טעינת נייר מודפס מראש

בעת שימוש בנייר שכבר מודפס עליו לוגו, שים לב לכיוון הנייר בעת טעינתו. טען את הנייר כראוי כך שההדפסה תבוצע על הצד הנכון של הנייר עם הלוגו.
חלק זה מסביר בעיקר כיצד לטעון נייר מודפס מראש בכיוון הנכון. לתיאור של ההליך הכללי להטענת נייר במגירת הנייר או במגש הרב-תכליתי, ראה הטענת נייר במגירת הנייר או טעינת נייר במגש הרב-תכליתי.

יצירת תדפיסים חד-צדדיים על נייר עם סמלי לוגו

טען את הנייר כאשר צד הלוגו (הצד להדפסת המסמך) פונה מעלה.
הדפסת נייר עם סמלי לוגו לאורך
הדפסת נייר עם סמלי לוגו לרוחב

יצירת תדפיסים דו-צדדיים על נייר עם סמלי לוגו

טען את הנייר כאשר צד הלוגו הקדמי (הצד להדפסת הדף הראשון של המסמך) פונה מטה.
הדפסת נייר עם סמלי לוגו לאורך
הדפסת נייר עם סמלי לוגו לרוחב
ההגדרה <Switch Paper Feed Method>
בעת ההדפסה על נייר מודפס מראש, עליך לשנות את כיוון הנייר לטעינה בכל פעם שתבצע הדפסה חד-צדדית ודו-צדדית. עם זאת, אם ההגדרה <Switch Paper Feed Method> מוגדרת כ-<Print Side Priority>, הכיוון שבו תטען את הנייר המודפס מראש לצורך הדפסה דו-צדדית (כאשר צד הלוגו פונה מטה) יוכל לשמש גם להדפסה חד-צדדית. הגדרה זו מועילה במיוחד אם אתה מבצע הדפסות חד-צדדיות ודו-צדדיות לעתים תכופות. <Switch Paper Feed Method>
6X94-02A