Podłączanie do przewodowej sieci LAN

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą routera i z wykorzystaniem przewodu sieci LAN.
Ruter i przewód LAN nie są dołączone do urządzenia; należy je zakupić samodzielnie.
Urządzenie obsługuje 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet.
Aby nawiązać połączenie w oparciu o 100BASE-TX/10BASE-T, użyj skrętki dwużyłowej kategorii 5. Zaleca się stosowanie ulepszonej skrętki dwużyłowej kategorii 5, jeżeli chcesz nawiązać połączenie w oparciu o 1000BASE-T.
Jeżeli urządzenia obsługujące 1000BASE-T, 100BASE-TX oraz 10BASE-T są wykorzystywane razem, konieczne jest zastosowanie urządzenia (np. koncentrator przełączający) obsługującego wszystkie rodzaje wykorzystywanej sieci Ethernet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
1
Podłącz urządzenie do routera za pomocą przewodu sieci LAN.
Wsuń złącze do portu, aby zatrzasnęło się w nim.
Podłączanie do przewodowej sieci LAN linii podrzędnej
W przypadku wybrania dla opcji <Sieć przewod. LAN + sieć przewod. LAN> ustawienia <Wybierz interfejs> należy podłączyć przewodową sieć LAN, z której będzie korzystać linia podrzędna. <Wybierz interfejs>
1
Do portu USB urządzenia (znajdującego się w tylnej części urządzenia po prawej stronie) podłącz adapter USB-LAN. Podzespoły oraz ich funkcje
Nie jest możliwe podłączenie kilku adapterów USB-LAN.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodnych kart sieciowych USB, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
A159-027