IEEE 802.1X konfigureerimine Autentimisseaded

Seadme saab ühendada 802.1X-võrku klientseadmena. Tüüpiline 802.1X-võrk koosneb RADIUS-serverist (autentimisserverist), kohtvõrgulülitist (autentija) ja autentimistarkvaraga klientseadmetest (taotlejad). Kui printer püüab ühenduda 802.1X-võrguga, peab printer läbima kasutajate autentimise tõestamaks, et ühenduse looja on volitatud kasutaja. Autentimisteave saadetakse RADIUS-serverisse, mis seda kontrollib ning olenevalt autentimise tulemusest lubab või keelab sideühenduse võrguga. Kui autentimine nurjub, blokeerib kohtvõrgulüliti (või pääsupunkt) juurdepääsu võrku väljastpoolt.
 
IEEE 802.1X autentimismeetod
Valige alljärgnevate suvandite seast autentimisviis. Vajaduse korral installige või registreerige enne IEEE 802.1X autentimise konfigureerimist võti ja sertifikaat või CA-sertifikaat (Võrguside võtme ja sertifikaadi registreerimine (Võrguside võtme ja sertifikaadi registreerimine)).
TLS
Printer ja autentimisserver autendivad üksteist sertifikaatide vastastikuse kontrollimisega. Kliendi autentimiseks (seadme autentimise käigus) on nõutav sertimiskeskuse (CA) väljastatud võti ja sertifikaat. Serveri autentimiseks saab lisaks seadmesse eelnevalt installitud CA-sertifikaadile kasutada ka tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu installitud CA-sertifikaati.
TTLS
Selle autentimisviisi puhul kasutatakse kliendi autentimiseks kasutajanime ja parooli ning serveri autentimiseks CA-sertifikaati. Sisemiseks protokolliks saab valida MSCHAPv2- või PAP-protokolli. TTLS-protokolli saab kasutada PEAP-protokolliga samal ajal. Lubage enne selle autentimisviisi konfigureerimist rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) jaoks TLS (TLS-i võtme ja sertifikaadi konfigureerimine).
PEAP
Nõutavad seaded on peaaegu samad kui TTLS-protokollil. Sisemise protokollina kasutatakse MSCHAPv2-protokolli. Lubage enne selle autentimisviisi konfigureerimist rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) jaoks TLS (TLS-i võtme ja sertifikaadi konfigureerimine).
 
Lisateavet põhitoimingute kohta, mis on vajalikud seadme Remote UI (Kaugkasutajaliidese) abil seadistamiseks, leiate jaotisest Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake portaali leheküljel valikut [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Valige [Network Settings]  [IEEE 802.1X Settings].
4
Klõpsake [Edit].
5
Märkige ruut [Use IEEE 802.1X] ja sisestage tekstiväljale [Login Name] sisselogimisnimi.
[Use IEEE 802.1X]
Märkige see ruut, et lubada IEEE 802.1X autentimine.
[Login Name]
Sisestage (tähtedest ja/või numbritest koosnev) nimi (EAP-identiteet), mida kasutatakse kasutaja tuvastamisel.
6
Vajalike seadete konfigureerimine vastavalt ettenähtud autentimismeetodile.
 TLS-protokolli seadmine
1
Märkige ruut [Use TLS] ja klõpsake nuppu [Key and Certificate].
TLS ei sobi kasutamiseks TTLS või PEAP'ga.
2
Klõpsake kliendi autentimiseks kasutatavast võtmest ja sertifikaadist paremal asuvat nuppu [Register Default Key].
Sertifikaadi üksikasjade kuvamine
Klõpsates rea [Key Name] all asuvat vastavat tekstilinki või sertifikaadi ikooni saate kontrollida sertifikaati või selle üksikasju.
 TTLS-/PEAP-protokolli seadmine
1
Märkige ruut [Use TTLS] või [Use PEAP].
TTLS-protokolli sisemine protokoll
Saate valida MSCHAPv2-protokolli või PAP-protokolli
2
Klõpsake [Change User Name/Password].
Sisselogimisnimest erineva kasutajanime määramiseks tühjendage ruut [Use Login Name as User Name]. Kui soovite kasutajanimena kasutada sisselogimisnime, märkige see ruut.
3
Määrake kasutajanimi/parool.
[User Name]
Sisestage kasutajanimi (tähed ja/või numbrid).
[Change Password]
Parooli määramiseks või muutmiseks märkige ruut ja sisestage tekstiväljadele [Password] ja [Confirm] uus tähtedest ja numbritest koosnev parool.
4
Klõpsake [OK].
7
Klõpsake [OK].
8
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
Juhtpaneeli kasutamine
Saate lubada või keelata ka IEEE 802.1X-i autentimise avakuva <Menüü> menüüs Avamenüü. <Kasuta IEEE 802.1X>
60KK-07J