Konfigurere tilkobling ved å velge en trådløs ruter

Du kan søke etter trådløse rutere (eller tilgangspunkt) som er tilgjengelige for tilkobling, og velge en fra skjermen på maskinen. Tast inn en WEP-nøkkel eller PSK for nettverksnøkkelen. Før du velger en trådløs ruter, må du kontrollere og skrive ned den nødvendige konfigurasjonsinformasjonen, inkludert SSID-en og nettverksnøkkelen (Kontrollere SSID-en og nettverksnøkkelen).
Sikkerhetsinnstillinger
Hvis den trådløse tilkoblingen konfigureres ved å velge en trådløs ruter, er WEP-godkjenningsmetoden angitt til <Åpent system> eller WPA/WPA2-krypteringsmetoden er angitt til <Auto> (AES-CCMP eller TKIP). Hvis du vil velge <Delt nøkkel> for WEP-godkjenning eller <AES-CCMP> for WPA/WPA2-kryptering, må du konfigurere tilkoblingen ved hjelp av <Angi manuelt>. Konfigurere tilkobling ved å angi detaljerte innstillinger
1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Preferanser>  <Nettverk>.
Hvis påloggingsskjermbildet vises, angir du riktig ID og PIN-kode. Logge på maskinen
3
Velg <Trådløst LAN-innstillinger>.
Hvis meldingen <Vil du aktivere det trådløse LAN-et?> vises, velger du <Ja>.
4
Les meldingen som vises, og velg <OK>.
5
Velg <SSID-innstillinger>.
6
Velg <Velg tilgangspunkt>.
Maskinen begynner å søke etter tilgjengelige trådløse rutere.
Hvis det vises en melding som sier at tilgangspunkt finnes ikke, se Tiltak for hver melding.
7
Velg en trådløs LAN-ruter.
Velg ruteren der SSID-en svarer til den du har skrevet ned og trykk på <Neste> ().
Vise informasjon om sikkerhetsinnstillingene på Modell med berøringspanel
Velg den trådløse LAN-ruteren, og velg <Detaljer>. Velg  for å gå tilbake til startskjermbildet.
Hvis den trådløse ruteren ikke blir funnet
Kontroller om maskinen er riktig installert og klar til å kobles til nettverket. Problemer med installasjon/innstillinger
8
Tast inn nettverksnøkkelen som du skrev ned.
Skriv inn nettverksnøkkelen og velg <Bruk>.
Informasjon om hvordan du legger inn tekst, se Skrive inn tekst.
9
Velg <Ja>.
Hvis en feilmelding vises under oppsettet
Velg <Lukk>, kontroller om nettverksnøkkelen er korrekt og gå tilbake til trinn 5.
10
Vent til meldingen <Tilkoblet.> vises.
11
Velg <Lukk>.
Vent i flere minutter til IP-adressen og annet er stilt inn automatisk.
Signalstyrke
Hvis flere trådløse rutere er tilgjengelige for tilkobling, kobler maskinen seg til enheten med det sterkeste signalet. Signalstyrken måles med RSSI (Received Signal Strength Indication – indikasjon på mottatt signalstyrke).
Du kan angi IP-adressen manuelt. Angi IP-adresse
Når maskinen er koblet til et kablet LAN, vises WiFi-ikonet på Hjem-skjermen eller skjermbildet for grunnleggende funksjoner, for hver funksjon. Grunnleggende skjermbilder
Redusere strømforbruket
Du kan stille maskinen inn til å gå i <Strømsparingsmodus> basert på signaler som sendes ut fra den trådløse ruteren. <Strømsparingsmodus>
Hvis IP-adressen for maskinen er endret
I et DHCP-miljø kan IP-adressen for maskinen endres automatisk. Hvis dette skjer, opprettholdes tilkoblingen så lenge maskinen og datamaskinen er på samme delnett.
2585-00R