Fylla på flikpapper

Detta avsnitt beskriver hur du fyller på flikpapper papper i papperslåda 2 med Tab Feeding Attachment-F. Tab Feeding Attachment-F är ett tillval. Tillbehör.
Flikpapper kan fyllas på i universalfacket.
Tillbehöret Tab Feeding Attachment-F krävs för att ladda flikpapper i papperslåda 2.

Typ av flikpapper

Det finns två sorters flikpapper: flikpapper för rätt ordningsföljd och flikpapper för omvänd ordningsföljd.
Flikpapper med rätt ordningsföljd
Flikpapper med omvänd ordningsföljd
När du fyller på flikpapper i papperslåda 2 ska flikpappret med rätt ordningsföljd vara vänt uppåt med flikarna åt vänster
Flikpapper med omvänd ordningsföljd ska vara vänt uppåt med flikarna åt vänster med samma utskriftsföljd som flikpapper med rätt ordningsföljd.

Placera flikpapper i papperslåda 2

1
Håll i handtaget på papperslåda 2 och dra ut den så långt det går.
2
Justera pappersledarnas läge.
Tryck på den övre delen av den vänstra styrskenan och förskjut den till vänsterkanten.
3
Förbered Tab Feeding Attachment-F.
4
Montera Tab Feeding Attachment-F och anpassa markeringen efter A4.
Placera Tab Feeding Attachment-F så att den justeras med markeringen för A4.
Vrid på knoppen för att fästa Tab Feeding Attachment-F.
5
Fyll på flikpapper.
Fyll på flikpapperet med flikarna vända åt vänster.
Överskrid inte gränslinjen när du fyller på papper
Kontrollera att pappersbunten inte överstiger pappersgränslinjen (). Om du fyller på för mycket papper kan det leda till pappersstopp.
6
Tryck på den övre delen av den frontstyrskenan och förskjut den tills den är justerad med flikpapperet.
7
För försiktigt in papperslådan i maskinen.
8
Ange pappersformat och papperstyp.
För mer information om hur du anger pappersformat och papperstyp, se Ange pappersformat och typ för papperslådan. Om du inte ändrar inställningarna kan maskinen inte skriva ut ordentligt.
7W93-00X