קביעת תצורה של פרוטוקולי הדפסה ופונקציות WSD

קבע את התצורה של הפרוטוקולים המשמשים להדפסת מסמכים ממחשב המחובר לרשת.
למידע נוסף לגבי הפעולות הבסיסיות שיש לבצע במהלך הגדרת המכשיר מממשק משתמש מרוחק, ראה הגדרת אפשרויות תפריט Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק).
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס למצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על [Network Settings].
4
קבע את תצורת פרוטוקולי ההדפסה.
קביעת תצורה של LPD או RAW
1
בחר [LPD Settings] או [RAW Settings]‏  [Edit].
2
קבע את תצורת הגדרות כנדרש.
[Use LPD Printing]
סמן את תיבת הסימון כדי להדפיס באמצעות LPD. כאשר אינך משתמש בהדפסת LPD, נקה את תיבת הסימון.
[Use RAW Printing]
סמן את תיבת הסימון כדי להדפיס באמצעות RAW. כאשר אינך משתמש בהדפסת RAW, נקה את תיבת הסימון.
[RX Timeout]
קבע ערך שישמש כזמן ההמתנה עד להפעלה מחדש לקבלת נתונים. אם קבלת הנתונים לא תמשיך במהלך הזמן הקצוב, ההדפסה תתבטל.
3
לחץ על [OK].
קביעת תצורה של WSD
1
בחר [WSD Settings]‏ [Edit].
2
קבע את תצורת הגדרות כנדרש.
[Use WSD Printing]
סמן את תיבת הסימון כדי להדפיס באמצעות WSD. כאשר אינך משתמש בהדפסת WSD, נקה את תיבת הסימון.
[Use WSD Browsing]
סמן את תיבת הסימון כדי לקבל מידע לגבי המכשיר ממחשב באמצעות WSD. תיבת סימון זו מסומנת אוטומטית אם תיבת הסימון [Use WSD Printing] מסומנת.
[Use Multicast Discovery]
סמן את תיבת הסימון כדי להגדיר את המכשיר להגיב להודעות בנוגע לאיתור שידור לקבוצה. כאשר תיבת הסימון אינה מסומנת, המכשיר יישאר במצב שינה גם כאשר כאשר הודעות בנוגע לאיתור שידור לקבוצה מופצות ברשת.
3
לחץ על [OK].
5
הפעל מחדש את המכשיר. הפעלת המכשיר מחדש
בחירת הגדרות מלוח ההפעלה
ניתן לגשת להגדרות LPD‏, RAW ו-WSD גם מ-<Menu> (תפריט) במסך Home (בית).
<LPD Settings>
<RAW Settings>
<WSD Settings>
הגדרת התקני רשת של WSD
ניתן להוסיף התקני רשת של WSD מתיקיית המדפסות. פתח את תיקיית המדפסת (הצגת תיקיית המדפסת)  לחץ על [הוסף התקן] או על [הוסף מדפסת] ופעל על פי ההנחיות שיופיעו על המסך. למידע נוסף אודות התקנת מנהל ההתקן לרשת WSD, עיין במדריכים של מנהלי ההתקן הרלוונטיים באתר המדריכים המקוון.
שינוי מספר היציאה
יש להשתמש באותו מספר היציאה שמשמש את המכשיר והמחשב גם לפרוטוקול ההדפסה.
קביעת תצורה של יציאות מדפסת
שינוי מספרי יציאות
6X94-00U