Indvendigt

Hovedenhedens forreste dæksel

Åbn dette dæksel for at udskifte tonerpatronerne, beholderen til overskudstoner og tromleenheden.

Støvtæt glasrenser

Benyt denne renser, når du skal rengøre det støvtætte glas. Det støvtætte glas

Beholder til overskudstoner

Når beholderen til overskudstoner bliver fyldt, så udskift den med en ny. Sådan udskiftes beholderen til overskudstoner

Tonerpatroner

Når maskinen løber tør for toner, skal du trække tonerpatronen ud og udskifte den med en ny. Sådan udskifter du en tonerpatron

Fikseringsenhed

Enheden, der fikserer toneren på papiret. Hvis der er fastklemt papir i fikseringsenheden, skal du fjerne fikseringsenheden fra maskinen og derefter forsigtigt fjerne det fastklemte papir. Udbedring af papirstop

Dupleksenhed

Hvis der er fastklemt papir i dupleksenheden, skal du fjerne det fastklemte papir. Udbedring af papirstop

Tromleenheder

Enhederne, der fikserer toneren på papiret. Du kan få anvisninger i, hvordan du udskifter tromleenhederne, under Udskiftning af tromleenheder

Kuvertfremfører

Bruges, når du lægger kuverter i en papirskuffe. Kuvertfremføreren kan kun bruges i Papirskuffe 1. Ilægning af kuverter
0SS5-009