Koontityö

Tällä toiminnolla voi skannata alkuperäisiä, joita on liian monta asetettavaksi kerralla, siten että ne jaetaan useisiin eriin. Voit käyttää skannaukseen sekä syöttölaitetta että valotuslasia. Alkuperäiset kopioidaan yhtenä asiakirjana sen jälkeen kun kaikki erät on skannattu.
1.
Paina → [Kopio].
2.
Paina [Lisäasetukset] → [Koontityö] → [Sulje].
3.
Valitse .
HUOMAUTUS
Peruuta skannaus painamalla [Peruuta] tai .
4.
Kun skannaus on valmis, aseta seuraava erä alkuperäisiä → paina .
Jos haluat muuttaa seuraavan alkuperäisen skannausasetuksia, paina [Muuta asetuks.]. Jos haluat muuttaa skannausasetuksia, muuta ne ennen kuin painat .
Voit muuttaa seuraavia asetuksia painamalla [Muuta asetuks.]:
Valitse väri: Väritilojen vaihtaminen
Kopio suhde: Kopiosuhteiden muuttaminen, Mittazoomaus ja X ja Y-akselien asettaminen itsenäisesti
2-puol. alkuperäinen: Kaksipuolinen kopiointi
Tummuus, Tummuuden säätö manuaalisesti ja Taustan tummuuden säätäminen
Alkuperäisen tyyppi: Alkuperäisen tyypin valitseminen
5.
Kun viimeinen erä alkuperäisiä on skannattu, paina [Aloita kopiointi].

TÄRKEÄÄ
Jos asetat alkuperäiset syöttölaitteeseen, poista alkuperäiset alkuperäisten luovutustasolta kun kunkin erän skannaus on valmis.
Koontityön aikana voit muuttaa vain asetuksia, jotka näkyvät kohdassa [Muuta asetuks.]. Sinun on määritettävä tarvittavat kopio/skannausasetukset edeltäkäsin. Jos kuitenkin määrität [N 1:lle]-asetukset Koontityön kanssa, et voi muuttaa [Tummuus] tai [Valitse väri]-asetuksia.
Voit muuttaa tai määrittää seuraavia asetuksia ennen seuraan erän skannausta (ts. erien välissä): kopioiden lukumäärä, 2-puolinen alkuperäinen, alkuperäisen tyyppi ja kopiotummuus. Jos kuitenkin määrität Sivujen yhdistely -tilan Koontityö-tilan yhteydessä, kopiotummuutta ja alkuperäisen tyyppiä ei voi muuttaa.
HUOMAUTUS
Jos asetat erikokoiset alkuperäiset syöttölaitteeseen, aseta [Erikokoiset alkuperäiset]. (Katso "Erikokoiset alkuperäiset.")
Kun haluat kopioida yksipuolisia ja kaksipuolisia alkuperäisiä kaksipuolisiksi kopioiksi, aseta [1-puolinen2-puolinen] jos ensimmäinen alkuperäinen on yksipuolinen ja aseta [2-puolinen2-puolinen] jos ensimmäinen alkuperäinen on kaksipuolinen. Valitse tai peruuta sen jälkeen manuaalisesti [2-puol. alkuperäinen] kullekin skannattavalle alkuperäiserälle.
52UC-0XE