Võrguga ühenduse loomise ooteaja määramine

Kui võrk on mõeldud kasutama mitme võrgujaoturi või sillaga liiasühendusi, peab sellel olema mehhanism, mis hoiab ära pakettide kordumise. Üheks tõhusaks lahenduseks on määrata roll igale lülituspordile. Ühendus võib siiski mitmekümneks sekundiks katkeda kohe pärast võrguseadmete ühendusviisi muutmist või kui lisate uue seadme. Kui sarnane probleem kordub, määrake võrguühenduse loomiseks ooteaeg.
1
Valige <Menüü> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
2
Valige <Eelistused>  <Võrk>.
Sisselogimiskuva kuvamisel sisestage õige ID ja PIN-kood. Seadmesse sisselogimine
3
Valige <Ühendamise ooteaeg käivit.-l>.
4
Sisestage võrguga sideühenduse alustamisel vajalik ooteaeg ja valige <Rakenda>.
60KK-012