ניקוי מכלול ההצמדה

אם מכלול הקיבוע מלוכלך, ייתכן שהתדפיס יוכתם. ישנן שתי דרכים לניקוי מכלול הקיבוע בהתאם לרמת הכתמת הנייר. בצע תחילה ‎‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎>‎‎. אם הדבר אינו משפיע כלל, נסה <Clean Fixing Assembly>. שים לב: לא ניתן לנקות את מכלול הקיבוע כאשר יש במכשיר מסמכים הממתינים להדפסה. לניקוי מכלול הקיבוע דרוש נייר רגיל בגודל A4 או Letter. לפני ביצוע ההליך שלהלן, שים את הנייר במגירת הנייר או במגש הרב-תכליתי.טעינת נייר
לפני תחילת הניקוי, ודא שמחסניות הטונר מלאות באופן מספק. בדיקת כמות הנותרת של חומרים מתכלים

Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)

הניקוי יהיה יעיל יותר אם יבוצע כשעה אחת לאחר השלמת הפעלת ההדפסה הקודמת.
ניתן גם להגדיר שהניקוי יתבצע באופן אוטומטי בתזמון יעיל. <Auto Clean Fixing Assembly>
1
בחר <Menu‎> במסך Home‎. המסך Home
2
בחר <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>.
3
בחר ‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎‎>‎.
4
ודא שבמכשיר טעון נייר בגודל ובסוג המוצגים במסך ולאחר מכן בחר <OK>.
5
בחר <Start‎>.
הניקוי מתחיל. כשתופיע הודעה שלפיה הניקוי הושלם, לחץ על  כדי לחזור למסך Home.
לאחר השלמת ‎‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎>‎‎, מוזן גיליון נייר ריק. אם התסמין אינו משתפר, בצע גם <Clean Fixing Assembly>.

Clean Fixing Assembly

1
בחר <Menu‎> במסך Home‎. המסך Home
2
בחר <Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance>.
3
בחר <Clean Fixing Assembly‎>.
4
ודא שבמכשיר טעון נייר בגודל ובסוג המוצגים במסך ולאחר מכן בחר <OK>.
5
בחר <Start‎>.
הניקוי יתחיל. כשתופיע הודעה שלפיה הניקוי הושלם, לחץ על  כדי לחזור למסך Home (בית).
לאחר השלמת <Clean Fixing Assembly>, יוזן גיליון נייר עם תבנית הדפסה.
6X94-064