לוח ההפעלה

ניתן לכוונן את זווית לוח ההפעלה. כוונן אותה לזווית שהכי נוחה לצפייה בלוח. כוונון הזווית

תצוגה

כאן תוכל לצפות בהתקדמות המכשיר ובמצבי שגיאה. התצוגה היא גם לוח מגע, שמאפשר לקבוע הגדרות בנגיעה ישירה במסך.
מסכים בסיסיים
הפעלה בסיסית

מקש עוצמת קול

לחץ לכוונון עוצמת הקול. הגדרת צלילים

מקש חיסכון בחשמל

לחץ כדי להעביר את המכשיר למצב שינה. כשהמכשיר נמצא במצב שינה, מקש זה דולק באור ירוק. לחץ שוב על המקש כדי לצאת ממצב שינה. מעבר למצב שינה

מחוון נתונים

מהבהב כאשר מתבצעת פעולה, כמו למשל העברת נתונים או הדפסה. נדלק כאשר יש מסמכים הממתינים לעיבוד.

מחוון שגיאה

מהבהב או נדלק במקרה של שגיאה, כגון נייר שנתקע.

מקש דף הבית

לחץ כדי להציג את המסך Home (בית), המעניק גישה אל תפריט ההגדרות ופונקציות, כגון הדפסת מדיית זיכרון והדפסה מאובטחת.
המסך Home
התאמה אישית של המסך Home

מקש 'עצור'

לחץ כדי לבטל הדפסה ופעולות אחרות.

הסימן ‏NFC (תקשורת טווח אפס)

ניתן גם להשתמש בפונקציות, כגון הדפסה, על ידי נפנוף של מכשיר נייד שבו מותקן Canon PRINT Business מעל לסימון זה. חיבור למכשירים ניידים
כוונון הזווית
כשקשה לצפות במסך המגע, כוונן את זווית לוח ההפעלה.
6X94-01K