Andre netværksindstillinger

Konfigurer følgende emner alt efter dit netværksmiljø.

Konfiguration af SNTP

SNTP (Simple Network Time Protocol) gør det muligt at justere systemuret ved hjælp af tidsserveren på netværket. Når du bruger SNTP, vil systemet kontrollere tidsserveren med specificerede intervaller, så tiden altid er nøjagtig. Tiden indstilles ud fra UTC (Coordinated Universal Time), så angiv tidszoneindstillingen, før du konfigurerer SNTP (Indstilling af dato og tid). SNTP-indstillingerne kan angives ved hjælp af Brugerinterface til fjernbetjening.
Maskinens SNTP understøtter både NTP- (version 3) og SNTP-servere (version 3 og 4).
For mere information om de grundlæggende handlinger, der skal udføres ved indstilling af maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, henvises til Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering] på portalsiden. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
3
Vælg [Netværksindstillinger]  [SNTP-indstillinger].
4
Klik på [Rediger].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug SNTP], og angiv de påkrævede indstillinger.
[Brug SNTP]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge SNTP til synkronisering. Hvis du ikke vil bruge SNTP, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
[NTP-servernavn]
Indtast IP-adressen for NTP- eller SNTP-adressen. Hvis DNS er tilgængelig på netværket, kan du i stedet indtaste et værtsnavn (eller FQDN) bestående af alfanumeriske tegn (f.eks. ntp.eksempel.com).
[Pollinginterval]
Angiv intervallet mellem én synkronisering og den næste.
6
Klik på [OK].
7
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Test af kommunikation med NTP-/SNTP-serveren
Du kan se kommunikationsstatus med den registrerede server ved at klikke på [Indstillinger/registrering]  [Netværksindstillinger]  [Kontrollér NTP-server] i [SNTP-indstillinger]. Hvis der er etableret en korrekt forbindelse, vises resultatet som vist herunder. Bemærk, at denne handling ikke justerer systemuret.

Overvågning af maskinen fra enhedsstyringssystemer

Du kan facilitere indsamling og administration af forskellige informationer om netværksforbundne enheder ved at implementere software til styring af enheder på netværket, som f.eks. iW Management Console*. Informationer, som f.eks. enhedsindstillinger og fejllogge hentes og distribueres via servercomputeren. Hvis maskinen er tilsluttet et sådant netværk, vil iW Management Console søge på netværket efter maskinen ved hjælp af protokoller som f.eks. SLP (Service Location Protocol) for at indsamle informationer fra maskinen, som f.eks. information om strømforsyningsstatus. SLP-indstillingerne kan angives via Brugerinterface til fjernbetjening. Dette afsnit beskriver også proceduren for at konfigurere indstillingerne for kommunikation mellem maskine og plugins for iW Management Console.
*Du kan få flere oplysninger om iW Management Console ved at kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler.
Sådan bruges iW Management Console-plug-ins
Du skal aktivere indstillingerne for den dedikerede port og SNMP-indstillingerne. For SNMP-indstillingerne skal du indstille [MIB-adgangstilladelse] til [Læs/skriv] for både SNMPv1 og SNMPv3.
<Brug dedikeret port>/<Indstillinger for dedikeret port>
Overvågning og styring af maskinen med SNMP
Handlinger i Brugerinterface til fjernbetjening
For mere information om de grundlæggende handlinger, der skal udføres ved indstilling af maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, henvises til Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening.

Konfiguration af SLP-kommunikation med software til styring af enheder

1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering] på portalsiden. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
3
Klik på [Netværksindstillinger].
4
Angiv SLP-indstillingerne.
Angivelse af registrering af multicast-enheder
Sådan får software til styring af enheder besked om, om maskinen er tændt eller slukket
5
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.

Konfiguration af indstillinger for kommunikation mellem maskinen og plug-ins

Du kan angive indstillingerne for at aktivere kommunikation mellem maskinen og iW Management Console-plug-ins. Ved at bruge plug-ins kan du administrere maskinens indstillinger fra iW Management Console.
<Menu>  <Præferencer>  <Netværk>  <Styring af enhedsindstill.>/<Styring af enhedsindstillinger Til/Fra>  <Til>  
24Y5-01F