Karta [Specjalne]

Możliwe jest ustawienie układu i rozdzielczości strony dla transmitowanych danych, gdy jest ona drukowana w miejscu docelowym.
Można ponownie wprowadzić numer faksu lub identyfikator URI, aby nie dopuścić do błędu transmisji. Można również skonfigurować ustawienia zabezpieczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo książki adresowej.
[Rozmiar strony]
Wybierz rozmiar papieru dla transferowanych danych, które utworzono w aplikacji.
[Orientacja]
Wybierz orientację dopasowaną do wydruku transferowanych danych.
[Układ strony]
Określ liczbę stron, w sytuacji gdy przesyłane dane są drukowane na jednej stronie papieru. Aby ustawić układ, możesz kliknąć podgląd z boku ekranu.
Jeśli chcesz, aby przesyłane dane były drukowane na wielu stronach, możesz wybrać opcję [Kolejność stron].
[Rozdzielczość]
Wybierz rozdzielczość podczas transmisji faksu.
[Rozpraszanie błędów]
Poprawia jakość obrazu oraz przesyłanych danych faksu.
Skorzystanie z tej funkcji może poprawić jakość obrazu wyjściowego podczas połączenia z zewnętrzną funkcją.
[Wzorzec korekcji]
Gdy włączona jest opcja [Rozpraszanie błędów], ten element umożliwia określenie, czy należy zwiększyć kontrast.
„Kontrast” oznacza różnicę między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu. Zwiększenie kontrastu pozwala zwiększyć różnicę między jasnymi i ciemnymi obszarami, nadając obrazowi większą wyrazistość.
[+][-]
[Ustawienia zabezpieczeń] Okno dialogowe [Ustawienia zabezpieczeń]
Umożliwia konfigurowanie ustawień dla sprawdzania miejsc docelowych i ustawień zabezpieczeń podczas zapisywania (eksportowania) książki adresowej do pliku.
Po wprowadzeniu ustawień, wyświetlone zostanie okno dialogowe z polami na wprowadzenie numeru faksu i hasła dla każdej operacji.
[Typ książki adresowej] Okno dialogowe [Typ książki adresowej]
Umożliwia zarejestrowanie książki adresowej, do której będzie uzyskiwany dostęp podczas wysyłania. Można również zmienić atrybuty książki adresowej, takie jak jej nazwa.
[+][-]
[Przywróć domyślne]
Powoduje przywrócenie wszystkich ustawień sterownika do wartości standardowych (domyślnych).

Tematy pokrewne