Forside

imageRUNNER ADVANCE 715i III/615i III/525i III
imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III

Betjeningspanel

Betjeningspanelet består af taltaster, indikatorer, touchpanel, mv. Du kan udføre alle handlinger og angive indstillinger fra betjeningspanelet. Betjeningspanel

Fremfører

Fremfører automatisk originaler ind i maskinen til scanning. Når to eller flere ark lægges i fremføreren, scannes originalerne kontinuerligt. Fremfører

USB-port (forrest til højre på maskinen)

Du kan slutte enheder, som f.eks. en USB-hukommelsesenhed, til maskinen. Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed
Nogle typer af hukommelsesmedier kan muligvis ikke gemme data korrekt.
USB-porten (forrest til højre på maskinen) understøtter USB 2.0.

Afbryder

Tryk på strømafbryderen, når du tænder eller slukker for maskinen.
Tænde maskinen
Slukke maskinen

Hovedenhedens højre dæksel

Åbn dette dæksel, hvis der opstår papirstop i maskinen. Papirstop i et papirmagasin

Universalbakke

Læg papir i universalbakken, når du midlertidigt vil bruge en papirtype, der er anderledes end den, der er lagt i papirskuffen.
Universalbakke
Ilægning af papir i universalbakken

Papirskuffens højre dæksel

Åbn dette dæksel, hvis der opstår papirstop i maskinen. Papirstop i et papirmagasin

Papirskuffe 1

Ilæg papir af den type, du ofte bruger. Papirskuffe

Hovedenhedens venstre dæksel

Åbn dette dæksel ved udskiftning af tonerpatronen. Udskiftning af tonerpatronen

Boks til opbevaring af kluden til glasrengøring

Brug denne boks til at opbevare kluden til glasrengøring.

Bevægelsesføler

Når bevægelsesføleren registrerer en person tæt på maskinen, afslutter maskinen automatisk dvaletilstand. Aktivering af dvaletilstand

Finisher

Når papir bliver outputtet, kan du bruge nogle finishing-funktioner. Finisher (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)

Udbakke (bakke A)

Papir placeres her, når udskrivningen er færdig. Når du bruger imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III, kan du angive funktioner, som bakken skal bruges til, ved at konfigurere <Output Tray Settings>. <Indstillinger for udbakke>

Støtteanordning til papir i udbakken

Løft denne støtteanordning, så det udskrevne papir ikke falder ned.
For flere informationer om konfigurationen af ekstraudstyr, der er installeret på maskinen, kan du se Ekstraudstyr.
Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed
Du kan slutte en USB-hukommelsesenhed til de USB-porte, der findes på højre side af maskinen, og printe dataene direkte på USB-hukommelsesenheden. De originaler, der scannes med maskinen, kan også gemmes direkte på USB-hukommelsesenheden. Arbejde med data på hukommelsesmedier
Sørg for, at USB-hukommelsesenheden vender korrekt, når du slutter den til maskinen. Hvis det ikke er tilsluttet korrekt, kan der opstå skade på USB-hukommelsesenheden eller på maskinen.
Sørg for at følge den korrekte fremgangsmåde ved fjernelse af USB-hukommelsesenheden. Fjernelse af hukommelsesmediet Hvis du ikke gør det, kan der opstå skade på USB-hukommelsesenheden eller på maskinen.
Maskinen understøtter FAT32/exFAT-formatet på USB-hukommelsesenheden.
Ikke-understøttede enheder og anvendelse
Hukommelsesmedier med sikkerhedsfunktioner
Hukommelsesmedier, der ikke opfylder USB-specifikationen
Kortlæsere tilsluttet via USB
Tilslutning af hukommelsesmedier via forlængerkabel
Tilslutning af hukommelsesmedier via en USB-hub
6RFF-01K