Funktionsinställningar: Ta emot/vidarebefordra

Post
Beskrivning
Standardinställning
Kan anges i
fjärranvändargränssnitt
Leverans av enhets
information tillgänglig
[Utmatningsrapport]
[Användardatalista för sändning/mottagning]
Ja, Nej
-
Ja
Nej
[Gemensamma inställningar]
[Skriv ut på båda sidor]
På, Av
Av
Ja
Ja
[Välj låda]
Omkopplare A: På, Av
Ja
Ja
Omkopplare B: På, Av
Ja
Ja
Omkopplare C: På, Av
Ja
Ja
Omkopplare D: På, Av
Ja
Ja
[Minska faxmottagningsstorlek]
På, Av
Ja
Ja
Förminskningsläge: Auto, Fast
Auto
Ja
Ja
Förminska %: 75% till 97%
90%
Ja
Ja
Förminskningsriktning: Vertikalt och horisontellt, Endast vertikalt
Endast vertikalt
Ja
Ja
[2 på 1 logg]
På, Av
Av
Ja
Ja
[Skriv ut sidfot på mottagna sidor]
Utskrift, Skriv inte ut
Skriv inte ut
Ja
Ja
[Gammavärde YCbCr-mottagning]
Gamma 1.0, Gamma 1.4, Gamma 1.8, Gamma 2.2
Gamma 1.8
Ja
Ja
[Avbryt och skriv ut mottagningsjobb]
På, Av
Av
Ja
Nej
[Hantera filer med vidarebefordringsfel]
Skriv alltid ut, Lagra/skriv ut, Av
Skriv alltid ut
Ja
Ja
[Inställningar för vidarebefordring]
Mottagn.metod:, Bekräfta/avslå, Registrera (registrerade inställningar för vidarebefordringar), Radera, Detaljer/redigera, Skriv ut lista, Vidarebef. utan villkor, E-postprioritet
-
Ja
Ja*1
[Ange fax/I-fax inlåda]
[Ange/registrera konfidentiella faxinlådor]
Inlådenummer: 00 till 49
-
Ja
Ja
Reg. namn på låda
(NULL)
Ja
Ja*2
PIN-kod
(NULL)
Ja
Ja
Inställn. Sänd URL
(NULL)
Ja
Ja*2
Initiera
-
Ja
Nej
[PIN-kod för inlåda för minnesmottagning]
Högst 7 siffror
(NULL)
Ja
Nej
[Använd minneslås för I-fax]
På, Av
Av
Ja
Ja
[Starttid för minneslås]
Varje dag (1 till 5),
Ange dagar (Sön till Lör, 1 till 5),
Av
Av
Ja
Ja
[Sluttid för minneslås]
Varje dag (1 till 5),
Ange dagar (Sön till Lör, 1 till 5),
Av
Av
Ja
Ja
[Tidsgräns för M. av uppdelade data]
0 till 99 h
24 h
Ja
Ja
[Skicka alltid meddelande om M.-fel]
På, Av
Ja
Ja
*1
Anger alternativ som inte levereras som enhetsinformation.
Mottagn.metod:, E-postprioritet, Detaljer/redigera, Radera, Skriv ut lista
*2
Anger alternativ som inte levereras om en PIN-kort har angetts.
52YS-05A