DNS-i konfigureerimine

DNS (Domeeninime süsteem) nimelahendusteenus, mis seob hosti (või domeeni) nime IP-aadressiga. Vajadusel konfigureerige DNS, mDNS või DHCP-seaded. Võtke arvesse, et IPv4 ja IPv6 DNS-i konfigureerimine on erinev.
Lisateavet põhitoimingute kohta seadme Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu seadistamisel leiate teemast Menüüsuvandite seadistamine tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides) ja logige sisse süsteemihaldurirežiimis. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake avalehel [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Klõpsake [Network Settings].
4
Konfigureerige DNS-i seaded.
DNS-i (IPv4) konfigureerimine
1
Valige [IPv4 Settings] [Edit].
2
Konfigureerige DNS-i seaded (IPv4).
 [DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Valiku 12 lubamiseks ja seega DHCP-serverist hostinime hankimiseks märkige ruut.
[DNS Dynamic Update]
Valiku 81 lubamiseks ja seega DHCP-serveri kaudu DNS-kirjete dünaamiliseks värskendamiseks märkige ruut.
[Acquire DNS Server Address]
Valiku 6 lubamiseks ja seega DHCP-serverist DNS-serveri aadressi hankimiseks märkige ruut.
[Acquire Domain Name]
Valiku 15 lubamiseks ja seega DHCP-serverist domeeninime hankimiseks märkige ruut.
[Acquire WINS Server Address]
Valiku 44 lubamiseks ja seega DHCP-serverist WINS-serveri aadressi hankimiseks märkige ruut.
[Acquire SMTP Server Address]
Valiku 69 lubamiseks ja seega DHCP-serverist SMTP-serveri aadressi hankimiseks märkige ruut.
[Acquire POP Server Address]
Valiku 70 lubamiseks ja seega DHCP-serverist POP3-serveri aadressi hankimiseks märkige ruut.
 [DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Sisestage DNS-serveri IP-aadress.
[Secondary DNS Server Address]
Sisestage teise DNS-serveri IP-aadress, kui see on olemas.
[Host Name]
Sisestage DNS-serverisse registreeritud seadme hostinime tähemärgid.
[Domain Name]
Sisestage seadme domeeninime tähemärgid (nt „näidis.com”)
[DNS Dynamic Update]
Märkige ruut DNS-i kirjete dünaamiliste värskenduste jaoks, mil iganes muutub seadme IP-aadress. Värskendustevahelise aja määramiseks sisestage aeg (tundides) tekstiväljale [DNS Dynamic Update Interval].
 [mDNS Settings]
[Use mDNS]
Bonjour'i mDNS (multisaate DNS) on protokoll hostinime sidumiseks IP-aadressiga DNS-i kasutamata. mDNS-i lubamiseks märkige ruut ja sisestage tekstiväljale [mDNS Name] mDNS-i nimi.
3
Klõpsake [OK].
IPv6 DNS-i konfigureerimine
1
Valige [IPv6 Settings] [Edit].
2
Konfigureerige DNS-i (IPv6) seaded.
Sätete konfigureerimiseks peab olema märgitud ruut [Use IPv6]. IPv6-aadressi määramine
 [DHCP Option Settings]
[Acquire DNS Server Address]
Valiku 23 lubamiseks ja seega DHCP-serverist DNS-serveri aadressi hankimiseks märkige ruut.
[Acquire Domain Name]
Valiku 24 lubamiseks ja seega DHCP-serverist domeeninime hankimiseks märkige ruut.
 [DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Sisestage DNS-serveri IP-aadress. Sisestada ei saa aadresse, mis algavad tähtedega „ff”, ega multisaateaadresse.
[Secondary DNS Server Address]
Sisestage teise DNS-serveri IP-aadress, kui see on olemas. Sisestada ei saa aadresse, mis algavad tähtedega „ff”, ega multisaateaadresse.
[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
Sama hosti- ja domeeninime kasutamiseks nagu IPv4 korral, märkige ruut.
[Host Name]
Sisestage DNS-serverisse registreeritud seadme hostinime tähemärgid.
[Domain Name]
Sisestage seadme domeeninime tähemärgid (nt „näidis.com”)
[DNS Dynamic Update]
Märkige ruut DNS-i kirjete dünaamiliste värskenduste jaoks, mil iganes muutub seadme IP-aadress. Nende aadressitüüpide määramiseks, mida soovite DNS-serverisse registreerida, märkige ruudud [Register Manual Address], [Register Stateful Address] või [Register Stateless Address] jaoks. Värskendustevahelise aja määramiseks sisestage aeg (tundides) tekstiväljale [DNS Dynamic Update Interval].
 [mDNS Settings]
[Use mDNS]
Bonjour'i mDNS (multisaate DNS) on protokoll hostinime sidumiseks IP-aadressiga DNS-i kasutamata. Märkige see ruut mDNS-i lubamiseks.
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Märkige see ruut IPv4-ga sama mDNS-i nime kasutamiseks. Erineva nime määramiseks tühjendage ruut ja sisestage tekstiväljale [mDNS Name] mDNS-i nimi.
3
Klõpsake [OK].
5
Taaskäivitage seade. Seadme taaskäivitamine
Juhtpaneelilt sätete valimine
DNS sätetele pääseb juurde ka valiku <Menüü> kaudu kuval Avamenüü. <DNS-i seaded>
60KK-013