تنظیم با استفاده از راهنمای تنظیم

وقتی دستگاه برای اولین بار روشن می‌شود (روشن کردن دستگاه)، تنظیمات اولیه دستگاه به طور خودکار آغاز می‌شود. می‌توانید تنظیمات اصلی لازم برای استفاده از دستگاه را انجام دهید. تنظیمات اصلی را بر اساس هر صفحه پیکربندی کنید، یا روی لینک کلیک کنید تا صفحات مربوطه را مشاهده کنید و اطلاعات بیشتری کسب کنید.
ممکن است نمایش تنظیمات صفحه‌نمایش کمی طول بکشد.
مرحله 1
مشخص کردن زبان و طرح صفحه کلید.
زبانی که می‌خواهید روی صفحه‌ها نمایش داده شود را انتخاب کنید. بسته به زبان، می‌توانید طرح صفحه کلید که برای وارد کردن حروف نمایش داده می‌شود را تغییر دهید.
مرحله 2
تنظیمات کاغذ را بررسی کنید.
بررسی کنید که کاغذ بارگذاری شده در منبع کاغذ به‌درستی مشخص شده باشد.
اگر به‌عنوان مدیر وارد سیستم نشده اید، تا مرحله 11 پیش بروید.
مرحله 3
ورود به سیستم به‌عنوان مدیر.
برای پیکربندی تنظیماتی که نیازمند امتیاز سرپرست هستند، با تأیید اعتبار وارد سیستم شوید.
می‌توانید از تنظیماتی که نیازمند امتیاز سرپرست است رد شوید و با فشار دادن <Skip> به مرحله بعد بروید. در چنین مواردی، تا مرحله 11 پیش بروید.
مرحله 4
تنظیمات تأیید اعتبار کاربر را مشخص کنید.
برای افزایش امنیت دستگاه، از دستگاه تحت سیستمی استفاده کنید که از تأیید اعتبار کاربر استفاده می‌کند.
این دستگاه به گونه‌ای تنظیم شده است که از تأیید اعتبار کاربر به‌عنوان سرویس ورود به سیستم استفاده کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به پیکربندی تنظیمات مدیریت تأیید اعتبار شخصی مراجعه کنید.
مرحله 5
تاریخ و زمان را تنظیم کنید.
تاریخ و زمان دستگاه را مشخص کنید.
مرحله 6
روش ارتباط شبکه را انتخاب کنید.
روش اتصال دستگاه به شبکه را مشخص کنید.
مرحله 7
آدرس IP را تنظیم کنید.
تنظیمات را برای اتصال به شبکه مشخص کنید.
مرحله 8
تنظیمات DNS را مشخص کنید.
آدرس سرور DNS، نام میزبان DNS، و نام دامنه DNS را مشخص کنید.
مرحله 9
تنظیمات Proxy را مشخص کنید.
تنظیمات لازم برای استفاده از Proxy را مشخص کنید.
مرحله 10
تنظیمات فاکس را مشخص کنید.
تنظیمات لازم برای استفاده از عملکرد فاکس را مشخص کنید.
اگر دستگاه شما عملکرد فاکس ندارد، به مرحله 11 بروید.
مرحله 11
تنظیم درجه‌بندی رنگ خودکار را انجام دهید.
درجه‌بندی رنگ را برای چاپ واضح تنظیم کنید.
بسته به دستگاه، روش‌ها متفاوت است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تنظیم درجه‌بندی رنگ خودکار، مراجعه کنید به تنظیم درجه‌بندی رنگ.
مرحله 12
چاپ گزارش.
می‌توانید لیست کاربران شبکه، لیست داده‌های کاربران فاکس، و لیست مقادیر تنظیم شده را چاپ کنید.
مرحله 13
"راهنمای تنظیم" را کامل کنید.
وقتی "راهنمای تنظیم" تمام شد، دستگاه را راه‌اندازی مجدد کنید تا تنظیمات مشخص شده اعمال گردد.
اگر از "راهنمای تنظیم" استفاده نمی‌کنید، <End Setup Guide> را در مرحله 1 فشار دهید.
برای مشخص کردن تنظیمات پیکربندی شده به‌طور مجزا در طول "راهنمای آماده‌سازی و نصب" در زمانی دیگر، می‌توانید (Settings/Register‎) را فشار دهید.

راه‌اندازی "راهنمای آماده‌سازی و نصب" در زمانی دیگر

در موارد زیر، نمی‌توان "راهنمای آماده‌سازی و نصب" را شروع کرد.
اگر تأیید اعتبار کاربر یا تأیید اعتبار شناسه بخش تنظیم شده باشد.
اگر تأیید اعتبار شناسه بخش تنظیم شده باشد.
اگر تأیید اعتبار با کارت انجام می‌شود.
 (Settings/Register)‏ <Management Settings>‏ <License/Other>‏ <Start Setup Guide>‏ <Start>
اگر "راهنمای تنظیم" را وقتی دیگر شروع کنید و به‌عنوان مدیر وارد سیستم شوید، مرحله 3 نمایش داده نمی‌شود. به مرحله 4 بروید.
A136-02E