Σύνδεση μέσω δρομολογητή ασύρματου LAN (Σύνδεση LAN)

Εάν ένας δρομολογητής ασύρματου LAN είναι συνδεδεμένος με το συνδεδεμένο με τη συσκευή δίκτυο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια επικοινωνία με μια φορητή συσκευή μέσω του δρομολογητή ασύρματου LAN με τον ίδιο τρόπο που θα συνδέατε έναν υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά με η σύνδεση μίας φορητής συσκευής στον δρομολογητή ασύρματου LAN, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών των συσκευών δικτύου σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή σας. Συνδέστε τη συσκευή σε έναν δρομολογητή μέσω ενσύρματου ή ασύρματου LAN. Ρύθμιση του περιβάλλοντος δικτύου
 
Για να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω διαδικασίες, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IPv4. Καθορισμός της Διεύθυνσης IPv4
Επιλέξτε <Σύνδεση LAN> και συνεχίστε με τη διαδικασία αν εμφανιστεί η οθόνη Άμεση σύνδεση αφού επιλέξετε <Πύλη για φορητές συσκ.> στην παρακάτω διαδικασία.
Για πληροφορίες σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα που είναι συμβατά με το Canon PRINT Business (Εκτύπωση Canon για επιχειρήσεις), τη λεπτομερή διαδικασία ρύθμισης, καθώς και τη διαδικασία λειτουργίας, ανατρέξτε στη Βοήθεια της εφαρμογής ή στον ιστότοπο της Canon (http://www.canon.com/gomp/).

Σύνδεση μέσω δρομολογητή ασύρματου LAN (Μοντέλο Οθόνης Αφής)

Σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο

1
Επιλέξτε <Πύλη για φορητές συσκ.> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Συνδεθείτε από τη φορητή συσκευή στη διεύθυνση IP που εμφανίζεται στην οθόνη.

Σύνδεση με χρήση Κωδικού QR

1
Επιλέξτε <Πύλη για φορητές συσκ.> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Κωδικός QR>.
3
Εκκινήστε το Canon PRINT Business (Εκτύπωση Canon για επιχειρήσεις) στη φορητή συσκευή. Χρήση της συσκευής μέσω εφαρμογών
4
Διαβάστε τον κώδικα QR που εμφανίζεται στην οθόνη χρησιμοποιώντας τη φορητή συσκευή.

Σύνδεση με χρήση του NFC (Android)

Πριν χρησιμοποιήσετε το NFC, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή <Χρήση NFC> έχει οριστεί σε <On>. <Χρήση NFC>
1
Εκκινήστε το Canon PRINT Business (Εκτύπωση Canon για επιχειρήσεις) στη φορητή συσκευή. Χρήση της συσκευής μέσω εφαρμογών
2
Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις NFC της φορητής συσκευής.
3
Μετακινήστε τη φορητή συσκευή κοντά στο σήμα NFC της συσκευής. Πίνακας λειτουργίας

Σύνδεση μέσω δρομολογητή ασύρματου LAN (Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD)

1
Επιλέξτε <Πύλη για φορ. συσκ.> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Εμφ ονομ/διευθ ΙΡ συσκ>.
3
Συνδεθείτε από τη φορητή συσκευή στη διεύθυνση IP που εμφανίζεται στην οθόνη.
24YS-03J