ <שרת LDAP>,‏ <מרוחק>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information

<קוד PIN של פנקס כתובות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ניתן להגדיר PIN עבור פנקס הכתובות. הגבלת השימוש בפנקס הכתובות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<קוד PIN של פנקס כתובות>
‏<הגדרה>:‏
‏<קוד PIN>:‏ הזן את ה-PIN (7 ספרות לכל היותר)
<אישור>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<ניהול מספרי גישה לפנקסי כתובות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ניתן לבחור אם לאפשר למשתמשים להגדיר מספר גישה ליעד בעת רישום בפנקס כתובות. הגבלת השימוש בפנקס הכתובות
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<ניהול מספרי גישה לפנקסי כתובות>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<כלול סיסמה בעת יצוא של פנקס כתובות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
אם תגדיר אפשרות זו כ-<מופעל>, תוכל לבחור אם לכלול את הסיסמאות הרשומות עבור היעדים בעת יצוא פנקס הכתובות באמצעות ממשק המשתמש המרוחק.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<כלול סיסמה בעת יצוא של פנקס כתובות>
<מופעל>,‏ <כבוי>
לא
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ניתן לבחור אם לייצא את הסיסמאות הבאות:
הסיסמה עבור שידור כתובת משנה המוגדרת ביעדי פקס
סיסמת האימות המוגדרת עבור יעדי שרת קבצים

<רישום שרת LDAP>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
באפשרותך לציין את ההגדרות של שרת LDAP, כגון שם שרת וכתובת שרת, המשמש אותך כאשר אתה מחפש או רושם יעדים. רישום של שרת LDAP
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<רישום שרת LDAP>
<רישום>,‏ <פרטים/עריכה>,‏ <מחיקה>,‏ <הדפסת רשימה>
כן
כן
כן
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 ‏<מחיקה>,‏ <הדפסת רשימה>:‏ לא

<חיפוש אוטומטי בעת שימוש בשרת LDAP>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
אם תגדיר הגדרה זו כ-<מופעל>, תוכל להתחיל מיידית בחיפוש בעת גישה לשרת LDAP מלוח הבקרה של המכשיר.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<חיפוש אוטומטי בעת שימוש בשרת LDAP>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
חיפושים אוטומטיים מבוצעים רק בשרת ה-LDAP הרשום הראשון, המוצג בראש הרשימה הנפתחת של שרתי LDAP.

<אשר אישור TLS לגישה לשרת LDAP>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ניתן לבחור אם לאמת אישורי TLS בעת חיבור לשרת LDAP.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<אשר אישור TLS לגישה לשרת LDAP>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
כשהאפשרות <מופעל> נבחרת:
‏<CN>:‏ פועל, כבוי

<שינוי תנאי ברירת מחדל של חיפוש LDAP>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ניתן לרשום תנאי חיפוש שבהם נעשה שימוש לעיתים קרובות בתור הגדרות ברירת המחדל לחיפוש בשרת LDAP.
רישום תנאי החיפוש המוגדרים כברירת מחדל עבור כל שרת LDAP
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שינוי תנאי ברירת מחדל של חיפוש LDAP>
<רישום>,‏ <אתחל>
כן
כן
לא
C
Personal Setting Information

<תיכנות/עריכה של מאפיין חיפוש LDAP>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ניתן להוסיף פריטי חיפוש שישמשו בעת חיפוש בשרת LDAP.
תכונות חיפוש עבור LDAP
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<תיכנות/עריכה של מאפיין חיפוש LDAP>
‏<לא רשום 1>,‏ <לא רשום 2>:‏
<תיכנות/עריכה>,‏ <מחיקה>
כן
כן
כן
B
Settings/Registration Basic Information

<הגדרות לחיפוש לפי שם בעת שימוש בשרת LDAP>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ניתן לציין את התכונה שבה ייעשה שימוש בעת חיפוש יעדים לפי שם בשרת LDAP באמצעות "חיפוש לפי שם."
קביעת תצורה לאפשרות "חיפוש לפי שם" עבור חיפושי LDAP
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<הגדרות לחיפוש לפי שם בעת שימוש בשרת LDAP>
‏<סוג שם עבור מאפיין חיפוש>:‏
cn, commonname, fullName, DisplayName, sn, givenName, *מותאם
כן
לא
לא
C
Settings/Registration Basic Information
‏<סינון>:‏
מכיל, לא מכיל, שווה, שונה מ-, מתחיל ב, מסתיים ב-

<קבל פנקס כתובות מרוחק>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ציין את ההגדרות לקבלת פנקס כתובות מרוחק.

<פתיחת פנקס כתובות מרוחק>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ציין את ההגדרות להפיכת פנקס כתובות מרוחק לפנקס ציבורי.

<שימוש ברשימת כתובות אישיות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ניתן לבחור אם להשתמש בפנקס כתובות אישי של משתמש הנכנס למכשיר באמצעות ניהול אימות אישי.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש ברשימת כתובות אישיות>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information

<שימוש ברשימת כתובות של קבוצות משתמשים>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>
ניתן להגביל את השימוש ב-<User Group Address List>. עם זאת, כאשר מנהל ייגש למכשיר מממשק המשתמש המרוחק, הוא יוכל לרשום/לערוך את <User Group Address List> ללא תלות בהגדרה זו.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<שימוש ברשימת כתובות של קבוצות משתמשים>
<מופעל>,‏ ‎<מופעל (עיון בלבד)>‎,‏ <כבוי>
כן
לא
כן
C
Settings/Registration Basic Information
ניתן גם להגדיר ששם פנקס הכתובות של קבוצת משתמשים ישתנה כאשר שם קבוצת המשתמשים משתנה. היכנס לממשק המשתמש המרוחק בתור משתמש עם הרשאות מנהל, לחץ על [Settings/Registration]‏ [Set Destination]‏ [Personal Address List/User Group Address List Settings]‏ סמן את תיבת הסימון [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].
A138-0JU