קביעת תצורה של SMB

בלוק הודעת שרת (SMB) הוא פרוטוקול לשיתוף משאבים, כמו קבצים ומדפסות, עם התקנים מרובים ברשת. עליך להשתמש בפרוטוקול זה כדי להגדיר את המכשיר כמדפסת משותפת ברשת SMB. בהתאם לרשת, ייתכן שתוכל להגדיר שם NetBIOS ושם קבוצת עבודה.
שם NetBIOS
ברשת Windows שמשתמשת ב-NetBIOS, שמות NetBIOS משמשים לזיהוי מחשבים המחוברים לרשת, כמו גם לשיתוף קבצים ושירותי רשת אחרים. רוב המחשבים משתמשים בשם המחשב כשם NetBIOS.
שם קבוצת עבודה
שם קבוצת עבודה הוא שם לקבוצה של מספר מחשבים, שמאפשר להפוך פונקציות רשת בסיסיות, כמו שיתוף קבצים, לזמינות ברשת Windows. ציין את שם קבוצת העבודה כדי לזהות את הקבוצה שאליה שייך המחשב.
למידע נוסף לגבי הפעולות הבסיסיות שיש לבצע במהלך הגדרת המכשיר מממשק משתמש מרוחק, ראה הגדרת אפשרויות תפריט Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק).
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק והיכנס למצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
בחר [Network Settings]‏  [SMB Settings].
4
לחץ על [Edit].
5
ציין את ההגדרות הנחוצות.
[NetBIOS Name]
הזן את שם ה-NetBIOS של המכשיר בתווים אלפאנומריים.
[Workgroup Name]
הזן את שם קבוצת העבודה שאליה שייך המכשיר בתווים אלפאנומריים.
לא ניתן לרשום שמות NetBIOS או שמות של קבוצות עבודה שמתחילים בכוכבית (*) בשרת WINS.
6
לחץ על [OK].
7
הפעל מחדש את המכשיר. הפעלת המכשיר מחדש
6X94-014