Προβλήματα με τα αποτελέσματα εκτύπωσης

Η εικόνα εκτυπώθηκε σε λάθος θέση ή λοξά.

Είναι οι οδηγοί χαρτιού ευθυγραμμισμένοι;

Αντιστοιχίστε τους οδηγούς χαρτιού με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στην προέλευση χαρτιού.

Εμφανίζονται λωρίδες/Η εκτύπωση δεν είναι ομοιόμορφη

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείται και αντικαταστήστε το με κατάλληλο χαρτί.
Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού

Έχετε καθαρίσει τη μονάδα στερέωσης;

Καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης.
<Καθαρισμός Κυλίνδρου Πίεσης για Στερέωση>

Τελειώνει η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα;

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που έχει απομείνει και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, όπως απαιτείται.
Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Μήπως πρέπει να αντικατασταθεί η κασέτα γραφίτη;

Ίσως να μην είναι καλή η κατάσταση των υλικών στο εσωτερικό της κασέτας γραφίτη. Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.
Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή [Humid Environment Mode]. Ο ορισμός της ρύθμισης [High Humidity] ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού
Ο ορισμός της ρύθμισης [High Humidity] μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια θολή εκτύπωση της εικόνας ή του κειμένου, αν χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον με χαμηλά επίπεδα υγρασίας.

Είναι σωστή η διόρθωση ασυμφωνίας χρωμάτων ή η διόρθωση απόχρωσης;

Εάν το αποτέλεσμα της ασυμφωνίας χρωμάτων ή οι λωρίδες χρώματος (γραμμές) είναι απαράδεκτα έντονες, εκτελέστε βαθμονόμηση.
Αυτόματη ρύθμιση της καταχώρησης χρωμάτων και της έντασης χρωμάτων

Μόνο το χρώμα της πίσω πλευράς της εκτυπωμένης εικόνας είναι πυκνό;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή <Σωστή Τοποθ.Πίσω Ακμής Με Χρήση Απλ.Χαρ.>. Ο ορισμός της ρύθμισης <On> ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
<Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Ο ορισμός σε <On> μειώνει την ταχύτητα εκτύπωσης.

Οι εικόνες δεν εκτυπώνονται στην προβλεπόμενη όψη του χαρτιού.

Είναι σωστός ο προσανατολισμός του τοποθετημένου χαρτιού;

Ελέγξτε τον προσανατολισμό και την πλευρά του χαρτιού που είναι στραμμένη προς τα επάνω. Σε περίπτωση λανθασμένου προσανατολισμού, τοποθετήστε ξανά το χαρτί.
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού

Οι εικόνες δεν εκτυπώνονται στο προβλεπόμενο μέγεθος.

Ταιριάζει το μέγεθος του πρωτοτύπου με το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί;

Αντικαταστήστε το τοποθετημένο χαρτί με χαρτί του επιθυμητού σας μεγέθους για εκτύπωση.
Αντιστοιχίστε το [Μέγεθος Εξόδου] στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή με το μέγεθος του χαρτιού που πρόκειται να εκτυπωθεί.

Ο προσανατολισμός δεν ταιριάζει και στις δύο πλευρές του χαρτιού όταν χρησιμοποιείται εκτύπωση δύο όψεων.

Είναι σωστές οι ρυθμίσεις για την εκτύπωση δύο όψεων;

Για να ελέγξετε στις ρυθμίσεις εκτύπωσης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
1
Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου στην οθόνη ρυθμίσεων εκτύπωσης της εφαρμογής.
2
Στην οθόνη [Basic Settings] του προγράμματος οδήγησης, ορίστε τη ρύθμιση [Orientation] στον ίδιο προσανατολισμό που ορίσατε στο βήμα 1.
3
Ενώ ελέγχετε την προεπισκόπηση εκτύπωσης, ορίστε [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
Το [Page Order] εμφανίζεται εάν το [Page Layout] έχει οριστεί σε [2 on 1] ή ανώτερο.

Εμφανίζονται λεκέδες στις εκτυπώσεις

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείται και αντικαταστήστε το με κατάλληλο χαρτί.
Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού

Εμφανίζονται λεκέδες στις εκτυπώσεις κατά τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλον με χαμηλή υγρασία;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή [Humid Environment Mode]. Εάν ορίσετε αυτό το στοιχείο στη θέση [Low Humidity 1], το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού
Εάν επιλέξετε [Low Humidity 1] και χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας, η πυκνότητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι φωτεινότερη ή ανομοιόμορφη.

Εμφανίζονται λεκέδες σε εκτυπώσεις ανάλογα με τον τύπο χαρτιού ή το περιβάλλον λειτουργίας;

Αλλάξτε τη ρύθμιση για την <Σωστή Τοποθ.Πίσω Ακμής Με Χρήση Απλ.Χαρ.>. Η ρύθμιση αυτού του στοιχείου σε <On> ίσως να επιλύσει το πρόβλημα.
<Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Εάν επιλέξετε <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα επιβραδυνθεί.

Εμφανίζονται λεκέδες και πιτσιλιές από γραφίτη

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείται και αντικαταστήστε το με κατάλληλο χαρτί.
Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με χαμηλή υγρασία;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή [Humid Environment Mode]. Ο ορισμός της ρύθμισης [Low Humidity 2] ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού

Εμφανίζονται μετεικάσματα στις κενές περιοχές

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείται και αντικαταστήστε το με κατάλληλο χαρτί.
Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού

Τελειώνει η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα;

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που έχει απομείνει και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, όπως απαιτείται.
Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Μήπως πρέπει να αντικατασταθεί η κασέτα γραφίτη;

Ίσως να μην είναι καλή η κατάσταση των υλικών στο εσωτερικό της κασέτας γραφίτη. Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.
Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Η θερμοκρασία σταθεροποίησης είναι η κατάλληλη;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή <Ρύθμιση Θερμοκρασίας Στερέωσης>. Ο ορισμός της ρύθμισης <Χαμηλή Τιμή> ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
<Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>

Οι εκτυπώσεις είναι αχνές ή εμφανίζονται λωρίδες

Τελειώνει η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα;

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που έχει απομείνει και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, όπως απαιτείται.
Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Μήπως πρέπει να αντικατασταθεί η κασέτα γραφίτη;

Ίσως να μην είναι καλή η κατάσταση των υλικών στο εσωτερικό της κασέτας γραφίτη. Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.
Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείται και αντικαταστήστε το με κατάλληλο χαρτί. Επίσης, καθορίστε σωστά τις ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού.
Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού
Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού

Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει μεγάλη ποσότητα σκόνης χαρτιού;

Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής [Reduce Image Defects Caused by Paper Dust]. Ο ορισμός της ρύθμισης [On] ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού
Ο ορισμός της ρύθμισης [On] ίσως να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

Εμφανίζονται λευκά στίγματα

Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει απορροφήσει υγρασία;

Αντικαταστήστε το με κατάλληλο χαρτί.
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείται και αντικαταστήστε το με κατάλληλο χαρτί.
Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού

Τελειώνει η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα;

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που έχει απομείνει και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, όπως απαιτείται.
Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Μήπως πρέπει να αντικατασταθεί η κασέτα γραφίτη;

Ίσως να μην είναι καλή η κατάσταση των υλικών στο εσωτερικό της κασέτας γραφίτη. Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.
Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με χαμηλή υγρασία;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή [Humid Environment Mode]. Ο ορισμός της ρύθμισης [Low Humidity 2] ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
<Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>

Όταν γίνεται εκτύπωση 2 όψεων, εμφανίζονται λευκά στίγματα;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή <Κατάσταση Αποτροπής Μοτίβου Σταγονιδίων>. Ο ορισμός της ρύθμισης <On> ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
<Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Ο ορισμός σε <On> μειώνει την ταχύτητα εκτύπωσης.

Εμφανίζονται μαύρα στίγματα

Έχετε καθαρίσει τη μονάδα στερέωσης;

Καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης.
<Καθαρισμός Κυλίνδρου Πίεσης για Στερέωση>

Η πίσω πλευρά του χαρτιού είναι μουτζουρωμένη

Έχετε τοποθετήσει χαρτί μικρότερο από το μέγεθος στα δεδομένα εκτύπωσης;

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού αντιστοιχεί στο μέγεθος στα δεδομένα εκτύπωσης.

Έχετε καθαρίσει τη μονάδα στερέωσης;

Καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης.
<Καθαρισμός Κυλίνδρου Πίεσης για Στερέωση>

Έχετε καθαρίσει τον κύλινδρο δευτερεύουσας μεταφοράς;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή <Αυτόμ. Καθαρ. Κυλίνδρου Δευτερ.Μεταφοράς>. Ο ορισμός της ρύθμισης <On> ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
<Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Ο ορισμός της ρύθμισης <On> ίσως να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

Οι γεμισμένες περιοχές δεν εκτυπώνονται καλά

Οι γεμισμένες περιοχές δεν εκτυπώνονται καλά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή <Κατ.Προσαρ.Γεμίσμ.Περιοχ.Εικ.για Απ.Χαρ.>. Ο ορισμός της ρύθμισης <On> ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
<Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Αλλάξτε τη ρύθμιση σε <On> μόνο όταν χρησιμοποιείτε χαρτί με γυαλιστερή επιφάνεια. Ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα με την εκτύπωση.

Χρησιμοποιείτε (βαρύ) χαρτί με γυαλιστερή επιφάνεια;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή <Κατ.Προσαρ.Γεμίσμ.Περιοχ.Εικ.για Β.Χαρτί>. Ο ορισμός της ρύθμισης <On> ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
<Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Αλλάξτε τη ρύθμιση <On> μόνο όταν χρησιμοποιείτε βαρύ χαρτί με γυαλιστερή επιφάνεια. Ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα με την εκτύπωση.

Εμφανίζονται στίγματα σαν σταγόνες νερού ή λωρίδες

Λερώνεται το χαρτί όταν γίνεται εκτύπωση και στις δύο όψεις;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή <Κατάσταση Αποτροπής Μοτίβου Σταγονιδίων>. Ο ορισμός της ρύθμισης <On> ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
<Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Ο ορισμός της ρύθμισης <On> ίσως να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.

Ο γραφίτης της εκτυπωμένης εικόνας ξεφλουδίζει

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείται και αντικαταστήστε το με κατάλληλο χαρτί.
Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού

Η θερμοκρασία σταθεροποίησης είναι η κατάλληλη;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή <Ρύθμιση Θερμοκρασίας Στερέωσης>. Ο ορισμός της ρύθμισης <Υψηλ. 1> ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
<Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Εάν δεν βελτιωθεί ικανοποιητικά η κατάσταση με τη ρύθμιση <Υψηλ. 1>, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση <Υψηλ. 2>. Ωστόσο, επιβραδύνεται η ταχύτητα εκτύπωσης.

Το χαρτί είναι τσαλακωμένο

Είναι σωστά τοποθετημένο το χαρτί;

Εάν το χαρτί υπερβαίνει τη γραμμή ορίου τοποθέτησης ή τον οδηγό ορίου τοποθέτησης ή αν έχει τοποθετηθεί λοξά, μπορεί να τσαλακωθεί.
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού

Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει απορροφήσει υγρασία;

Αντικαταστήστε το με κατάλληλο χαρτί.
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείται και αντικαταστήστε το με κατάλληλο χαρτί.
Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού

Το χαρτί τσαλακώνεται όταν γίνεται εκτύπωση σε λεπτό χαρτί;

Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής [Reduce Thin Paper Waviness]. Η επιλογή [On] μπορεί να βελτιώσει το πρόβλημα.
Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού
Εάν επιλέξετε το [On], οι εκτυπώσεις ενδέχεται να εξέρχονται αποχρωματισμένες.

Εμφανίζονται ζάρες, όταν γίνεται εκτύπωση σε λεπτό ή απλό χαρτί, σε περιβάλλον με υψηλά επίπεδα υγρασίας;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή [Reduce Thin/Plain Paper Wrinkles]. Ο ορισμός της ρύθμισης [On] ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
Ο ορισμός σε [On] μειώνει την ταχύτητα εκτύπωσης.
Ανάλογα με το περιβάλλον, το χαρτί που έχει τοποθετηθεί σε ένα συρτάρι χαρτιού μπορεί να απορροφήσει υγρασία και να εμφανιστούν ζάρες κατά την εκτύπωσή του. Σε αυτήν την περίπτωση, αν μειώσετε τον αριθμό των νέων φύλλων χαρτιού που θα τοποθετήσετε την επόμενη φορά ίσως να αποτρέψει την εμφάνιση ζαρών.

Αυτό συμβαίνει κατά την εκτύπωση σε φακέλους;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή [Reduce Envelope Wrinkles]. Ο ορισμός της ρύθμισης [On] ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού
Ο ορισμός της ρύθμισης [On] ίσως να έχει ως αποτέλεσμα να είναι αχνή η εκτυπωμένη εικόνα.

Το χαρτί καμπυλώνει

Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει απορροφήσει υγρασία;

Αντικαταστήστε το με κατάλληλο χαρτί.
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού
Όταν η τρέχουσα ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού είναι <Απλό 1>, αλλάξτε την σε <Απλό 2>.
Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού

Εμφανίζεται το πρόβλημα κατά την εκτύπωση σε ορισμένους τύπους χαρτιού, όπως σε απλό ή λεπτό χαρτί;

Ορίστε την <Κατάσταση 1> σε <On> στην περιοχή <Κατάσταση Αποτροπής Καμπύλωσης>.
<Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Εάν επιλέξετε <On>, η ποιότητα εκτύπωσης ίσως να υποβαθμιστεί.
Εάν η ρύθμιση της επιλογής <Κατάσταση 1> σε <On> δεν μειώσει την καμπύλωση, ορίστε την επιλογή <Κατάσταση 2> σε <On>. Εάν η ρύθμιση της επιλογής <Κατάσταση 1> και της επιλογής <Κατάσταση 2> σε <On> δεν μειώσει την καμπύλωση, ορίστε την επιλογή <Κατάσταση 1> και την επιλογή <Κατάσταση 2> σε <Off> και ορίστε την επιλογή <Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού> σε <Προτερ.Όψης Εκτ.>.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείται και αντικαταστήστε το με κατάλληλο χαρτί. Επίσης, καθορίστε σωστά τις ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού.
Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού
Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού
Γυρίστε ανάποδα το χαρτί (το εμπρός να πάει πίσω) για να αλλάξει η όψη εκτύπωσης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το χαρτί.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν, ανάλογα με τον τύπο του χαρτιού που χρησιμοποιείτε. Σε αυτήν την περίπτωση, επαναφέρετε την αρχική όψη εκτύπωσης.

Το χαρτί δεν τροφοδοτείται/Δύο ή περισσότερα φύλλα τροφοδοτούνται μαζί

Είναι σωστά τοποθετημένο το χαρτί;

Ξεφυλλίστε προσεκτικά τη στοίβα χαρτιού, έτσι ώστε τα φύλλα χαρτιού να μην κολλάνε μεταξύ τους.
Ελέγξτε εάν το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά.
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού
Ελέγξτε εάν ο αριθμός φύλλων του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί είναι κατάλληλος και εάν χρησιμοποιείται το κατάλληλο χαρτί.
Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού
Ενέργειες για την τοποθέτηση χαρτιού
Ελέγξτε εάν έχουν τοποθετηθεί μαζί διαφορετικά μεγέθη και τύποι χαρτιού.

Αυτό συμβαίνει όταν η τροφοδοσία χαρτιού γίνεται από τον δίσκο ΠΧ;

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην περιοχή [Adjust Paper Conveyance in Multi-Purpose Tray]. Ο ορισμός της ρύθμισης [On] ίσως να βελτιώσει την κατάσταση.
Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού
Ο ορισμός της ρύθμισης [On] ίσως να μειώσει την ταχύτητα εκτύπωσης.
A14L-09W