Μπροστινή πλευρά

 

Δίσκος εξόδου

Το εκτυπωμένο χαρτί εξάγεται στον δίσκο εξόδου.

Θύρα USB (για σύνδεση συσκευής USB)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη θύρα για να συνδέσετε μια συσκευή μνήμης USB ή ένα πληκτρολόγιο USB τρίτου κατασκευαστή. Συνδέοντας μια συσκευή μνήμης USB, έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε δεδομένα από τη συσκευή μνήμης.
Εισαγωγή συσκευής μνήμης USB
Εκτύπωση από συσκευή μνήμης USB (Εκτύπωση από μέσο μνήμης)

Στήριγμα χαρτιού

Ανοίξτε το στήριγμα χαρτιού για να αποτρέψετε τυχόν πτώση του χαρτιού από τον δίσκο εξόδου.

Λαβές ανύψωσης

Κρατήστε τη συσκευή από τις λαβές ανύψωσης κατά τη μεταφορά της. Επανατοποθέτηση της συσκευής

Διακόπτης λειτουργίας

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή. Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την, περιμένετε για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.

Εμπρός κάλυμμα

Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα κατά την αντικατάσταση των κασετών γραφίτη.
Διαδικασία αντικατάστασης της κασέτας γραφίτη

Συρτάρι χαρτιού

Τοποθετήστε τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά στο συρτάρι χαρτιού. Τοποθέτηση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων/Υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας

Τοποθετήστε το χαρτί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προσωρινά διαφορετικό τύπο χαρτιού από αυτό που είναι τοποθετημένο στο συρτάρι χαρτιού. Τοποθέτηση Χαρτιού στον Δίσκο Πολλαπλών Χρήσεων
Στο έντυπο Οδηγός Χρήστη, η «υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας», εάν δεν χρειάζεται να διαφοροποιηθεί από τον «δίσκο πολλαπλών χρήσεων», αναφέρεται συλλογικά ως «δίσκος πολλαπλών χρήσεων».

Οπές εξαερισμού

Εξαερώνεται ο αέρας από το εσωτερικό της συσκευής, έτσι ώστε η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής να διατηρείται χαμηλή. Λάβετε υπόψη σας ότι η τοποθέτηση αντικειμένων μπροστά από τις οπές εξαερισμού εμποδίζει τον εξαερισμό.

Πίνακας λειτουργίας

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από πλήκτρα, όπως το πλήκτρο, Αρχική, το πλήκτρο Διακοπής, μια οθόνη και τις ενδείξεις κατάστασης. Από τον πίνακα λειτουργίας μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις λειτουργίες και να καθορίσετε ρυθμίσεις.
Πίνακας λειτουργίας
Βασικές οθόνες
24YS-01L