רישום של שרת LDAP

בסביבות שבהן משתמשים בשרת LDAP, ניתן לחפש מספרי פקס וכתובות דואר אלקטרוני, שמוגדרים כיעדים מהמכשיר, ורשומים בספר הכתובות של המכשיר.
תוכל לרשום עד חמישה שרתי LDAP.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <הגדרת יעד>‏  <רישום שרת LDAP>.
3
רשום את שרת ה-LDAP.
1
לחץ על <רישום>.
2
הזן את המידע הנחוץ.
<שם שרת>
הזן שם עבור שרת LDAP.
<כתובת שרת>
הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של שרת ה-LDAP באמצעות תווים אלפאנומריים (לדוגמה: "ldap.example.com").
<כתובת שרת> ו-DNS
כדי למנוע שגיאות, הקפד על הדברים הבאים בעת ביצוע חיפוש יעד מהמכשיר לשרת ה-LDAP.
בעת הזנת כתובת ה-IP, בדוק אם שרת ה-DNS בשימוש תומך רק ב- forward lookup (חיפוש קדימה). אם שרת ה-DNS תומך רק ב- forward lookup (חיפוש קדימה)., לחץ על <אל תשתמש> או <שימוש> באפשרות <פרטי אימות> בשלב 4. אם תבחר ‎<שימוש (אימות אבטחה)>‎, ודא ששרת ה-DNS תומך ב-reverse lookup (חיפוש לאחור).
<מיקום לתחילת חיפוש>
ציין היכן להתחיל בחיפוש בעץ הספריות של שרת ה-LDAP.
עבור LDAP גרסה 3, תוכל לדלג על ההגדרות מכיוון שהמכשיר מאחזר באופן אוטומטי את הגדרות השרת. עבור LDAP גירסה 2, הקפד תמיד לציין את הנקודה.
הזנת התבנית של <מיקום לתחילת חיפוש>
בעת שימוש בשרת Windows, הזן את שם התחום של ה-Active Directory ביחידות של מחרוזות מופרדות בנקודה ".". הוסף "DC=" עבור כל יחידה והפרד אותן באמצעות פסיקים ",".
דוגמה: אם שם התחום הוא "john.example.com", הזן "DC=john,DC=example,DC=com".
בעת שימוש ב- Lotus Notes Domino, הזן את שם הזיהוי של צומת עץ הספריות (dn), כגון, "cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o=canon".
3
לחץ על <הבא>.
4
הזן את המידע הנחוץ.
<שימוש ב-TLS>
כדי לקדד את התקשורת עם שרת ה-LDAP באמצעות TLS, לחץ על <מופעל>.
<מספר יציאה>
הזן את מספר היציאה שמשמשת לתקשורת עם שרת ה-LDAP.
<זמן קצוב לחיפוש>
ציין את משך זמן החיפוש בשניות.
<מקס' כתובות לחיפוש>
ציין את כמות היעדים לחיפוש.
5
לחץ על <הבא>.
4
הגדר מידע אודות האימות.
ציין שיטות אימות בהתאם להגדרות שרת ה-LDAP.
ניתן לבדוק את החיבור על ידי לחיצה על <בדיקת החיבור> לאחר ציון ההגדרות.
אימות באמצעות פרטי כניסה
הזן את שם המשתמש ואת הסיסמה המשמשים כמידע לצורכי אימות.
ביצוע אימות באמצעות נתונים מקודדים
ניתן לבצע את האימות בדרך בטוחה יותר על ידי קידוד חילופי המידע. כאשר משתמשים במדיד זה, גירסת ה-LDAP והמידע אודות קוד התווים מוגדרים בתור ‎<גרסה 3 (UTF-8)>‎. יש לסנכרן את זמן המכשיר לזמן שרת ה-LDAP.
אימות בצורה אנונימית ללא שימוש בפרטי כניסה
A138-03C