שינוי מספרי יציאות

יציאות מתפקדות כנקודות קצה לתקשורת עם מכשירים אחרים. בדרך כלל, מספרי יציאות קונבנציונליים משמשים לפרוטוקולים חשובים, אך מכשירים שמשתמשים במספרי יציאות אלה פגיעים למתקפות מפני שמספרי יציאות אלה מוכרים. כדי לאפשר את האבטחה, מנהל הרשת יכול לשנות את מספרי היציאות. כאשר משנים מספר יציאה, יש לשתף את המספר החדש עם מכשירים מתקשרים, כגון מחשבים ושרתים. ציין את הגדרות מספר היציאה בהתאם לסביבת הרשת.
כדי לשנות את מספר היציאה בשרת proxy, ראה הגדרת Proxy.
1
בחר <Menu> במסך Home (בית). המסך Home
2
בחר <Preferences>‏  <Network>.
אם מסך הכניסה יופיע, הזן את המזהה וה-PIN המתאימים. כניסה למכשיר
3
בחר <TCP/IP Settings>‏  <Port Number Settings>.
4
בחירת הפרוטוקול שעבורו ברצונך לשנות את מספר היציאה.
מידע נוסף על הפרוטוקולים
<LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery> קביעת תצורה של פרוטוקולי הדפסה ופונקציות WSD‏
<HTTP> השבתת תקשורת HTTP‏
<POP3> קבלת מסמכי I-Fax להדפסה
<SNMP> מעקב ובקרה של המכשיר עם SNMP‏
<Multicast Discovery> מעקב אחר המכשיר ממערכות ניהול התקנים
5
הזן את מספר היציאה, ובחר <Apply>.
6
בחר <OK‎>.
7
הפעל מחדש את המכשיר. הפעלת המכשיר מחדש
6X94-045