<פתיחת פנקס כתובות מרוחק>

ציין את ההגדרות להפיכת פנקס כתובות מרוחק לפנקס ציבורי.
למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "פונקציית ייבוא כולל", ראה פונקציית ייבוא כולל.

<פתיחת פנקס כתובות>

 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרת יעד>‏  <פתיחת פנקס כתובות מרוחק>
ניתן לבחור האם לפתוח את פנקס הכתובות של מכשיר זה למכשיר אחר ברשת.
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) משתמש המרוחק
פונקציית ייבוא כולל
‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) באמצעות ממשק המשתמש המרוחק
<פתיחת פנקס כתובות>
<מופעל>,‏ <כבוי>
כן
כן
כן
C
Settings/Registration Basic Information
A138-0JX