Sådan forhindres uautoriseret adgang

Dette afsnit beskriver sikkerhedsforanstaltningerne for, hvordan du forhindrer uautoriseret adgang fra det eksterne netværk. Alle brugere og administratorer bør læse det inden brug af denne maskine, andre printere og multifunktionsmaskiner tilsluttet til netværket. I de senere år kan en printer/multifunktionsmaskine tilsluttet til netværket tilbyde dig en række forskellige nyttige funktioner som f.eks. udskrivning fra en computer, betjening fra en computer ved hjælp af fjernadgangsfunktionen og afsendelse af scannede dokumenter via internettet. På den anden side er det vigtigt at indføre sikkerhedsforanstaltninger for at reducere sikkerhedsrisikoen for informationslækage, idet en printer/multifunktionsmaskine er blevet mere udsat for trusler, f.eks. uautoriseret adgang og tyveri, når den er tilsluttet til netværket. Dette afsnit forklarer nødvendige indstillinger, du skal foretage for at forhindre uautoriseret adgang, inden du bruger en printer/multifunktionsmaskine tilsluttet til netværket.
Sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang fra det eksterne netværk

Tildeling af en privat IP-adresse

En IP-adresse er en numerisk etiket, der tildeles til hver enkelt enhed, som er en del af et computernetværk. En "global IP-adresse" bruges til kommunikationen ved oprettelse af forbindelse til internettet, og en "privat IP-adresse" bruges til kommunikation inden for et lokalt netværk, f.eks. et LAN i virksomheden. Hvis en global IP-adresse tildeles, er din printer/multifunktionsmaskine åben for offentligheden, og der kan opnås adgang til den via internettet. Derfor stiger risikoen for informationslækage grundet uautoriseret adgang fra eksterne netværk. Men hvis der tildeles en privat IP-adresse, lukkes din printer/multifunktionsmaskine til et lokalt netværk, og kun brugere på dit lokale netværk kan få adgang til den, f.eks. via et LAN i virksomheden.
 
Global IP-adresse
Kan åbnes fra det eksterne netværk
Privat IP-adresse
Brugere i et lokalt netværk kan få adgang til den
Du tildeler en privat IP-adresse til din printer/multifunktionsmaskine. Sørg for at kontrollere, om den IP-adresse, der er tildelt til den printer/multifunktionsmaskine, du bruger, er en privat IP-adresse eller ej. En privat IP-adresse findes i et af følgende områder.
Områder for private IP-adresser
Fra 10.0.0.0 til 10.255.255.255
Fra 172.16.0.0 til 172.31.255.255
Fra 192.168.0.0 til 192.168.255.255
Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontrollerer IP-adressen, under Indstilling af IPv4-adresse.
Hvis en global IP-adresse tildeles til en printer/multifunktionsmaskine, kan du skabe et netværksmiljø og reducere risikoen for uautoriseret adgang ved at installere sikkerhedssoftware, f.eks. en firewall, der forhindrer adgang fra eksterne netværk. Hvis du vil tildele en global IP-adresse til og bruge en printer/multifunktionsmaskine, skal du kontakte din netværksadministrator.

Brug af en firewall til at begrænse transmission

En firewall er et system, der forhindrer uautoriseret adgang fra de eksterne netværk og beskytter et lokalt netværk mod angreb/indtrængen. Du kan bruge en firewall på dit netværksmiljø til at blokere adgang fra det eksterne netværk, som virker farligt, ved at begrænse kommunikation fra bestemte IP-adresser på det eksterne netværk. Funktionen, der er installeret på en Canon-printer/-multifunktionsmaskine, giver dig mulighed for at konfigurere IP-adressefiltret. Du kan finde oplysninger om konfiguration af et IP-adressefilter under Angivelse af IP-adresser for firewall-indstillinger.

Angivelse af TLS-krypteret kommunikation

Du kan finde flere oplysninger om TLS-krypteret kommunikation under Konfigurering af sikkerhedsindstillinger for netværk, og om de procedurer, der skal følges, under Konfigurering af nøgle og certifikat for TLS.

Angivelse af pinkode til administration af oplysninger gemt i multifunktionsmaskine

Hvis en skadelig tredjepart forsøger at få uautoriseret adgang til en printer/multifunktionsmaskine, vil indstilling af en pinkode for information gemt i maskinen reducere risikoen for informationslækage. Printere/multifunktionsmaskiner fra Canon gør dig stand til at beskytte de forskellige informationstyper ved hjælp af en pinkode.
Indstilling af pinkode for hver funktion
Indstilling af pinkode for brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Yderligere oplysninger kan findes under Indstilling af pinkode for Brugerinterface til fjernbetjening.
Indstilling af pinkode for systemadministratorindstillinger
Yderligere oplysninger kan findes under Indstilling af systemadministrator-id og pinkode.
 
Herover findes nogle eksempler på sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang. Yderligere oplysninger om de andre sikkerhedsforanstaltninger findes under Administration af maskinen. Tag de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for dit miljø for at forhindre uautoriseret adgang.
24Y5-009