Środki zaradcze w przypadku wyświetlenia każdego komunikatu

Jeżeli podczas drukowania wystąpi błąd lub w razie jakiegokolwiek problemu z połączeniem sieciowym lub ustawieniami, na wyświetlaczu urządzenia lub na ekranie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych komunikatów i rozwiązań problemów, patrz komunikaty poniżej.
23 PAMIĘĆ PEŁNA
27 ODRZUCENIE ZADANIA
33 PAMIĘĆ ROB. ZAPEŁN.
52 ODRZ. TRYBU OBRAZU
Nie można zweryfikować listy CRL.
D1 - buf. replot zapełn.
D1 - buf. wydr. podz. zapełn.
D1 - buf. wielobok. zapełn.
Błąd D0-nn (nn to dwa znaki alfanumeryczne)
FF PAM. CZCION. ZAPEŁN.
FM DL SIZE ERROR n (n to pojedynczy znak alfanumeryczny)
FM DL SCALE ERROR n (n to pojedynczy znak alfanumeryczny)
FM - PAM. CZCION. DL ZAPEŁN.
FM - BŁĄD DOST. DO PLIKU
FM SC WORK MEM. ERROR n (n to pojedynczy znak alfanumeryczny)
FM - BŁĄD WYRÓWNANIA
FM - BŁĄD AN. SKŁAD. CZCION.
FM - PAM. CZCION. ZAPEŁN.
FM - BŁĄD PAM. ROB.
Błąd IEEE 802.1X. Ust. popr.inf.uwierzyt.
Błąd IEEE 802.1X. Brak odpowiedzi od odbiorcy.
Błąd IEEE 802.1X. Nie można przean.cert.
Błąd IEEE 802.1X. Nieprawidłowy cert.
Błąd IEEE 802.1X. Wyg.cert.serw.uwierz.
Błąd IEEE 802.1X. Zmień hasło uwierzytelniania.
Błąd IEEE 802.1X. Sprawdź ustawienia uwierzytel.
Nie można usunąć domyślnego klucza, gdyż jest wykorzystywany przez TLS lub inne ustawienia. Sprawdź ustawienia.
Błąd TCP/IP
Sprawdź ustawienia TCP/IP.
Sprawdź ustawienia TCP/IP. (główna linia)
Sprawdź ustawienia TCP/IP. (podrz. linia)
Universal Print: Błąd komunikacji z serwerem
Universal Print: Błąd uwierzyteln. serwera
Universal Print: Wygasł certyfikat.
Universal Print: Błąd wewnętrzny
Universal Print: Drukarka niezarejestr.
Spr. kartę prz. sieci LAN podł. do USB.
XPS - błąd zakr. druk.
XPS - błąd danych obr.
XPS - pam. bufora zapełn.
XPS - błąd danych
XPS - błąd nieobsł. obr.
XPS - błąd czcionki
XPS - błąd danych str.
XPS - pamięć zapełn.
Nie można zagw. jak. Zalec wym. XXXX. Spr. nazwę poz. w Monitorze stanu. 
Nie można znaleźć punktu dostępu.
Nie można usunąć informacji uwierzytelniających, ponieważ wystąpił błąd.
Nie można ustawić informacji uwierzytelniających, ponieważ wystąpił błąd.
Pojawił się błąd. Skontaktuj się z menedżerem systemu.
Przygotuj nowy poj. na zużyty toner. (Wymiana nie jest jeszcze niezbędna).
Wymień pojemnik na zużyty toner.
Podcz. weryfikacji wystąpił błąd.
Ten CRL jest nieważny.
Ten CRL wygasł.
Nie można zarejestrować, ponieważ nie jest obsługiwany algorytm tego klucza.
Nie można ustawić tego klucza jako klucza domyślnego, ponieważ jest on uszkodzony lub nieprawidłowy.
Ten certyfikat został odwołany.
Ten certyfikat jest nieważny.
Ten certyfikat wygasł.
Odpowiedni format papieru, A4, nie jest dostępny.
Konflikt maski podsieci
Nie ustawiono domyślnego klucza.
Podł. kartę prz. sieci LAN, kt. nie moż. uż.
Nie można zweryfik. certyfikatu.
Nie można zmienić ustawień, ponieważ wybrany klucz jest aktualnie używany.
Sesja wygasła. Odczekaj chwilę, a następnie spróbuj ponownie wejść do bazy danych.
Bezpośr. poł. zakończ. z powodu błędu.
Nie można prawidłowo rozpoznać informacji na temat pozostałej ilości toneru. Być może włożono kas. firmy innej niż Canon lub kasetę o niepraw. nazwie pozycji.
Nie można zarejestrować ponieważ liczba zarejestrowanych użytkowników osiągnęła limit.
Włóż kasetę z tonerem do gniazda w odpowiednim kolorze.
Nie można rozpozn. kasety z ton. Wyjm. ją i włóż ponownie. Inacz. info.o pozos. tonerze nie zost. poprawnie wykryte.
Wprowadzony kod PIN jest niepoprawny.
Serwer uwierzyteln. nie działa. Skontaktuj się z menadżerem systemu.
Nie można znaleźć serwera uwierzyteln. Skontaktuj się z menedżerem systemu.
Anonimowy dost. do serw. uwierzyt. jest niedozw. Skontaktuj się z menedż. syst.
Inf. o koncie potrz. do zalog. do serw. uwierz. są niepraw. Sk. się z men. sys.
Wykryto konflikt adresu IP.
W sieci wykr. konflikt adresu IP. (główna linia)
W sieci wykr. konflikt adresu IP. (podrzędna linia)
Sprawdź połączenie z siecią.
Sprawdź poł. z siecią. (Linia główna)
Sprawdź poł. z siecią. (Linia podrzędna)
Nie można się zalogować ponieważ w wydziale zarządzania ID wystąpił błąd uwierzytelniania. Skonaktuj się z menadżerem systemu.
PDL - nieprawidł. dane DLG
PDL - błąd renderow. DLG
PDL - nieznany błąd DLG
PDL - pamięć DLG zapełn.
PDL - błąd alok. pam. DLG
PDL - oryg poz. GL nieznana
PDL - wynik współrz. GL
PDL - nieprawidł. dane GL
PDL - spraw. zakresu GL
PDL - pamięć GL zapełn.
PDL - błąd alok. pam. GL
PDL - błąd danych odn. IMG
PDL - błąd inicjaliz. IMG
PDL - błąd przetw. IMG
PDL - nieprawidł. dane IMG
PDL - pam. rob. IMG zapełn.
PDL nn błąd renderowania (gdzie „nn” jest nazwą modułu)
PDL - błąd PDF
PDL - błąd dekod. danych PDF
PDL - pamięć PDF zapełn.
PDL - błąd przetw. RIP
PDL - błąd XPS
PDL - błąd inicjaliz. XPS
PDL - błąd renderow. XPS
PDL - błąd kompr. obr.
PDL - limit czasu renderow.
PDL - błąd przesył. danych
PDL - błąd dostępu do rej.
Przygotuj kasetę z tonerem XXXX.
Hasło nie spełnia wymagań polityki haseł. Zmień hasło.
Włożono kas. z ton., która nie może być używ. w tym urządzeniu, więc drukowanie nie jest obecnie możliwe.
Timer settings for this device and the authentication server may not be synchronized. Contact the system manager.
Brak papieru
A159-0A2