Wysyłanie faksu z komputera

W tym miejscu wyjaśniona została podstawowa procedura transmisji faksów z komputera z użyciem dokumentów stworzonych w aplikacji.
UWAGA
Gdy używane jest urządzenie połączone za pomocą portu WSD, należy włączyć w urządzeniu opcję [Użyj WSD].

Wymogi

Ustawianie informacji o urządzeniu
Jeśli niemożliwe jest pobranie danych urządzenia, należy ręcznie wprowadzić opcje zainstalowane w urządzeniu.

Procedura

1.
Otwórz dokument w aplikacji → wyświetl ekran wydruku.
2.
Wybierz używaną drukarkę → kliknij [Preferencje].
W zależności od aplikacji [Preferencje] może mieć nazwę „Właściwości drukarki” lub „Właściwości”.
Jeśli nie jest konieczne szczegółowe ustawienie faksu, kliknij [Drukuj] lub [OK] i przejdź do kroku 5.
3.
Ustaw wymagane elementy na ekranie ustawień drukowania dla sterownika → kliknij [OK].
Jeśli jest to konieczne, przełącz karty i konfiguruj inne ustawienia.
Karta [Wybierz miejsce docelowe] > [Zapisz informacje o wysłanym faksie i obraz], [Strona tytułowa] i [Ustawienia szczegółowe] mogą także zostać ustawione podczas wysyłania faksu w kroku 5.
Aby zdobyć więcej szczegółowych informacji na temat metod ustawiania głównych funkcji, kliknij przycisk „Wyświetl szczegóły”.
[+][-]
4.
Kliknij [Drukuj] lub [OK] na ekranie drukowania aplikacji.
5.
Określ odbiorcę na ekranie [Ustawienia wysyłania faksu].
Gdy podawany jest odbiorca z książki adresowej
(1) Wyświetl kartę [Wybierz miejsce docelowe].
(2) Wybierz książkę adresową w obszarze [Lista książek adresowych].
Jeśli podrzędne książki adresowe są wyświetlane w obszarze [Lista list adresów], wybierz docelową podrzędną książkę adresową.
(3) Wybierz miejsce docelowe → kliknij [Dodaj do listy miejsc docelowych].
Gdy odbiorca podawany jest bezpośrednio
(1) Wyświetl kartę [Wpisz miejsce docelowe].
(2) W opcji [Tryb komunikacji] wybierz tryb komunikacji, który ma zostać użyty.
(3) Wybierz [Numer faksu/Identyfikator URI] → określ [Numer faksu] lub [Identyfikator URI].
Jeśli jest to konieczne, ustaw inne elementy.
Jeśli dodano miejsca docelowe do listy [Lista miejsc docelowych] przed zmianą danych miejsc docelowych w książce adresowej, zmiany wprowadzone w książce adresowej nie zostaną zastosowane. Jeżeli zarejestrowano miejsca docelowe z poziomu książki adresowej z ustawieniami domyślnymi, sprawdź, czy miejsca docelowe są prawidłowe.
6.
Na ekranie [Ustawienia wysyłania faksu] kliknij opcję [Wyślij].
Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia, potwierdź nazwę miejsca docelowego i numer faksu docelowego, a następnie kliknij [OK].
UWAGA
Aby anulować wysyłanie, kliknij [Anuluj] na ekranie [Ustawienia wysyłania faksu].
W przypadku niektórych aplikacji komunikat o błędzie może wyświetlić się nawet po pomyślnym anulowaniu wysyłania. W takim przypadku kliknij [OK].

Tematy pokrewne