<Wspólne>

W tej sekcji opisano ustawienia funkcji, takich jak Ustawienia podawania papieru, Ustawienia wydruku papieru i Ustawienia drukowania.
Niektóre ustawienia mogą być niedostępne, w zależności od konfiguracji wyposażenia opcjonalnego, dołączonego do urządzenia.
<Automatyczny wybór źródła papieru>
<Ustaw>  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Podajnika Papieru>
Można skonfigurować źródło papieru używane podczas drukowania, ustawiając opcję <Wybierz Papier> na <Automatycznie>. To ustawienie funkcjonuje również, gdy papier w obecnym źródle papieru wyczerpie się podczas drukowania. Automatyczny wybór odpowiedniego źródła papieru dla określonej funkcji
<Przełączanie metody podawania papieru>
<Ustaw> <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Podajnika Papieru>
W przypadku regularnego używania papieru z logo, np. papieru firmowego, podczas drukowania zarówno jednostronnego, jak i dwustronnego, można wybrać dla tej opcji ustawienie <Prioryt. Wydr. Str.>, aby drukować pierwszą stronę zawsze z przodu bez konieczności zmiany orientacji papieru. Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru
<Limit czasu wstrzymanego zadania>
<Ustaw>  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Podajnika Papieru>
Jeśli dla tego ustawienia wybrano wartość <Włącz> i dane zadanie jest wstrzymane z powodu na przykład braku papieru, urządzenie automatycznie drukuje następne zadanie po upływie określonego czasu.
<Oddzielanie Zadań Między Zadaniami>
<Ustaw>  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Ta opcja pozwala wstawić określony papier na początku każdego zadania, gdy drukowanych jest kilka zadań jednocześnie.
<Oddzielanie Zadań Między Kopiami>
<Ustaw>  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku Papieru>
Ta opcja pozwala wstawić określony papier co określoną liczbę zestawów kopii w celu rozdzielenia zestawów. Po jej włączeniu papier jest wstawiany w przypadku drukowania z ustawieniem Układanie (Kolejność stron).
<Priorytet Drukowania>
<Ustaw>  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Zadanie o większym poziomie priorytetu może być wykonywane po zakończeniu aktualnie wykonywanego zadania.
<Konwersja kol. chrom. dla wydr. dwukol.>
<Ustaw> <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Możesz wybrać określony kolor, który będzie używany podczas drukowania w trybie dwukolorowym (drukowanie w czerni i w wybranym kolorze). Tryb dwukolorowy może zostać ustawiony dla drukowania. To ustawienie jest odzwierciedlone w trybie dwukolorowym dla drukowania.
Wszystkie kolory chromatyczne: W przypadku określania koloru używanego dla wszystkich kolorów chromatycznych innych niż czerń w danych obrazu.
Tylko przybliżone kolory: W przypadku korzystania tylko z określonego koloru (lub przybliżonego koloru) i używania czerni dla wszystkich pozostałych kolorów chromatycznych w danych obrazu.
Przykład Zamienionych kolorów i ustawień
Gdy dla danych obrazu wybrano tryb dwukolorowy z następującymi kolorami, kolory są zamieniane w następujący sposób.
Kolory w danych obrazu oryginału: Czerwony, pomarańczowy, niebieski, czarny
Kolor czerwony określony dla trybu dwukolorowego
Dane obrazu
„Wszystkie kolory chromatyczne”
„Tylko przybliżone kolory”
Czerwony
Czerwony
Czerwony
Pomarańczowy
Czerwony
Czerwony
Niebieski
Czerwony
Czarny
Czarny
Czarny
Czarny
<Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań>
<Ustaw>  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>
Jeśli dla tego ustawienia wybrano wartość <Włącz> i dane zadanie jest wstrzymane z powodu na przykład zacięcia papieru, urządzenie automatycznie usuwa to zadanie po upływie określonego czasu.

A159-08Y